Paieška Biokuro ateitis Lietuvoje...

Biokuro ateitis Lietuvoje...

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2007 m. lapkričio 8 d. viešbučio „Conti“ konferencijų salėje (Vilnius) vyko tarptautinė konferencija „Biokuro ateitis Lietuvoje: problemos ir galimybės“. Biokuro rinką reguliuojančios teisinės bazės problemos ir jos įtaka šios svarbios ūkio šakos ateičiai – tai pagrindinė šios tarptautinės konferencijos tema. Į šią konferenciją sukvietė Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinė grupė (ELSA Lietuva) kartu su Aplinkos ministerija ir Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija LITBIOMA. Konferencijos moderatoriai: Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos direktorius Jonas Šimėnas ir advokatų kontoros „Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai“ teisininkas Justinas Stankus.

„Platesnis alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas turės didelės įtakos mūsų šalies ateičiai – ir ūkio plėtrai, ir aplinkos kokybei. Apie ateitį reikia galvoti jau šiandien, ir mes, jaunoji karta, negalime likti nuošalyje. Todėl jau dabar mums rūpi, kaip skatinti naudoti alternatyvius energijos šaltinius. O tam reikia tinkamos teisinės bazės. Mūsų tikslas – į tai atkreipti ir institucijų, ir visuomenės dėmesį“, – sakė konferencijos projekto vadovas, ELSA Lietuva atstovas Karolis Panka.

Būsimųjų teisininkų inicijuota konferencija sulaukė plataus atgarsio. Į ją susirinko gerokai per šimtą dalyvių – Aplinkos, Žemės ūkio ir Ūkio ministerijų atstovai, biokuro rinkoje veikiančių įmonių, asociacijų vadovai, savivaldybių atstovai, biokuro gamintojai ir tiekėjai, biokuro rinkos specialistai, šio sektoriaus problemomis besidomintys teisės specialistai bei būsimieji teisininkai.

„Džiugu, kad dalyvauja didelis būrys specialistų, taip pat studentų teisininkų, - prasidedant konferencijai sakė vienas iš šio forumo pirmininkų Jonas Šimėnas. – Tikiuosi, jog šios dienos pranešimai praturtins studentų žinias ir galbūt padės orientuoti jų veiklą. Taip pat norėčiau padėkoti didelei grupei svečių, kurių atvyko iš įvairių savivaldybių, iš visų regionų.“

Aptarę dabartinę padėtį, konferencijos dalyviai diskutavo apie galimybes padidinti iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos energijos dalį. Šią dalį padidinti iki 20 proc. Europos Sąjungos šalis įpareigos kitų metų pradžioje planuojama priimti ES direktyva. Kiekvienai ES narei bus iškelti konkretūs tikslai, atsižvelgus į jos turimus išteklius ir situaciją. Kad įgyvendintų šiuos tikslus, Lietuva turi apsispręsti, kaip kuo veiksmingiau išnaudoti turimus išteklius.

Didindami energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tarp jų ir biokuro, kiekį, pasak Aplinkos ministerijos sekretoriaus Inesio Kiškio, prisidedame prie tarptautinės bendruomenės pastangų mažinti klimato kaitą, sukuriame papildomų darbo vietų, mažiname priklausomybę nuo importuojamo kuro.

Diskutuojant, ar reikia skatinti biokuro gamybą, Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA prezidento Remigijaus Lapinsko nuomone, tėra du keliai: arba laukti, kol tai padaryti privers augančios iškastinio kuro kainos, arba jau dabar remti biomasės naudojimą ir priimti atitinkamus teisės aktus. Iš jų pirmiausia minėtina Atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo programa. Taip pat reikėtų priimti energetinių želdinių, biomasės paėmimą iš miško, biokuro ruošimą, investicijas į biokuro deginimo įrangą, žaliosios energijos supirkimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Iki šiol šalyje, pasak Remigijaus Lapinsko, remiama tik biodegalų gamyba, o šilumos ir elektros energijos gamybai iš biomasės ir paties biokuro gamybai skiriama per mažai dėmesio. Savo siekį skatinti biokuro sektoriaus plėtrą ir šiam tikslui sudaryti teisines prielaidas, konferencijos dalyviai patvirtino priimta rezoliucija.

Ūkio ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas teigė, kad Lietuva pagal nacionalinių energijos šaltinių plėtrą nėra tarp atsiliekančių valstybių; skatinti šią plėtrą verčia šalyje susiklosčiusios ekonominės bei kitos aplinkybės.

„Aišku, šiuo metu negalime tikėtis tokio plėtros masto, koks yra, pavyzdžiui, Švedijoje, naudojančioje švariai pagamintą energiją – daugiausia atominę ir hidroenergiją bei atsinaujinančiųjų šaltinių energiją, kurioje apie šešiasdešimt procentų šilumos gaminama naudojant biokurą. Bet biokuro naudojimas didėja ir Lietuvoje; iš viso dabar sudaro apie septyniolika procentų. Jo metinis didėjimas yra maždaug keturi procentai. Tai geras rodiklis“, - tikino Anicetas Ignotas.

Konferencijoje dalyvavo ir svečių iš užsienio: Švedijos bioenergijos asociacijos „Svebio“ atstovas Kjelis Andersonas, Vokietijos centrinės agrarinių žaliavų rinkodaros ir vystymo agentūros CARMEN atstovas Sebastianas Kilburgas, skaitęs pranešimą tema „Vokietijos bioenergetikos teisinė bazė“. Kjelis Andersonas skaitė pranešimą „Modernaus bioenergetikos sektoriaus sukūrimas Švedijoje – kaip tai buvo pasiekta“.  

Dar daugiau pranešimų konferencijai skyrė Lietuvos specialistai:

UAB „Bionovus“ juristas Aleksas Jakštas - „Europos Sąjungos teisinė bazė, reguliuojanti biokuro gamybą ir naudojimą“; VĮ Energetikos agentūros Energijos taupymo programos direkcijos vyr. inžinierė Lina Užšilaitytė - „Lietuvos teisinė bazė, reguliuojanti biokuro gamybą ir naudojimą“; Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Sigitas Girdziušas - „Medienos kuro naudojimas Lietuvoje“; Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas Algis Gaižutis - „Biokuro ruošimas Lietuvos miškuose: teisinės problemos (privataus miškininko požiūris)“; Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos direktorius Jonas Šimėnas - „Energetinės plantacijos Lietuvoje: teisinis reglamentavimas ir praktinės problemos“; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Jonas Stasiūnas - „Biokuro naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose Lietuvoje ir Europoje“; Aplinkos ministerijos Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyr. specialistė Dalia Židonytė - „Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas: biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas“.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija „Ar pakankamai Lietuvoje skatinamas biokuro naudojimas?“ Savo siekį skatinti biokuro sektoriaus plėtrą ir šiam tikslui sudaryti teisines prielaidas, konferencijos dalyviai patvirtino priimta rezoliucija.


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"