Paieška Impresija su paukščiais

Impresija su paukščiais

Lidija UMBRASIENĖ

Palanga

 

Savaitę siautė audra. Įsibėgėjusios jūros bangos savo purslais stengėsi užlieti Kunigiškių paplūdimius. Prie kopų linko pajūrio nendrės, siūbavo karklai.

Šįryt jūra aprimo. Brėkšta rytas. Paraudo debesys virš jūros. Pakrantėje nakvoja kirai – sidabriniai, paprastieji. Būrelis rudagalvių, plasnodami nuo vandens paviršiaus, kažką renka. Pakrantės drėgnu smėliu bėgioja linksėdamas jūrinis kirlikas, kelios kielės. Kiek paėjus paplūdimiu – dar vienas sidabrinių kirų būrys. Jauniklis ištempė iš jūros negyvą plekšnę. Kapoja snapu. Senis priėjęs sukleketavo prikimusiu balsu ir nutūpė ant cementinio stulpelio, išsikišusio iš vandens.

Pakrante bėgioja keturi varnėno dydžio juodkrūčiai bėgikai ir trys jūriniai kirlikai. Pavojaus signalą paskelbus krantiniams tilvikams, mišrus būrelis nuskrido palei vandenį pietų kryptimi. Virš bangų baltais drugeliais plasnoja mažieji kirai. Toliau nuo kranto dvi gulbės, ištiesusios ilgus kaklus, nusklendė Palangos tilto link.

Kylanti saulė savo spinduliais pro nuauksintus pušų kamienus apšviečia baltas bangų keteras. Saulėtas rytas žada giedrią dieną.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"