Paieška Stasys VEITAS

Kai išeinu į mišką ar medžiais apžėlusius paupius, kartais tiesiog ir susirimuoja mažas eilėraštukas ar tik posmelis. Ištraukiu iš kišenes popieriaus lapuką ir užsirašau. Jei to nepadarau, beveik visada užmirštu ir nebeatkuriu. Todėl mano užrašų sąsiuviniuose pilna įvairaus dydžio lapelių su eiliuotais posmais, vaizdeliais, pastabomis. Į poetus nepretenduoju. Todėl savo eiliuotų posmų niekur nespausdinau, nebent kartais duodavau paskaityti keliems labai geriems draugams.

 

Stasys VEITAS

Kretingos raj., Tuzų k.

 

Ruduo

 

Per naktis juodas vėjas vėl daužos.

Jis toks šaltas, pašėlęs, žiaurus,

Įsivels į alyvą palangėj

Ir nuskins paskutinius lapus.

 

Žvaigždės melsvos ir liūdnos per naktį

Pasipuošę laukai nuo šalnų.

Rudeninį tau žiedą nuskynęs

Per pageltusias pievas nešu.

 

Krenta lapai ir krenta po kojų,

Stingsta, miršta jų kūnai maži.

Tau šią rudenio dainą dainuoju,

Mergužėle, mana išdidi!..

 

* * *

Pakvipo vyšnios medumi,

Beržai šlamėt pradėjo…

O aš svaigau vien Tavimi,

Pavasarinis vėjau…

 

* * *

Dainuodamas miškas šukuojasi plaukus.

Tik byra lapeliai rausvi ir gelsvi,

Kvatodamas vėjas bėgioja palaukėm,

Saulutė vėl slapstos kažko nerami…

 

* * *

Kai bėga šiaurės vėjas

Viršūnėmis pušų,-

Ledinį šalčio juoką

Miške visam girdžiu.

 

* * *

Gluosniai palydi mane į kelionę,

Gluosniai pastovi šalia…

Kai kils kada nors tau bet kokios dvejonės -

Prie jų parymok už mane.

 

* * *

Kas ten šniokščia?

Kas ten ūžia?

Kas ten bėga per giružę?

Medžių judina šakas

Ir užlaužia kaip rankas?

Juk tai vėjas

Niekadėjas.

Pasikinkęs baltą snaigę

Švilpia lekia, lyg apsvaigęs,

Šaltu baltu keleliu…

 

* * *

Išbraidėm ryto rasą

Ir aš, ir tu kartu -

Gyvenimas lyg sapnas,

Toks pilnas spindulių.

 

Mes ėjom saulei šviečiant

Laukais žaliais žaliais

Spindėjo tavo akys

Padange ir linais.

 

 

Pavasario išdaigos

 

Kas tave, berželi,

Šiąnakt nubučiavo,

Kas gi tau sutaršė

Svyrančias šakas?

 

Per dangaus mėlynę

Nešė dalią savo

Pūko debesėliai

Saulės sklidini…

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"