Paieška Žiedai tarp žiedų...

Žiedai tarp žiedų...

Spalio 27 d. įteikti apdovanojimai Geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodo teritorijų ir sodo sklypų 2007 m. konkurso-apžiūros laimėtojams

Augustas UKTVERIS

 

Geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodo teritorijų ir sodo sklypų konkurso-apžiūros (pati šventė vyko Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose), kurį surengė Aplinkos ministerija ir Lietuvos sodininkų draugija, tikslas: išrinkti geriausiai tvarkomas ir prižiūrimas sodininkų bendrijų sodo teritorijas ir sodo sklypus, skatinti sodininkus puoselėti kraštovaizdį, ekologiškai ir kūrybiškai tvarkytis jiems priklausančioje teritorijoje.
Konkurso metu buvo apžiūrėtos paraiškas pateikusių sodininkų bendrijų teritorijos ir atskirų sodininkų sklypai Vilniaus, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Ignalinos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Jonavos, Raseinių, Trakų, Rietavo, Kretingos, Plungės, Telšių, Anykščių, Utenos Panevėžio, Šiaulių ir Kėdainių miestuose bei rajonuose. Vertinimo kriterijus nustatė birželį aplinkos ministro patvirtinti šio konkurso-apžiūros nuostatai.
Laimėtojai buvo renkami dviem etapais. Pirmiausia žodį tarė miestų ir rajonų vertinimo komisijos, sudarytos iš savivaldybių, regionų aplinkos apsaugos departamentų, seniūnijų ir vietinės spaudos atstovų.

Vietos komisijų atrinktas sodininkų bendrijas ir sodo sklypų savininkus vertino aplinkos ministro sudaryta komisija. Jai vadovavo Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė. Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigos teko Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkui Vladislovui Butkevičiui, sekretorės – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ kraštovaizdžio architektei Nijolei Saltonaitei. Tarp komisijos narių – Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų specialistai, žurnalistai, verslo žmonės.

Gyvenę sovietmečiu gerokai įsikalė sau tokią mintį: šiandienos vadinamoji mėgėjiškoji sodininkystė ir daržininkystė – paskelbtosios sovietinės Maisto programos tęsinys. Na, pamirškime kokių megztųjų berečių terminologiją, susivokime ir tarkime: nūnai tuose kolektyviniuose soduose didmiesčio žmogui suvis parūpsta pabūti gamtoje. Kokia Maisto programa pamirštama, nes kur kas maloniau nusiplūkus per savaitėlę pavaikščioti po pievelę, palaistyti gėlytes, pamosuoti kokiu grėbliuku po šnarančius vėjy lapus rudeniui atėjus...

Tad ir spalio 27-ąją nuvykus į Babtus, į Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutą, kur susirinko visų geriausiai tvarkomų šalies sodininkų bendrijų, sodo sklypelių šeimininkai, neišgirdau kalbų apie kokia efektyvią morkų auginimo technologiją, o buvo kalbama apie suvis kitokius dalykus. „Žaliojo pasaulio“ atstovui patapo ganėtinai malonu, kai sodininkai dėsto, tarkime, kad ir apie Kairėnės upelio globą, kai džiaugiamasi tvarkoma aplinka, kai pasigiriama, jog į sodą atvažiuojama vien prisiglausti prie obelėlės, pajausti rudenio žingsnius, arba pavasarį stebėti, pamerkus nuvargusias kojas baseinėlin, žolę, gėlę, medį, akmenį, paukštį...

 

Kur tvoros nereikalingos...

 

... Erdviose Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto erčiose išsipleikė sodininkų iš visų Lietuvos regionų atsivežtieji stendai. Juose nuotraukose puikavosi gražiai sutvarkytos teritorijos. Negana to. Ir suvalkiečiai, ir aukštaičiai, ir dzūkai, ir žemaičiai ragino prie atsivežtinių vaišių stalų. Vėjo ir saulės nugairintieji žmonės kvietė prie savo daryto vyno, kvietė savotiškai prisiminti ir aną sovietinę Maisto programą... Tačiau vos pasilabinęs kad ir su Liuda Žekoniene, sodininkų bendrijos „Beržynas“ (esančios Vilniaus rajone, netoli Maišiagalos) pirmininke, dar kartą įsitikinau: sodininkams kur kas labiau rūpi gamta, jos švelnusis prisilietimas. Liuda Žekonienė (1989-ais įsisteigusiam „Beržynui“ vadovaujanti nuo 1993 metų) tądien pasigyrė, jog pelnė apdovanojimą, kaipo gražiausia Lietuvos sodų bendrija.

