Paieška Nuo sėklelės iki sėklelės

Nuo sėklelės iki sėklelės

Regina RAGALIAUSKIENĖ

Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos Butėnų skyriaus mokytoja ekspertė, projekto autorė    

 

Darnus vystymasis – ilgalaikis, nuolatinis visuomenės vystymasis, siekiant tenkinti  žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudojant bei papildant gamtos išteklius, išsaugant Žemę ateities kartoms. Darnus vystymasis reiškia, jog efektyviai naudojami ištekliai ir mažinamas atliekų kiekis, sveikata saugoma kuriant saugią ir švarią aplinką, vertinama ir saugoma gamtinė įvairovė. Visi turi teisę į kultūros reikmių tenkinimą, poilsį, nepažeidžiant aplinkosaugos interesų.

 

Siekiant darnaus vystymosi, išskirtinis vaidmuo tenka švietimui. Labai svarbu jau pradinėje mokykloje ugdyti moksleivių darnaus vystymosi pradmenis. “Pasaulio pažinimas“ - plati pradinio ugdymo sritis, apimanti ne tik gamtamokslines žinias, o ir ekologinį, aplinkosauginį, sveikos gyvensenos, ekonominį ir socialinį ugdymą. Darnus vystymasis pradinėse klasėse neatsiejamas nuo domėjimosi ir atsakomybės už gamtą, gyvūnijos ir augalijos globą, gyvenamosios aplinkos saugojimą. Tam palankiausios sąlygos susidaro pradinukams aktualioje ir mėgstamoje veikloje: žaidžiant, stebint, tyrinėjant, bendraujant su suaugusiais ir bendraminčiais, gamtoje, mokantis ir dalyvaujant kūrybinėje, meninėje veikloje.

Mūsų mokyklos ilgalaikis darnaus vystymosi projektas - „Nuo sėklelės iki sėklelės“. Vaikai atranda artimą, gerai pažįstamą pasaulį, pajuntą savo gebėjimą ir galimybę atrasti, kurti, pažinti.

II-IV klasės mokiniai, jaunieji ekologai, vadovaujami šių eilučių autorės, jau keleri metai vykdo minėtąjį ilgalaikį darnaus vystymosi projektą.

... Dar pernai rudenį iš savo išaugintų moliūgų patys išsiėmėme sėklas, mokėmės jas tinkamai paruošti ateinančio pavasario sėjai. O pavasarį, balandžio mėnesį, patys daiginome sėklas, aiškinomės, kurios tinkamiausios sėjai. Kiekvienas būrelio narys pasisėjo vazonėliuose po 4 sėklas. Kas rytą vis skubėta į klasę pasižiūrėti: ar dar nesikala mažytis daigelis? Kokia meile spindėjo vaikų akelės, kai pamatė besikalančius daigelius. Kiekvieną dieną žvilgsniu glostėme savo augintinius ir džiaugėmės jų augimu. Toks rūpestis ir meilė mažam augalėliui yra didžiausias gėrio grūdas mažose, imliose vaikų širdelėse.

Ilgai aiškinomės kaip reikia užsiauginti ekologiškai švarią daržovę. Išeidami vasaros atostogų kartu išsinešėme ir darbą vasarai – pasisodinti savo darže ir per vasarą prižiūrėti savo augintinį, kad rudenį galėtume atnešti į kasmetinę „Dėdės Derliaus“ parodą pačių užaugintas daržoves.

Atėjus rugsėjui rengiama įdomiai išaugusių daržovių paroda. Joje visi vaikai neša parodyti augalus, kuriems gamta ko nors nepašykštėjo... O jaunieji ekologai - ir projekto rezultatą: savo pačių iš sėklelių išaugintus didžiulius moliūgus. Jų šiemet į parodą sunešėme net 21. Daugeliui atnešti augintinius padėjo tėveliai, nes kai ką pakelti buvo sunku net suaugusiam - didžiausias augintinis svėrė per 30 kg.

Šis ilgalaikis projektas teikė didžiulės naudos mano mokiniams –ne tik išmokta pasiruošti sėklas, pasisėti, prižiūrėti ir auginti ekologiškai švarias daržoves, o ir atsirado praktiniai įgūdžiai ruošiantis savarankiškam gyvenimui.

... Didis buvo noras: greičiau parodyti savo paties užaugintą daržovę „Dėdės Derliaus“ parodoje. Tačiau ir po to vėl veikla tęsiama: sėklelių išėmimas, jų paruošimas kitų metų sėjai, moliūgų košės skanavimas, pabandymas patiems išsivirti šios košės... Tai pradinėje mokykloje galima lengvai integruoti į visus mokomuosius dalykus bei popamokinę veiklą. Tai puikus darnaus vystymosi pradmenų ugdymas mažose vaikų širdelėse. Juoba, kad šį projektą visi mano ugdytiniai pasiryžę tęsti ateinantį pavasarį - vėl su meile ir atsakomybe auginti naują daržovę.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"