Paieška Ukmergės r. „Statikų“ sodininkai kuria atskirą grožio ir darnos su gamta pasaulį

Kai sueigos švente patampa...

Ukmergės r. „Statikų“ sodininkai kuria atskirą grožio ir darnos su gamta pasaulį

Skaistė VASILIAUSKAITĖ

 

Sodininkų bendrija (SB) “Statikai” įkurta 1988 m. Jos plotas beveik 10,6 ha. 6,9 ha sudaro 99 sodų sklypai, likusieji plotai – bendro naudojimo žemė - keliai, paupys, elektros pastotės, vandentiekio bokšto, kapinaičių teritorijos. Bendrijai nebe pirmus metus vadovauja Jonas Zalepūga – aktyvus ir visuomeniškas žmogus, kovojantis už teisybę bei tvarką.

 

Geranoriškas bendrų teritorijų tvarkymas

 

SB “Statikai” narių užmojai, organizuojant bendrų teritorijų tvarkymo darbus, gana platūs: čia pasodintos gyvatvorės, ribojančios bendrijos teritoriją, jos kasmet gražiai prižiūrimos ir karpomos; veisiama klevų ir liepų giraitė; pagal išgales prižiūrimos kapinaitės; valomas Storės upelis bei tvarkoma pakrantė - vietoj senų, nudžiūvusių medžių bei krūmų sodinami nauji ir vertingesni. Šie darbai vykdomi kolektyviai, talkų būdu.

Daug jau ir nuveikta: padaryti bendrijos ir gatvių pavadinimų ženklai, paruoštas informatyvus stendas, kuriame atsispindi bendrijos išplanavimas ir sužymėti visi sklypai. Atitinkamomis spalvomis išryškinti geriausiai besitvarkančių narių sodai. Sutvarkytas vandentiekis ir elektros transformatorinė. Elektros ūkis, kurį penkiolika metų prižiūrėjo sodininkas Algirdas Bikulčius, vadovaujantis LR Seimo priimtu įstatymu, perduotas Rytų skirstomiesiems tinklams. Siekiant apsisaugoti nuo automobilių išmetamų teršalų, pasodinta pačių išsiaugintų eglaičių gyvatvorė, atskirianti sodininkų bendriją nuo plento. Įkurtas “Medelių kampelis”, kur pasodinta įvairių medžių. Čia švenčiamos bendrijos šventės, o ilgainiui, pasak pirmininko, ketinama “suręsti lauko suoliuką, stalą ar kitokį baldą, kad būtų galima pasėdėti, atsikvėpti, pasidžiaugti gražėjančiais sodais, kaimynu darbu, gamtos kampeliu”.

 

Siekia išgyvendinti apsileidimą

 

Bendrijos nariai savo pareiga laiko ne tik prižiūrėti bendras teritorijas, bet ir pasirūpinti, kad užleistuose sklypuose besiveisią ligų ar kenkėjų židiniai neišplistų ir nepakenktų kaimyniniams sodams, todėl patys juos aptvarko. “Bendrijoje šiuo metu yra du nešienaujami ir, galima sakyti, apleisti sklypai. Jų šeimininkai žinomi, tačiau...“ – guodžiasi J. Zalepūga.

Sklypus, kurių šeimininkai per metus nesugeba nei karto nušienauti, sodininkai sutarę tvarkyti sava iniciatyva ar samdyti žmones už atlygį. Siūlyta tokius, kurie savo žemėje augina tik piktžoles, kasmetinės bendrijos sueigos šventės metu apvainikuoti krienų vainikais ir paskelbti metų “krienų kavalieriais”.

Anot SB “Statikai” vadovo, ekologiškai švarus maistas – reta prabanga. Parduotuvėse perkamuose produktuose gausu įvairių cheminių priedų – dažiklių, konservantų ir t.t. J. Zalepūga sako, kad “net ir savam sklype nuskintos daržovės bei vaisiai retai kada būna išauginti be cheminių trąšų”, todėl jau antri metai pirmininkas, rodydamas pavyzdį savame sode ir imdamasis kitokių iniciatyvų, kviečia savo vadovaujamos bendrijos narius “į sąjūdį už tvarkingus, ekologiškus, gražius ir turtingus sodus”.