„Beržyno“ sodininkų bendrija unikali tuo, jog nėra nė vienos tvoros, kuri skirtų. Tik gyvatvorės. Toje sodininkų buveinėje – ir nuostabios pievutės, puikūs tvenkiniai. Žmonės siekė įgyti ne vien 6 arus, o kiek didesnį plotą. Tada galima gražiau susitvarkyti.

Liuda Žekonienė sakė, jog pati raginusi, kad būtų didelės erdvės, kad atsisakantys sodo sklypo pirmiausia jį pasiūlytų kaimynui. Tada susidaro puiki perspektyva viską kur kas įspūdingiau kurti didesnėje erdvėje.

„Kai kas nors atvažiuoja pas mus į svečius, einame į aukščiausią vietą, iš kurios atsiveria tikrai įspūdingas vaizdas“, - pasakojo apžvelgiant „Beržyno“ stendą Liuda Žekonienė.

 

Patekus į konkurso „traukinį“...

 

Lietuvos sodininkų draugijos bei Vilniaus susivienijimas „Sodai“ pirmininkui Vladislovas Butkevičius tądien rūpėjo ir ataskaitos dalykai. Jeigu varžomasi grožio salomis, kitaip ir būti negali. Juk tam susirinkta tik trejiems meteliams praėjus. 

„Mūsų konkurse šiemet dalyvavo rekordinis sodo bendrijų skaičius - 84. (Komisija aplankė 191 sodo sklypą.) Džiaugiuosi ne vien vilniečiais, o ir trakiškiais, anykštėnais, telšiškiais, plungiškiais, ukmergiškiais, kretingiškais ir kai kurių kitų miestų bei rajonų sodininkais. Džiaugiuosi, kad šiame procese aktyvios buvo ir miestų, rajonų savivaldybės. Gaila, sodininkų bendrijų Lietuvoje esama ir daugiau, tačiau daugelis jų vis dar negali dalyvauti tokiame konkurse-apžiūroje, vien todėl, jog neatitinka keliamų reikalavimų. Nesama bendrų schemų, gatvių pavadinimo, nenumeruoti namai, netvarkinga sodo bendrijos aplinka, daug apleistų sklypų, nesutvarkyti net įstatai... Pirmą kartą sodo bendrijoms įteiktos ir lentos, liudijančios apie pavyzdingą tvarką. Svarbu, jog šiemet vertintos, sakyčiau, netgi ne tos sodininkų bendrijos, kurios sėkmingai pasirodė anksčiau. Atkreiptas dėmesys į kitus, ne buvusius ankstesnius laureatus, pagerbtuosius“, - kalbėjo Vladislovas Butkevičius. Jis kvietė visus, kurie apsilankė tądien Babtuose įsikūrusiame Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute, pasidairyti po stendus, kuriuose esama daug nuotraukų, liudijančių apie gražiai tvarkomus sodų sklypus, jų aplinką. Tada tikrai nesunku bus įsitikinti, jog sodininkai – ne kokie aplinkos teršėjai, šiukšlintojai, o ir tvarkytojai.

 

Kas kalbose (ne)sudėta...

 

Lietuvos sodininkystės instituto direktorius dr. Česlovas Bobinas tarsi antrino Vladislovui Butkevičiui: „Žmonės, kurie myli ir puošia gamtą, yra puikūs žmonės. Malonu šiandien su jumis bendrauti.“

Žurnalo „Sodo kraitė“ vyriausiasis redaktorius Feliksas Marcinka: „Čia susirinkusieji esate grožio ambasadoriai, į kuriuos lygiuojasi kiti.“

... Zigmas Urbonas (s/b „Rasa“ pirmininkas, Vilnius) pagerbtas kopė tribūnon: „Pirmiausia – santarvė su gamta. Čia mums patalkino sodininkų viešas susitarimas, kuriame aiškiai įvardijome, jog apsaugosime savo sodo upelį nuo bet kokios taršos. Net aštuonios sodininkų bendrijos, esančios greta mūsų, tą patį daro.“

... Kęstutis Skamarakas, Raseinių rajono savivaldybės meras: „Malonu žiūrėti į tokius žmones, nes žinau, jog ir jūs geri, ir jūsų vaikai bus padorūs. Nes niekada nepatikėsiu, kad galėtų būti kitaip. Nuo jūsų, mielieji, ir prasideda visa Lietuva. Ne nuo tų, kurie daug kalba, o nuo jūsų, kurie gražiai susitvarko.“ Meras labiausiai džiaugėsi savaisiais, Maironio gimtosios žemės žmonėmis. Spaudė rankas ir teikė apdovanojimus žmonėms, kurie puošia, dabina Maironio kraštą.

