Paieška Škac, rudens dargana!..

Škac, rudens dargana!..

Integruoto ekologinio ugdymo diena

Romantė ŠARPNICKAITĖ

Tauragės Jovarų vidurinės mokyklos 8b klasės mokinė

 

Spalio 27 dieną Tauragės Jovarų vidurinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo ekologinio ugdymo projekte. Dirbta Šilinės girininkijoje - valė mišką, sodino parką, tyrinėjo gamtos paslaptis.

5a ir 5b klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos D. Juozaitienės, iš gamtinių medžiagų kūrė rudenines puokštes. Jiems talkino 6a ir 7a klasių mokiniai (mokytoja R. Norvilienė). Šeštokai (jiems vadovavo mokytoja S.Pečiulienė) piešė žygio planą. Jie tiksliai nustatė kiekvienos klasės darbo vietą, išmatavo atstumą, azimutą bei (naudodamiesi žemėlapiu) ieškojo gamtos objektų, pagal kuriuos galima orientuotis vietovėje. Septintokai (mokytoja N.Burbienė) atliko fizikos matavimus (perimetras, plotas, bokšto aukštis ir pan.). Įdomu tai, kad tuos skaičius mokiniai pavertė į senovės lietuvių matavimo vienetus. Aštuntokai (mokytoja O.Gaurylienė) vykdė gamtamokslinius tyrimus. Mokiniai stebėjo kerpes, nustatė oro užterštumą, tyrinėjo sporinius induočius. Mokytojos E.Juškienės devintokų grupė tyrinėjo spygliuočius.

Mokytojos L. Baliutavičienės dešimtokai tyrė girininkijos bei Meižio tvenkinio vandenį. Buvo vėsoka, tačiau tai netrukdė dirbti “su ugnele”. Klasių vadovų I.Sausienės ir K.Tiepelienės auklėtiniai penktokai tvarkė girininkijos aplinką. Šauniausi talkininkai – S.Krauzaitė ir V.Betingytė (5a klasė). 6a, 6b, 6c klasių mokiniai tvarkė pakeles (nuo nurodytos vietos iki Šilinės girininkijos). Jie stropiai rinko niekdarių, gamtos teršėjų paliktas šiukšles. Mokiniai dirbo itin šauniai. Septintokai grėbė lapus. Aštuntokai 61 miško kvartale tvarkė šakas. Jų darbą pagyrė ir miškininkai, tad mokiniai sukruto dar stipriau.

Devintokai kartu su klasių vadovėmis B.Kasputiene, V.Nauburiene ir L.Eskiene sodino liepas. Čia talkino ir mokyklos direktorius A.Kaminskis. Medelius sodino ir dešimtokai. Taigi jovariškių pasodintos liepos, klevai, ąžuoliukai, ievos ir juodalksniai sužadino žmonių širdis.

... Smagu buvo mokytis, stebėti ir tirti gamtą, darbuotis su grėbliu bei sodinti mišką. Ši diena dar kartą įrodė, kad tokios ekologinio ugdymo dienos yra ne tik naudingos, o ir labai smagios. Juk geros nuotaikos nesugadino nei vėjas, nei rudens šaltukas.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"