Paieška Prie Žirmūnų senolio...

Prie Žirmūnų senolio...

Projekto „Apjuoskime ąžuolą tvirtai“ įgyvendinimo momentai  Danutė PLYTNIKIENĖ

Projekto vadovė, Vilniaus m. l/d „Pasaka“ auklėtoja ekspertė

 

Baigiasi spalis. Po šalnų „ąžuolai gilėmis laša“. Neįprastas gilių lietus džiugina vaikus, nes šimtametis Žirmūnų ąžuolas išdidžiai, dosniai ir gausiai dovanoja sunokusias dovanas. Mes - iš „Pasakos“ darželio, maži ir dideli, dažnai lankome savąjį, globojamąjį, saugojamąjį prie Neries, netoli Valakupių tilto, šalia Verkių regioninio parko ribos augantį iškilųjį, šimtametį ąžuolą. Visi didžiuojamės, kad Žirmūnuose, tokioje vaizdingoje Vilniaus miesto žaliojoje zonoje, auga medžių valdovas.

Tad neatsitiktinai ir įgyvendiname sostinės savivaldybės 2007 metų vieną iš ekologinio švietimo projektų - „Apjuoskime ąžuolą tvirtai“. Šis projektas – tęstinis. Jau antri metai „Pasakos“ darželio bendruomenė rūpinasi gamtos paminklu, kaskart praplėsdama bendraminčių ratą, apjungdama Pavilnio ir Verkių regioninių parkų vyriausiojo specialisto Laisvūno Budėno, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro metodininko, mokytojo eksperto Almanto Kulbio, Žirmūnų seniūnės Onos Sencovienės, privačių rėmėjų jėgas.

Dar pernai nerimavome, kad ąžuolą žaloja vietiniai gyventojai, lupa žievę, kad pravažiuojantys vieškeliu automobiliai neretai kliudo jį. Įgyvendindami projektą numatėme ąžuolą aptverti, nuo vieškelio važiuojamosios dalies pastatyti atšvaitą, šalia ąžuolo pritvirtinti informacinę lentelę.

Senolio matmenys išties įspūdingi: aukštis – 30 metrų, kamieno apimtis – 4 metrai 70 cm, amžius - 150–200 metų. Tikimės, kad informacinėje lentelėje pateikti tokie duomenys sudomins, nuteiks ir įpareigos ąžuolą galiūną gerbti bei saugoti.

... Tokia mūsų tradicija – kiekvienais metais spalio pradžioje organizuoti vaikeliams gamtotyros žygį ąžuolo link.

Ir šiemet gerai nusiteikę, pasigaminę vėjo malūnėlius, vaikai leidosi į kelionę. Pirmojoje ekologinio tako stotelėje – apžvalgos aikštelėje vaikai stebėjo artimus ir tolimus gamtos objektus, rudeninėmis spalvomis besipuošiančius medžius, krūmus, pievas. Tai Žirmūnuose aukščiausia vieta, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas.

... Išvykos į gamtą ikimokyklinio amžiaus vaikams naudingos ir reikalingos. Tai - ištvermės, vikrumo, drąsos, pasitikėjimo savomis jėgomis, draugiškumo, atsakomybės jausmo ugdymas.

Žygio vadovas, ištikimas vaikų bičiulis, gamtos žinovas Almantas Kulbis aiškino, kaip stebėti rudenį pievoje žydinčius augalus. Gerai įsižiūrėjus, čia pat po kojomis, stebina visus augmenijos įvairovė. Vaikai greitai prisimena rudeninės snaudalės pavadinimą, šis augalas taip panašus į pažįstamą pienę. Kiek malonaus pažinimo džiaugsmo vaikai patiria stebėdami, tyrinėdami, atrasdami... Turbūt jokia gamtos pažinimo enciklopedija nesuteikia tiek žinių vaikams, kaip artimiausios gamtinės aplinkos stebėjimas ir tyrinėjimas.