... „Norėtųsi vėl po trijų metų susitikti čia, Babtuose. Žemaičiai tylūs, tyliai dabinome mūsų sodininkų vadui Vladislovui skrybėlaitę, kad ir jis gražiai išrodytų...“, - kalbėjo Pranciškus Budreika, Telšių susivienijimo „Sodai“ pirmininkas.

... Vaclovas Dziena, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas, žemės ūkio ministrės Kazimiros Prunskienės padėką įteikė ir Vladislovui Butkevičiui.

Šis pašmaikštaudamas dėkojo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriui Česlovui Robinui už sutektas dvi sales. Vienoje posėdžiauta, kitoje po posėdžiavimo sodininkai vaišino vieni kitus susineštosiomis vaišėmis. „Mūsų šiandien tiek daug, jog, pasirodo, ir dviejose salėse nebeišsitenkame. Teks šeimininkams kažką rekonstruoti...“ – kalbėjo Vladislovas Butkevičius.

 

Nuprauskite mus, spindulėliai!..

 

... Stovint prie dailių stendų „Beržyno“ pirmininkė Liuda Žekonienė tarsi pasigyrė, jog su liaudies menininku Stanislovu Karanausku važiavo į Indiją, į vienuolyną. Po to Stanislovas sukūręs savitą skulptūrą, kurią sudaro trys dalys: Žemė, Žmogus, Dangus. Žemė augina Žmogų, kuris, išpažindamas nors ir skirtingas religijas, meldžiasi tam pačiam Dangui (Dievui).

„Tos religijos ir pavaizduotos skulptūroje, kuri pastatyta mano sode. Stanislovas Karanauskas mano svajonę tiesiog įkūnijo medyje“, - šypsodama pasakojo Liuda Žekonienė.

Beje, ji taipogi pasidžiaugė gražiu „Beržyno“ sodininkų sutarimu, tiesiog šeimyniškumu. Net savitos šventės (Naujieji metai ir pan.) „Beržyne“ švenčiamos kartu.

„Gyventi reikia vienas kitam dalijant gėrį ir meilę, o ne viską aštrinti... Jei yra koks konfliktas, stengiuosi, kad jis nebūtų gilinamas, kad žmonės sode patirtų kuo mažiau negatyvumo... Sodininkai yra tarsi savotiškieji donkichotai, kovojantys su piktžolėmis, akmenimis, žeme, kartu kuriant grožį... Pasižiūrėkite, kokie šiandien visi laimingi, kiek daug pagerbtųjų...“ – kalbėjo Babtuose visos Lietuvos sodininkų sukeltame urdulyje Liuda Žekonienė, tarsi sakydama, jog tarp žmonių, kaip ir išpuoselėtame sode, turi žaisti gražieji saulutės spindulėliai.

 

Pagerbtųjų pastogė


Vertinimo komisija, apžiūrėjusi ir įvertinusi 84 sodininkų bendrijas bei 191 sodo sklypą, geriausiai tvarkančiomis sodo teritorijų kraštovaizdį pripažino 16 sodininkų bendrijų. Vilniaus rajone laimėjo „Dobilas“ (pirmininkas Ginutis Taurinskas), „Beržynas“ (pirmininkė Liuda Žekonienė) ir „Santaka“ (pirmininkas Henrikas Kartanas); Vilniaus mieste – „Rasa“ (pirmininkas Zigmas Urbonas); Trakų rajone – „Onkologas“ (pirmininkas Algis Samuolis); Alytaus rajone – „Dainava“ (pirmininkas Valdas Eitmanavičius) ir „Vyturėlis“ (pirmininkė Ona Kairiūkštienė); Marijampolės rajone – „Papartis“ (pirmininkė Stefanija Straleckienė); Ukmergės rajone – „Mūša“ (pirmininkas Alfonsas Bernotas) ir „Pušelė“ (pirmininkė Tivona Baranovienė); Kauno rajone – „Gervėna“ (pirmininkė Galina Adomavičienė); Raseinių rajone – „Dubysa“ (pirmininkė Vaida Mauragienė); Kretingos rajone – „Draugystė“ (pirmininkas Vaidotas Janulaitis); Plungės rajone – „Saulutė“ (pirmininkas Algis Lingys); Telšių rajone – „Putinas“ (pirmininkė Adelija Giniotienė); Utenos rajone – „Jovaras“ (pirmininkas Juozas Drobelis). Šiems laimėtojams įteikti aplinkos ministro padėkos raštai ir lentelės su užrašu „Pavyzdingai tvarkoma sodininkų bendrija 2007“.

