Paieška Mūsų šviesuolis

Mūsų šviesuolis      

Vytautas STACEVIČIUS

 

Kaip gražus sapnas liko atmintyje kaimo kapelų šventė- varžytuvės “Netgi vakaruškos”, vykusios lapkričio 10 d. Veisiejuose. Liko atmintyje ne tik gražios dainos, miela širdžiai muzika, bet ir geri žodžiai, išsakytieji bendruomenės žmonėms. Veisiejų miesto ir kaimiškosios seniūnijos seniūnai patiems geriausiems apylinkės žmonėms-šviesuoliams teikė nominacijas. Tai - ir geriausiai medikei, ir šauniausiam pedagogui, ir mieliausiam moksleiviui, ir akyliausiam verslininkui, ir...

Džiugu, jog buvo pastebėti, neliko medžių šešėly (ar kokiame krūmų guote!..) ir miškininkai. (Gal neatsitiktinai sakoma: tamsioje, gūdžioje girioje žmogų pamatyti sunku.) Tad nominaciją “Miškų apsauga nuo gaisrų, ligų, kenkėjų bei savivaliautojų“ įteikta Veisiejų miškų urėdijos inžinieriui Rimui Tumosai.

Rimas – mūsų kuklusis, mielasis, tačiau ir energingas žmogus. Tikras kolektyvo siela. Daug metų Rimas renkamas urėdijos profesinės sąjungos komiteto pirmininku. Tačiau nesubiurokratėja, nes turi tiesiog tautinę „ydą“ - labai myli miškus. Gal tą meilę paveldėjo iš savo dėdės Martyno, dirbusio girininku, miškų ūkio direktorium (Veisiejų ir Kazlų Rūdos miškuose).

... Vakaronės metu taipogi koncertavo Veisiejų miškų urėdijos vokalinis-instrumentinis  ansamblis „Du lašai“. Šio ansamblio siela, vienas iš atlikėjų – ir mūsų urėdas Zenius Želionis. Neatsitiktinai ir jam už aktyvią veiklą Veisiejų bendruomenėje pareikšta  padėka.

Šventėje dalyvavęs Lazdijų rajono meras Artūras Margelis dėkojo visiems nominantams, teikė asmenines dovanas.

Veisiejiškių švente gėrėjosi, joje koncertavo ir Punsko (Lenkija) lietuviai.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"