Paieška Jomantų miško pažintinis takas kviečia lankytojus

Varnių regioniniame parke

Jomantų miško pažintinis takas kviečia lankytojus

Lina SNITKIENĖ

 

Norisi papasakoti visą tako gimimo istoriją. 2003 metais Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė Rūta Baškytė ir Generalinės miškų urėdijos generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas sutarė dėl valstybinių saugomų teritorijų direkcijų (nacionalinių, regioninių parkų ir rezervatų) ir miškų urėdijų bendradarbiavimo tvarkant rekreacines teritorijas, įrengiant atokvėpio aikšteles ir pan. Tai buvo pagrindas, kad Varnių regioninio parko direkcija (direktorė Irena Zimblienė) su VĮ Telšių miškų urėdija (urėdas Bronislovas Banys) sutarė, kad projektuos ir įrengs Telšių urėdijos Jomantų miške (Varnių regioninio parko teritorija), kur yra respublikinės reikšmės gamtos paminklai Aklaežeris (Vuokštelis), Jomantų (dar kitaip vadinamas Didysis) akmuo ir savivaldybės saugomi ąžuolai – Jomantų ir Triliemenis, miško pažintinį taką.

2003 m. UAB „Naresta“ buvo paruoštas techninis projektas „Pažintinis Jomantų miško takas“ (architektas Aurimas Vengris). Projekto sąmatos būta solidžios (per 700 tūkst. Lt.), tad Telšių urėdijos jėgomis nebuvo galima jo įgyvendinti. Pradėta ieškoti kitų galimybių. Jos atsirado, kai prasidėjo ES struktūrinių fondų parama. Stengtasi paraišką paruošti 2004 m. vasarį, t.y. pirmajam paraiškų teikimui. Paraiškos paruošimą finansavo Telšių rajono savivaldybė, kartu buvo gautas savivaldybės, kaip partnerio kofinansavimas.

Ir štai 2006 metų liepos 12 d. Varnių regioninio parko direkcija su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos teikimo sutartį projektui „Pažintinės-mokomosios trasos įrengimas Jomantų miške, siekiant efektyviau panaudoti Varnių regioninio parko gamtinius išteklius poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“. Projekto įgyvendinimui skirta 702,5 tūkst. Lt.  Projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. liepos 1 d., o numatytas baigti 2007 m. gruodžio 30 d. Struktūrinių fondų parama buvo būtina, be jos takas nebūtų įrengtas.

Didelę paramą suteikė ir Telšių rajono savivaldybė. Beje, techninis projektas buvo ruoštas 2003 m., tad iki 2006 m.  - sutarčių pasirašymo - kilo kainos. Puiku, jog Telšių rajono savivaldybė prisidėjo (per 207 tūkst. Lt.) prie projekto įgyvendinimo.

Šio projekto metu (pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) buvo rengiama, derinama, nustatyta tvarka su VšĮ LVPA, visa reikalinga dokumentacija, skelbiami konkursai ir atrenkamas nugalėtojas Jomantų pažintinio miško tako įrengimo darbams atlikti, projekto priežiūrai ir techninei priežiūrai vykdyti, finansinei apskaitai ir auditui atlikti, numatytiems viešinimo darbams.

Pasirašius sutartis prasidėjo tako įrengimas. Telšių rajono savivaldybės meras sudarė darbo grupę, kuri, reikalui esant, buvo kviečiama ir spręsdavo iškilusias problemas. Projektą administravo Varnių regioninio parko direkcijos specialistai (projekto vadovas – direktorės pavaduotojas Kazys Praeras).

Šio projekto įgyvendinimas - gražus trijų institucijų bendradarbiavimo pavyzdys. Nuo 2004 m. Varnių regioninio parko direkcija (organizatorius), VĮ Telšių miškų urėdija (projekto užsakovas ir miško savininkas) bei Telšių rajono savivaldybė (projekto partneris) darniai dirbo, kad lankytojai žengtų į Jomantų miško pažintinį taką. Be abejo, projekto sėkmę didele dalimi lėmė gerai ir atsakingai dirbanti taką įrengianti rangovinė organizacija – UAB „Kvėdarsta“.