Už geriausiai tvarkomą sodo sklypą apdovanoti 57 sklypų šeimininkai. Jiems įteiktos žemės ūkio ministrės padėkos ir lentelės su užrašu „Pavyzdingai tvarkomas sodo sklypas 2007“. Padėkos raštus teikė Vaclovas Dziena, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas.

Vilniaus rajone – Aldona ir Algis Ilevičiai („Dobilas“), Janina ir Algirdas Černiauskai („Žeimena“), Aušra ir Eugenijus Frenkeliai („Beržynas“), Alina ir Vytautas Liubomirskai („Kalorija“), Valentina ir Vladimiras Pankrašovai („Spindulys“); Vilniaus mieste -  Regina ir Kazimieras Mažeikos („Dobilas“), Tamara ir Teodoras Martinkai („Gulbinai“); Trakų rajone – Laimutė ir Algis Samuoliai („Onkologas“), Ana ir Gintautas Navikai („Kaitra“), Jelena ir Dainius Tolvaišos („Samanėlė“); Alytaus rajone -  Daiva Pranskevičienė („Dainava“), Teresė Aldonienė („Dobilas“), Ona ir Algis Piškinai („Dobilas“), Elvyra ir Algis Rakauskai („Vyturėlis“), Marytė Aliulienė („Vyturėlis“), Elvyra ir Algimantas Šeibokai („Volungėlė“); Marijampolės rajone – Aušra ir Rimas Simanaičiai („Ramunė“), Sonata ir Žydrūnas Daugirdai („Orija“), Dalia ir Sigitas Matusevičiai („Papartis“); Ukmergės rajone – Zita ir Algis Gvazdauskai („Pušelė“), Nijolė ir Algirdas Ragalskiai („Armona“), Vidutė ir Leonas Žukliai („Statikai“), Eugenija ir Stasys Margevičiai (gėlininkų draugija), Aldona ir Vincas Juzakėnai (gėlininkų draugija), Verutė Stankevičienė (gėlininkų draugija), Vilma ir Arūnas Šereliai (gėlininkų draugija), Valė Pranckevičienė (gėlininkų draugija), Ona Pečiulienė (gėlininkų draugija), Janina ir Romas Verbickai (gėlininkų draugija); Ignalinos rajone – Ona Sudnickaitė ir Henrikas Lingys („Ąžuolas“); Kauno rajone – Tatjana ir Valdemaras Ramoškos („Lagūna“), Eugenija ir Vytautas Greičiai („Girios“), Stefanija ir Romualdas Stašinskai („Vieversėlis“); Kaišiadorių rajone – Onutė ir Jonas Gradickai („Viltis“); Prienų rajone – Lolita ir Vilius Krasuckai („Kedras“); Raseinių rajone – Jūratė Štadienė („Dubysa“), Virginija ir Linas Misevičiai („Padubysis“); Rietavo savivaldybėje – Jovita ir Stasys Damuliai („Poilsis“); Kretingos rajone – Veronika ir Vaclovas Monstvilai („Vienybė“), Aušra ir Karolis Butkai („Paupys“), Eugenija ir Kęstutis Lukošiai („Minija“), Regina ir Šarūnas Čyvai („Draugystė“); Plungės rajone – Janina Ramanauskienė ir Stanislovas Tutlys („Vaivorykštė“), Sigitas Prakopas („Gandinga“); Telšių rajone – Adelė ir Kazimieras Valančauskai („Žilvinas“), Filomena Mažutienė („Žilvinas“), Vanda ir Vytautas Baleniškiai („Draugystė“), Elžbieta Martinkienė („Aitvaras“), Laimutė Elena Ženauskienė („Klevas“), Teresė ir Kazys Stanevičiai („Putinas“), Danutė ir Antanas Montrimai („Lauko ramunė“), Jovita ir Alfredas Zaveckai („Ąžuolas“); Anykščių rajone – Alma ir Algimantas Dačiuliai („Šventoji“); Utenos rajone – Gitana ir Egidijus Petrauskai („Liepos“); Panevėžio rajone – Algautė Valuntienė („Startai“); Šiaulių rajone – Genovaitė ir Raimondas Šedžiai („Užuovėja“).

