Paieška Neries regioninis parkas: Karmazinų pažintinio pėsčiųjų tako atidarymas

Dieviškąją kibirkštį įžiebiant...

Neries regioninis parkas: Karmazinų pažintinio pėsčiųjų tako atidarymas

Augustas UKTVERIS

 

2007 09 27 sostinės bei Vilniaus krašto gamtos bičiuliai buvo kviečiami į Karmazinų pažintinio pėsčiųjų tako atidarymą. Tiems, kurie sumanytų tai padaryti bet kada, priminsime, jog iš Vilniaus keliaudami į pažintinį taką pateksite važiuodami pro Sudervę Kernavės link. Privažiavę Dūkštas, sukite į kairę (nuoroda - Karmazinų pilkapynas). Ir netrukus pamatysite naujojo Karmazinų pažintinio pėsčiųjų tako pradžią.

Dar galima pasigėrėti nuostabiu gamtovaizdžiu, rudeniniais Neries Didžiosios Velniakampio kilpos vaizdais, šimtamečiu pušynu, žmogaus rankų nepaliestu juodalksnynu, galingais ąžuolais. Smagu eiti maršrutu, kai tai už vieno, tai už kito posūkio, kalvelės atsiveria nuostabus tiltelis per raguvą, Neries vingis, atsidengia įspūdinga girios toluma... Tylu nūnai miške, tačiau toje tylumoje, ypač pažirus rudeninės saulutės spinduliams, jauti gamtos teikiamą pakilumą, tarsi sparnelius... Apima ori rudens nuotaika...

Karmazinų pažintinio pėsčiųjų tako atidaryme tądien dalyvavo ne vien šeimininkai – Vilniaus miškų urėdijos, Neries regioninio parko direkcijos žmonės. Atvyko ir aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė, ir Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Petras Kanapienis, ir kai kurių regioninių parkų vadovai bei specialistai, pedagogai, moksleiviai, žurnalistai.

„Šiuo Karmazinų pažintinio pėsčiųjų tako atidarymu mes baigiame rekreacinės sistemos kūrimą Neries regioninio parko teritorijoje. Vėliau reikės tik prižiūrėti ir puoselėti visa tai, ką jau esame sukūrę. Per pastaruosius tris metus parke įrengti penki turistiniai maršrutai, skirti patiems įvairiausiems lankytojams. Tad tai įrodytų, jog saugomos teritorijos nėra joks trukdymas žmonėms gėrėtis esamomis gamtos vertybėmis. Manau, jog puoselėdami pagarbą gamtai mes įžiebiame dieviškąją kibirkštį, kas vėliau ar anksčiau turi teikti savuosius vaisius“, - kalbėjo tądien šio parko direktorė Audronė Žičkutė.

Arūnas Kundrotas, paprašius jo tarti žodį, teigė, jog mieliau tiesiog eitų naujuoju taku, be kokių pompastinių kalbų.

„Turiu pasakyti, jog Neries regioniniame parke matome vieną iš geriausių bendradarbiavimo formų su miškininkais, su Vilniaus miškų urėdijos kolektyvu. Ir bendradarbiauta ne vien prie šio tako, kur atilsį nuo miesto triukšmo aptiks, ko gero, ne vienas vilnietis. Lieka dabar įsipareigojimai: prižiūrėti visus stendus, trasą; auklėti naujosios kartos žmones draugiškumo aplinkai dvasia“, - sakė Arūnas Kundrotas.

„Nustebau, kai Audronė Žičkutė pasakė, jog tai paskutinis objektas. Manau, jog ir ji, ir urėdas Raimondas Ribačiauskas dar ne vienu objektu praturtins esamus takus pėstiesiems ir važiuotiesiems. Džiaugiuosi, kad yra įrengiami tikrai lankomi objektai...“ - kalbėjo Rūta Baškytė.

„Valstybiniuose miškuose dabar esama jau apie 2000 rekreacijai skirtų objektų. Tačiau kiek nerimauju, nes prižiūrėti neretai būna net ir kebliau, nei įrengti...“ – džiaugdamasis miškininkų bendradarbiavimo vaisiais su visuomene su nerimu kalbėjo Petras Kanapienis.

Reikėtų pridurti, jog Neries regioniniame parke per 90 proc. teritorijos apima miškai. Tad šios saugomos teritorijos direkcijos vadovė tądien neatsitiktinai džiaugėsi, jog įrengiant visus rekreacinius objektus gražiai pavyksta bendrai dirbti ne vien su Vilniaus miškų urėdu Raimondu Ribačiausku, o ir su Kaišiadorių miškų urėdu Stasiu Truskausku, Trakų miškų urėdu Vygantu Merkiu.

„Gerai, jog šiandien atidarysime šį taką pėstiesiems gamtoje. Atidarysime baltams tikrai šventose vietose. Tačiau, kaip bebūtų skaudu, tokiems objektams prižiūrėti po to reikia net dešimteriopai daugiau lėšų“, - tarsi konstatavo Vilniaus miškų urėdas Raimondas Ribačiauskas, kartu įteikdamas pilną kraitelę dovanų ištikimiesiems talkininkams miškuose – moksleiviams ir pedagogams.

Įrengiant Karmazinų pažintinį pėsčiųjų taką talkino ir Vievio sanatorinės internatinės mokyklos JMB būrelio „Paneriukai“ nariai (vadovė mokytoja Lilijana Mickūnienė). Tad moksleiviams iš Raimondo Ribačiausko pintinė dovanų – tarsi simbolinis atlygis už rodomą gerumą giriai.

Tądien, atidarant Karmazinų pažintinį pėsčiųjų taką, buvo pagerbti ir Dūkštų girininkijos miško rekreacijos darbininkas Julijanas Šidlovskis, ir Neries regionio parko direkcijos meistras Stanislavas Kovalevskis, konkrečiai dirbę įrengiant minėtąjį taką. Pagarbūs žodžiai buvo tariami ir kelininkams (Jolantai Budėnaitei), ir stendų dizainerei, fotografams, ir finansininkams, projektų rengėjams.

 

... Žingsniavome girioje išsipleikusiu taku, vingiuojančiu greta Neries, greta senų 120-140 metų sulaukusių pušų, greta vieno didžiausio Vilniaus apskrityje esančio pilkapyno. Jį nuo mūsų skyrė veidrodžiu sušvytintis Neries vanduo, kalbinantis ne tik pakrantes, o ir viduryje upės parimusius ir iš vandens kyšančius mitologinius akmenis. Pagaulus žvilgsnis jei ko ir nepasičiupo, visą informaciją galima išvysti ir greta tako esančiuose stenduose: skaityk, permanyk – ir ženkite kojelės, matykite akelės...

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"