... Priėję ąžuolą galiūną su didinamaisiais stiklais vaikai įsižiūri į kamieno žievę, studijuoja joje esančias gilias rieves, stebi smulkiuosius vabalėlius. Prisimena vaikai, kad dar neseniai buvo ąžuolo žievė žaizdota. Užgydytos žaizdos vaikus džiugina, nes jiems tai gerai pažįstamas jausmas. Patinka ir daryti ąžuolo žievės atspaudą, plono popieriaus lapą pridėti prie žievės ir pieštuko šerdimi brūkšniuoti. Pasidarius atspaudą įdomu palyginti su kito medžio žievės atspaudu.

... Būdami prie ąžuolo kalbame vaikams: ąžuolas – jėgos, stiprybės, tvirtumo, ilgaamžiškumo simbolis. Ąžuolas galiūnas suteikia stiprybės, kiekvienas norime prisiliesti prie jo, nusiraminti, įgauti jėgų.  Būdami prie ąžuolo vaikai kuria įvairiausius ketureilius:

Ąžuole, ąžuolėli,

Didis Tu medeli,

Auki ir užstoki

Nuo šiaurės vėjelio!

Arba:

Ąžuole, galiūne,

Tu stipriausias iš visų!

Gilių dovanok mums.

Vėrinius mes versim iš tiesų!

... Mokytojas ekspertas Almantas Kulbis aiškina vaikams, kaip teisingai pamatuoti ąžuolo kamieno apimtį. Vaikams labai įdomu, visi nori padėti. Apjuosus kamieną įsitikina, kad ąžuolo apimtis - 4 metrai 70 cm. Ištiesia vyniotinę žolėje ir stebisi: daug žingsnelių telpa šioje juostoje. O apjuosti ąžuolą reikia net 10 vaikų.

... Į gamtotyros žygį pasikvietėme ir Žirmūnų gyventoją Stasį Urboną. Jis kasdien lankosi prie ąžuolo. Labai sunerimome, kai kaskart atrasdavome kamiene naujas žaizdas. Stasys Urbonas, pasitaręs su specialistais,  ąžuolo kamieno žievę gydo. Vaikams pasakojo apie tai, kaip jis, kaskart atėjęs prie ąžuolo, apžiūri jį, tepa sužalotas vietas. Tas pasakojimas sužavėjo vaikus, kiekvienas norėjo su ąžuolo „gydytoju“ susidraugauti, pasakyti savo vardą, pabendrauti.

... Spalio 29 dieną 11 val. vyks šventė „Apjuoskime ąžuolą tvirtai“. Šventėje dalyvaus svečiai, projekto rėmėjai,  bičiuliai, pažįstami draugai, darželių „Pasaka“, „Spragtukas“ vyresnieji vaikai, jų tėvai, pedagogai. Keturios vaikų komandos prisistatys, o nepriklausomi vertintojai vertins kūrybingumą, išradingumą, išmonę. Tai šventė–pramoga, jos metu vaikai lenktyniaus, spręs įvairias užduotėles, įmins mįsles, išbandys savo vikrumą. Šventės metu vyks gamtos pažinimo viktorina, žaidimai, šokiai, dainos prie ąžuolo skambės iki pat vidudienio. Šventės pabaigoje vertintojų komisija skaičiuos komandų taškus, paskelbs nugalėtojus. Galop visi dalyviai apjuos ąžuolą suvertais iš gilių vėriniais, dainuos lietuvių dainą „Augo girioj ąžuolėlis“.  Tikimės gero oro, puikios nuotaikos.

Kviečiame visus ateiti prie Žirmūnų ąžuolo, atvykti į „Pasakos“ darželį (10.30 val. visi kartu keliausime švęsti prie ąžuolo; darželio adresas:  Žirmūnų g. 110, važiuoti iki stotelės „Šaltinėlis“). Kviečiame visus gamtos bičiulius į šventė.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"