 

Už gerai tvarkomą sodo sklypą aplinkos ministro padėkos raštus pelnė 39 sodo sklypų šeimininkai. Padėkos raštus teikė Kristina Ulkienė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausioji specialistė.

Vilniaus rajone – Eugenija bei Rimas Krugiškiai (sodininkų bendrija „Beržynas“) ir Antanas Levickas („Santaka“);Vilniaus mieste – Saulutė ir Arvydas Domanskiai, Žana ir Aleksandras Repovai („Dobilas“), Danutė Kalkienė ir Kęstutis Daškevičius („Rasa“);Alytaus rajone – Irena ir Stasys Laukaičiai, Aldona ir Alvydas Visockai („Vyturėlis“); Marijampolės rajone – Dalia ir Vidas Pilypaičiai („Orija“), Diana ir Audrius Lastauskai („Ramunė“), Aristida ir Arvydas Levickai, Kristina ir Donatas Sikorskai („Papartis“); Vilkaviškio rajone – Živilė ir Eimantas Botyriai („Pasaga“); Ukmergės rajone – Vida ir Vytautas Vildos („Statikai“),Elvyra ir Rimantas Drižiai („Technika“), taip pat Ukmergės gėlininkų draugijos nariai Dalia Lukoševičienė, Snieguolė ir Ramūnas Skapai, Jadvyga Gibavičienė, Stasė ir Vaclovas Kiaušai, Regina Šidlauskienė, Marytė ir Vytautas Viliūnai; Švenčionių rajone – Vanda ir Kęstutis Štuikiai („Pušynėlis“); Kauno rajone – Vida ir Bronius Bagdonai („Versmė“), Alma Žemaitienė („Vieversėlis“), Elena ir Algirdas Valiaugos („Gevėna“); Raseinių rajone – Viktorija ir Albertas Tiškai („Padubysis“); Kretingos rajone – Tatjana Červonaja („Draugystė“), Juzefa Karbauskaitė („Žemaitija“), Eugenija ir Eduardas Kubiliai („Paupys“); Plungės rajone – Zinaida Kovalionok ir Birutė Bitarienė („Vandenis“); Telšių rajone – Antanina ir Stanislovas Karečkos („Žilvinas“), Elytė ir Alfonsas Brasai („Lauko ramunė“); Anykščių rajone – Stanislava ir Vytautas Mikulėnai, Silvestra ir Virginijus Petroniai, Arnoldas Šukaitis („Šventoji“); Panevėžio rajone – Julijona Vilutė Kastanauskienė ir Antanas Kavaliauskas („Putinas“); Šiaulių rajone – Irena ir Vytautas Ivanauskai („Užuovėja“); Kėdainių rajone – Regina ir Stasys Padalevičiai („Šerkšnelė“).

Dar 36 sklypų šeimininkams už gerai tvarkomą sodo sklypą įteikti žemės ūkio ministrės padėkos raštai:

Vilniaus rajone – Marija ir Leonardas Cicėnai („Kalorija“), Regina ir Romas Tamučiai („Santaka“); Vilniaus mieste – Tatjana ir Algirdas Stulginskiai („Gulbinai“), Janina ir Vytautas Skirkevičiai („Gulbinai“); Trakų rajone – Erikas ir Algimantas Kriščiūnai („Onkologas“), Jelena Antonevič („Žibuoklė“); Alytaus rajone – Zita Keršienė („Dainava“), Saulė ir Vytautas Šuminskai („Dobilas“), Danutė ir Algirdas Liaukevičiai („Volungėlė“); Marijampolės rajone – Ona Birutė Gustaitienė („Orija“), Sigitas ir Romas Neverauskai („Orija“), Monika Mikelionienė („Papartis“); Ukmergės rajone – Stasė Bareikienė („Rasa“), Odeta ir Valentinas Šarapajevai („Šventoji“), Gražina ir Algis Skapai („Statikai“), Dalia Baltutytė (gėlininkų draugija), Ustinija Kononova (gėlininkų draugija), Genovaitė ir Vaclovas Šinkūnai (gėlininkų draugija), Genovaitė Pakalnienė (gėlininkų draugija), Genovaitė Radzevičienė (gėlininkų draugija); Širvintų rajone – Stasė ir Benius Vilenčikai („Šilelis“); Prienų rajone – Marija ir Antanas Ašmonai („Aušrinė“); Raseinių rajone – Jonas Andriuška („Dubysa“), Gintautas Gudžiūnas („Raizgupis“), Eugenija ir Feliksas Zaborskai („Raizgupis“); Rietavo savivaldybėje – Ramutė ir Rimantas Petreikiai („Melioratorius“); Plungės rajone – Vida ir Povilas Simonaičiai („Saulė“); Telšių rajone – Adolfina ir Benjaminas Kasperavičiai („Putinas“); Irena ir Petras Barkauskai („Putinas“), Leonora ir Albinas Šimkai („Žemaitis“); Anykščių rajone – Gitana ir Valdemaras Bužinskai („Šventoji“); Utenos rajone – Elena ir Zenonas Vaikeliai („Jovaras“), Bronius Juozas Trumpa („Sodo vyturėlis“); Panevėžio rajone – Janina Balčiūnienė ir Romas Prapiestis („Ekranas-2“); Šiaulių rajone – Stasė Giedraitienė („Saulutė“); Kėdainių rajone – Janina ir Nikolajus Motinai („Vyturys“).