... Nuo lapkričio pirmosios Varnių regioniniame parke moksleivius, jaunuosius miško bičiulius, miško draugus kviečia naujas Jomantų miško pažintinis takas. Pagrindinė jo paskirtis - pažintinė ir lavinamoji: suteikti galimybę susipažinti su mišku, jo bioįvairove, augalais ir gyvūnais; miškininkų darbais; ūkininkavimu Telšių miškų urėdijos miškuose; ypatingą dėmesį skiriant čia esantiems gamtos paminklams (Aklaežeriui (Vuokšteliui), Triliemeniui ąžuolui, Jomantų ąžuolui, Jomantų akmeniui), senosioms tradicijoms – lietuvių miško dievybėms, tradicinei kaimo architektūrai. Keliavimas taku pagyvintas miško paslaptimis ir atrakcionais. Kadangi vienas iš pažintinės trasos tikslų – supažindinti svečius su ūkininkavimu miške, visame take prie ūkininkavimo objektų bei teritorijų pastatyti informaciniai stendai, supažindinantys su miškininkų darbais girioje.

*  *  *

Jomantų miško pažintinio tako ilgis – 4 km. Visą taką sudaro 7 dalys. Pradžioje įrengta pastogė, informacinis stendas, kuriame pateikiama bendra informacija apie taką. Čia - ir automobilių stovėjimo aikštelė.

Antroji tako dalis, vadinama „Miško deivių buveine“, skirta senosioms lietuvių tradicijoms priminti. Miško dievybės (Medeinė – senovės baltų miškų globėja, Žvėrūnė – medžioklės bei žvėrių valdovė) įkurdintos prie Vuokštelio (Aklaežerio). Kaukas – matuoklė, lankytojus informuos apie vandens lygio svyravimus Aklaežeryje

Šalia tako ruožo, vingiuojančio iki Triliemenio ąžuolo, įrengtos 3 atokvėpio aikštelės. Aikštelėje ant Kumetynuko kalvos pastatytas medinis muzikos instrumentas „Medžiofonas“, kurio veikimo principas paremtas įvairaus ilgio tuščiavidurių rąstų skambėjimo gama. Pakeliui bus galima atsigaivinti prie miško šaltinio. Netoli Triliemenio ąžuolo įrengta „Sūpuoklių aikštelė“.

Keliaujant ketvirtąja pažintinio tako dalimi, teks įveikti kliūčių ruožą, vedantį prie Jomantų ąžuolo. Poilsiautojai galės išmėginti savo ištvermę ir lavinti fizinę būklę penkiuose jėgos atrakcionuose: keberiodamiesi tinklinėmis lipynėmis, kopdami kopėčiomis, eidami buomais. Įveikusiesiems kliūčių ruožą ir norintiesiems atgauti kvapą pasitarnaus prie Jomantų ąžuolo jaukiai įrengta atokvėpio aikštelė.

Penktoji tako dalis vadinama „Tamsiųjų paslapčių“ trasa. Šis ruožas, vingiuojantis mišku nuo Triliemenio ąžuolo, atskleis tamsiąsias miško paslaptis: kelmų taką per pelkę, čiuožimą lynu, šakų tunelį, „Slibinų duobę“.

Norintiesiems daugiau sužinoti apie patį Jomantų mišką ir jame gyvenančius sparnuočius skirta „Inkilų alėja“. Joje bus galima sužinoti kokius inkilus kokiems paukščiams gaminti, patiems iškelti inkilus ar stebėti kokie paukščiai gyvena juose. Pakeliui į „inkilų alėja“ pastatytas apžvalgos bokštas, iš kurio patogu susipažinti su miško ardais.

Galutinė pažintinio-mokomojo tako aikštelė - „Zuikių mokyklėle“ – puiki vieta prie Jomantų akmens kelionės įspūdžiams aptarti ir įgytoms žinioms patikrinti.

Kiekviename stende, o jų take – dvidešimt trys, lankytojams pateikiamos užduotys ir klausimai. Į juos galima atsakyti susipažinus su esama informacija stende, besidairant po artimiausią miško aplinką. „Zuikių mokyklėlės“ stende teks išspręsti kryžiažodį – taip pasitikrinti ir įtvirtinti žinias.

Varnių regioninio parko direkcija, VĮ Telšių miškų urėdija, Telšių rajono savivaldybė dėkoja visiems, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo, maloniai kviečia lankytis Jomantų miško pažintiniame take.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"