Statikų sodininkai ne tik “žemę aria”. Bendrijos pirmininkas vis paragina sklypų šeimininkus skaityti specialiąją literatūrą, o nariai informuoja vieni kitus apie naujai pasirodžiusius sodininkams skirtus leidinius. Susirinkimų metu bendrai svarstoma, kaip ekonomiškiau naudoti vandenį, elektrą, kaip tikslingiau panaudoti nario mokestį, kuris yra tikrai nedidelis – tik 24 Lt. už 6 arų sklypą.

 

Bendrija turi savo laikraštį

 

Dvejus metus bendrijai pirmininkaujantis J. Zalepūga įvedė naujovę – savo iniciatyva ėmėsi leisti laikraštuką. 2006 metais kas ketvirtį, o 2007 m. vieną kartą sodininkus aplankęs keturių lapų leidinėlis atspindi visus svarbiausius bendrijos įvykius, informuoja apie planuojamus renginius, o tuo pačiu talpina ir šviečiamojo pobūdžio straipsnelius, kurie moko ekologiškai tvarkytis. Laikraštyje publikuojami svarbiausi susirinkimų nutarimai, pirmininko nurodymai ir gausybė patarimų: kaip naikinti kenkėjus nenaudojant pesticidų; kaip likviduoti sodo ligų židinius; kokie yra kovos su kenkėjais bei ligomis metodai ir t.t. Medžiagą parenka ir visus straipsnelius, kurie gimsta iš betarpiško bendravimo su bendrijos nariais, rašo ir parengia spausdinimui pats J. Zalepūga, o kompiuteriu surenka, sumaketuoja ir atspausdina jo sūnus.

 

Šventės įsipina tarp darbų

 

„Statikų“ sodininkų bendrijoje puoselėjamos gražios tradicijos – sveikinti moteris kovo 8-osios proga, kelti vėliavas vasario 16-ąja ir kovo 11-ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, balandyje švęsti Velykas. Šeimose gražiai sutinkamos Šv. Kalėdos, Nauji metai, Trys Karaliai, Žolinės ir kt. Be abejo, kiekvienas savame kieme švenčia gimtadienius ir vardadienius, o Antanines, Jonines, Petrines ar Onines stengiamasi paminėti kartu.

... Jau 2005 m buvo suorganizuota Bendrijos sueigos šventė, kurios metu vyko ekskursija po gražiausius savus ir kaimynų sodus.

2006 m. išrinkta 10 tvarkingiausių sodų. Visi jie tų metų rugsėjo mėnesio Bendrijos sueigos šventėje aplankyti ir pažymėti specialiais ženklais. Gerai besitvarkančių sodų šeimininkus pirmininkas vardina tiesiog šeimomis, nes visi čia vieni kitus gerai pažįsta. 2006 m. išskirti Karalių, Kalibatų, Malašauskų, Skapų, Žuklių, Pakėnų, Kontrimavičienės, Burlegų, Žalkauskų, Bikulčių sklypai. Būtą siūlymų šių sodų šeimininkus metams atleisti nuo mokesčių. Dar dešimt sodininkų 2006 m. buvo apdovanoti pagarbos raštais. Tai Žilinskienė, Vildos, Apanavičius, Lūniai, Miliukai, Pečiuliai, Žliobos, Andriūnienė, Stakauskai ir Perkauskienė. Pasak J. Zalepūgos, apdovanojimai nėra esminis dalykas, tai tik pagarbos ženklas, o svarbiausia tai, jog “sodo tvarkymas – kuo puikiausias poilsis gamtoje”.

Šiemet SB “Statikai” Bendrijos sueigos šventė vyko liepos paskutinį šeštadienį. Pasiūlyta ateiti ne tik po gražiausius sodus pasižvalgyti, laureatus pasveikinti, pasimokyti, bet pagal seną paprotį į šventę atsinešti lauknešėlį su sodų ir daržų gėrybėmis.