 

Aktyviausi konkurso-apžiūros organizatoriai, kurie apdovanoti Aplinkos ministerijos padėkos raštais:

Grigorijus Molčanovas, Ukmergės r. savivaldybės mero pavaduotojas; Henrik Jankovski, Trakų r. savivaldybės mero pavaduotojas; Kęstutis Petkūnas, Trakų r. savivaldybės ekologas;  Kęstutis Trečiokas, Telšių r. savivaldybės administracijos direktorius; Vytautas Kriaučiūnas, Panevėžio r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas; Rasa Kaziliūnienė, Utenos r. savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos sk. vyr. specialistė; Albinas Špakauskas, Alytaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Pranciškus Jokimaitis, Marijampolės sodininkų bendrovės pirmininkas; Romualdas Šeštakauskas, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Pranciškus Budreika, Telšių susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Antanas Perednis, Ukmergės susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Česlovas Veiverys, Kretingos susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Ginutis Taurinskas, s/b „Dobilas“ pirmininkas (Vilniaus r.); Zigmas Urbonas, s/b „Rasa“ pirmininkas (Vilniaus m.); Rolandas Katkus, s/b „Orija“ pirmininkas (Marijampolės r.); Saulė Svirskienė, s/b „Mokolai“ pirmininkė (Marijampolės r.); Vytautas Savickas, s/b „Pasaga“ pirmininkas (Vilkaviškio r.); Stasys Grigas, s/b „Technika“ pirmininkas (Ukmergės r.); Juozas Papirkas, s/b „Miškininkas“ pirmininkas (Ukmergės r.); Jonas Zalepūga, s/b „Statikai“ pirmininkas (Ukmergės r.); Zinaida Zarankienė, Ukmergės gėlininkų draugijos pirmininkė; Valentinas Zavtrikovas, s/b „Versmė“ pirmininkas (Kauno r.); Romas Samienė, s/b „Raizgupis“ pirmininkė (Raseinių r.); Kazys Kybartas, s/b „Šilelis“ pirmininkas (Širvintų r.); Česlovas Butrimas, s/b „Ąžuolas“ pirmininkas (Ignalinos r.); Pranciškus Šinkūnas, s/b „Pušynėlis“ pirmininkas (Švenčionių r.).

 

Sodo sklypų šeimininkai už gerai tvarkomą sodo sklypą apdovanoti konkurso organizatorių - Lietuvos sodininkų draugijos padėkos raštais:

Alytaus rajone – Angelė ir Alfredas Jankauskai („Dainava“), Juzė ir Rimvydas Kryžiokai („Dobilas“), Aldona Marcinkevičienė („Nemunas“); Lazdijų rajone – Alma ir Algis Sinkevičiai („Baltojo“); Ukmergės rajone – Tivona Baranovienė („Pušelė“), Aldona ir Vytautas Gipai (gėlininkų draugija), Virginija Lunienė (gėlininkų draugija), Roma Ciesiūnienė (gėlininkų draugija); Jonavos rajone – Slavomiras Kęstutis Kūras („Inkaras-2“); Telšių rajone – Vanda ir Algirdas Knystautai („Lukstas“), Nijolė ir Bronius Varpiotai („Draugystė“).

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"