Paieška Mirė unikalių akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas

Mirė unikalių akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas

 

2007 11 19 po sunkios ir ilgos ligos mirė Respublikinio unikalių akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas.

... 2005 11 12 unikalių akmenų muziejuje Mosėdyje (Skuodo r.) vyko jo įkūrėjo ir ilgamečio vadovo Vaclovo Into vardo suteikimo šiam muziejui ceremonija. Lentą su naujuoju muziejaus pavadinimu atidengė aplinkos ministras Arūnas Kundrotas. Taip pat buvo atidaryta paroda iš asmeninio Vaclovo Into archyvo. 2005 11 14 muziejaus įkūrėjui sukako 80 metų. Šio jubiliejaus proga buvo pasodintas ąžuoliukas ir atidengtas akmuo.

Vaclovas Intas gimė 1925 m. lapkričio 14 d. Kivylių kaime Skuodo rajone. 1946 m. įstojo į Klaipėdos žemės ūkio mokyklą – tai padėjo išvengti tremties į Sibirą, kur 11 metų praleido jo tėvai ir keturi broliai. 1949-55 metais Vaclovas Intas studijavo Kauno medicinos institute. Jį baigęs su pagyrimu, grįžo į gimtąją Žemaitiją ir dirbo Skuodo ligoninės Terapinio skyriaus vedėju.

Rinkti riedulius Vaclovas Intas pradėjo atvykęs vadovauti Mosėdyje atidarytai naujai ligoninei 1957 metais. Pirmasis riedulys iš akmeningų apylinkių laukų į ligoninės kiemą buvo atgabentas gydytojo turistiniu dviračiu. Daugelį dabartinio muziejaus eksponatų Vaclovas Intas sukaupė savo jėgomis ir lėšomis. Kadangi auganti akmenų kolekcija vis labiau populiarėjo, didėjo jos mokslinė, kultūrinė bei pažintinė vertė, 1979 m. Mosėdyje buvo įsteigtas Respublikinis unikalių akmenų muziejus, o jo direktoriumi tapo Vaclovas Intas. (Jis vadovavo iki 2000 metų.)

„Sovietiniais metais, kai siautė melioratoriai, daugelį savitų vietos akmenų traktorininkai atgabendavo man tiesiog už butelaitį...“, - prieš dešimtmetį „Žaliojo pasaulio“ žurnalistui kalbėjo Vaclovas Intas, tuokart aprodinėdamas ir unikalią savo sodybą Mosėdyje, prie trobesių taipogi įkurdintus savitus riedulius, puošiamus įvairiais medžiais, krūmais, gėlėmis, dirbiniais iš metalo...

Vienas svarbiausių Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus tikslų – kaupti, tirti, eksponuoti, populiarinti ir apsaugoti Lietuvos eratinius riedulius, atneštus ledynų prieš 800 tūkst.-13 tūkst. metų iš Baltijos kristalinio skydo Fenoskandijoje, atskleisti jų įvairovę, prigimtį ir mokslinę pažintinę reikšmę, praktinę svarbą, mineraloginius ir petrografinius ypatumus, propaguoti šalies žemės gelmių sandaros, sudėties, evoliucijos žinias. Šiuo metu čia yra sukaupta apie 150 tūkst. akmenų. Mažiausias iš jų tesveria keletą gramų, o didžiausias – 50 tonų.

Vaclovo Into dėka Mosėdis ir akmuo tapo neatskiriama sąvoka.

Vaclovo Into aktyvi aplinkosauginė ir kultūrinė veikla buvo įvertinta Valdo Adamkaus premija (1994), Skuodo rajono Garbės piliečio vardu (1997), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1998). Beje, 1994-ais Vaclovą Intą taipogi buvo užklupusi liga, tad tuomet, kai reikėjo atsiimti Valdo Adamkaus gamtosauginę premiją, jos laureatas atsidūrė ligoninėje...

Velionis pašarvotas Mosėdžio gimnazijos salėje. Lapkričio 23 d. kremuoti palaikai laidojami Mosėdžio kapinėse.

 

„Žaliojo pasaulio“ inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"