 

Griežtas ir teisingas Tvarkelė

 

2007 m. Bendrijos sueigos šventė prasidėjo prie “Prieteliaus” skulptūros „Statikų“ Tvarkelės sutikimu. Tvarkelė atvyko su muzika ir gera nuotaika, nusiteikęs pagerbti gražiausiai besitvarkančius sodo sklypų šeimininkus. Trumpam stabtelėjęs prie informacinio stendo, Tvarkelė peržvelgė bendrą sodų tvarką ir pasidžiaugė, kad raudonai išryškintų (kas reiškia, jog čia pavyzdinga tvarka) sklypų daugėja, o pilkai pažymėtų mažėja. Pastarųjų šeimininkus Tvarkelė pabarė ir liepė pasiraitoti rankoves...  

Prie pirmojo sklypo kelią Tvarkelei užtvėrė stalas, padengtas vaišėmis. Jam teko išgerti gurkšnelį, kąsti pyrago ir tik tuomet eisena pajudėjo Vildų sodo, kuris šiemet pasiūlytas respublikinei sodininkų konkurso-apžiūros komisijai, kaip vienas gražiausių Ukmergės rajone, link. Sodininkų bendrijos nariai dairėsi po Vildų sklypą ir mokėsi, sėmėsi patirties bei idėjų, o tuo tarpu Tvarkelė prie sodo namelio sienos iškilmingai pritvirtino lentelę su užrašu “Pavyzdingas sodas 2007”.

Pasižvalgę, nauja patirtimi praplėtę savo akiratį bei gražaus ir tvarkingo sodo sklypo sampratą, iš Vildų kiemo šventės dalyviai linksmu būriu patraukė prie gandrų buveinės. Tiesa, gandrai savo gūžtą susukę ant vandentiekio bokšto, kuris nėra pati tinkamiausia vieta gandralizdžiui, tačiau sodininkai gerbia šių išdidžių paukščių pasirinkimą ir perkelti perimvietės nebando, tik kasmet vandentiekio bokšto sienoje pažymi, kiek tais metais gandriukų išperėjo senieji gandrai. Šiemet jų – net keturi. Bendrijos nariai labai didžiuojasi savaisiais gandrais, nes jie čia peri jau dešimt metų ir ketvertuko susilaukiama jau nebe pirmą kartą. Tai rodo, kad bendrijos nariai ūkininkauja ekologiškai, neteršia nei aplinkos, nei oro ir darniai sutaria su gamta.

Aplankę gandrus, visi mielai užsuko į Skapų sodybą, kuri bendrijoje žinoma, kaip viena iš pavyzdingiausių, ir kurios šeimininkas jau antrus metus įkūniją Statikų Tvarkelę. Jis ne tik gražiai prižiūri savo sklypą, bet rūpinasi, kad ir visoje bendrijoje būtų tvarka.

 

Po savo vėliava

 

Įdomiausioji šventės dalis laukė aikštėje, kur pirmasis SB “Statikai” pirmininkas Jonas Karalius iškilmingai pakėlė SB “Statikai” vėliavą, simbolizuojančią bendriją kaip atskirą ir darnų vienetą. Čia vyko skulptūros atidarymas ir visa oficialioji dalis su ilgomis prakalbom ir nuoširdžiais sveikinimais.

Tvarkelė bendrijos nariams oriai perskaitė oficialią bulę, pagal kurią Statikų sodai nuo 2007 m. suskirstyti į 4 kvartalus. Ateityje bendrijos pirmininkas visą informaciją pirmiausia perduos “kvartalų valdytojams”, o pastarųjų nurodymai bus privalomi visiems nariams. Taigi Tvarkelė užsakė griežtą tvarką.

Bendrijos sueigos šventės metu paskelbti 2007 m. apžiūros rezultatai. Šiemet išskirtas dar vienas geriausiai ir ekologiškiausiai besitvarkančiųjų dešimtukas. Tai Vildai, Nugarai, Stakauskai, Miliukai, Jukniai, Šmigelskai, Jusčiai, Matačiūnienė, Videika ir Dirmienė.

Iškilmingai pristatyti ir į sodininkų gretas priimti nauji nariai. Jiems Tvarkelė ir bendrijos pirmininkas linkėjo gero oro, gražių sodų ir gausaus derliaus. Vienas iš naujai priimtų narių, laisvalaikiu besidomintis fotografijos menu, bendrijos pirmininkui padovanojo šių metų Statikų gandrų šeimynos nuotrauką.

Šventėje kalbėjo Ukmergės susivienijimo “Sodai” pirmininkas Antanas Perednis, padovanojęs knygą apie ukmergietį, vadinamą gamtos riteriu, Viktorą Bergą. Statikų sodų bendrijos narius pasveikino į svečius atvykęs SB “Mūša” pirmininkas Alfonsas Bernotas. Taip pat kalbėjo Statikų sodininkas Jonas Stakauskas, kuris už nuolatinę paramą bendrijai, buvo apdovanotas Padėkos raštu. Pagerbtųjų buvo ir daugiau.

 

Kasmet - po skulptūrą

 

„Statikų“ sodai turi tai, ko kitose bendrijose nėra. Ne tik vėliavą ir bulę, bet kai ką itin savito. Čia bendro naudojimo teritorijos kasmet pasipuošia vis nauja skulptūra.

2006 m. rugsėjo 9 d. bendrijos sueigos šventės metu atidengta pirmoji skulptūra “Prietelius sveikina” arba, kaip dabar jau tapo įprasta vadinti ją, tiesiog “Prieteliaus” skulptūra. Joje užrašytas pasveikinimas: “Būk sveikas ilsėtis ir dirbti gerai nusiteikęs” smagiai nuteikia kiekvieną į bendriją užsukantį svečią ir pačius sodininkus. Ši skulptūra – tai sodininkų bendrijos pirmininko J. Zlapepūgos idėja, kurią įgyvendinti padėjo skulptorius Rimantas Zinkevičius, sumanęs prasmingiems žodžiams vizualinę išraišką. Skulptūroje vaizduojamas senas žmogus ir vaikas. Tokia seno ir jauno bendrystė įprasmina bendrą darbą ir meilę gamtai.

Šiemet, liepos 28 d., atidengta dar viena R. Zinkevičiaus sukurta skulptūra, kurioje vėlgi įrašyti prasmingi žodžiai: “Žmonėmis ir darbais tėviškėlė graži”. Skulptūra vaizduoja merginą, laikančią rankose duonos kepalėlį. Statiniui specialiai supiltas kalnelis. Pasak bendrijos pirmininko, “Kasė vis kartu: tiek seni, tiek jauni”.

 

Artėja 20-metis

 

SB “Statikai” kitais metais švęs 20 metų jubiliejų. Šiai progai paminėti sodininkai kuria įvairiausius planus. Bendrijos nariai ketina plėtoti likviduotų sergančių vaismedžių bei vaiskrūmių atželdinimą, vejų, gyvatvorių, alpinariumų, dekoratyvinių baseinėlių, sodo lauko baldų įrengimą, likviduoti susidėvėjusius, supuvusius šiltnamius, pašiūres, kitus nereikalingus, netvarkingus statinius, prižiūrėti vandentiekio vamzdžius bei gatves, taisyti atsirandančias duobes, įsirengti kompostines, valyti inkilus ir gausinti jų įvairovę.

Pirmininkas džiaugiasi, kad dauguma narių aktyviai dalyvauja bendrijos gyvenime ir siūlo didelius ir drąsius projektus, kaip tvarkyti bendras teritorijas bei turtą, tik ne viskas pačių sodininkų jėgoms: “Tam reikėtų skirti daugiau jėgų, organizuoti daugiau talkų, kuriose turėtų dalyvauti dauguma sodininkų. Deja, daugumos amžius ir fizinės jėgos - nebe jaunystės”.

Artėjant jubiliejiniams metams pirmininkas J. Zalepūga apie sodininkų kuriamus planus sako: “Nors dalį jų įgyvendinkim, ir „Statikai“ klestės”. Viena žinoma tikrai: ir kitais metais Bendrijos susibūrimo šventės metu Statikų sodai pasipuoš dar viena skulptūra. Idėja jau yra, tereikia ją įgyvendinti. Taip ir kuriamas tas grožio ir darnos su gamta pasaulis.

 

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"