Paieška Jei vasarą – molis, nuo rudens – brolis!

Jei vasarą – molis, nuo rudens – brolis!

Pasikalbėjimas su Kaziu PRAERU, Varnių regioninio parko direktorės pavaduotoju, NVO bendraminčių klubo „Sietuva“ vadovu apie tai, jog sutelkus jėgas, ir molis šneka (ne vien minėtame regioniniame parke).

 

Sietuva – vadinasi šiokia tokia gelmė. Kaip giliai ir kaip plačiai yra išsipleikusi Varniuose žinoma NVO, vadinama „Sietuva“, kurios nariai yra neabejingi gamtai, istoriniam, kultūriniam paveldui...

 

Iš tikro, „Sietuva“ jungia visus tuos, kurie Varniuose ir aplinkiniuose kaimuose yra neabejingi gamtai. Turime įregistravę 25 „Sietuvos“ narius, nors esama kiek ir vadinamųjų „laisvamanių“, kurie registruotis paprasčiausiai nenori. Tokie, sakyčiau, yra pagyvenę žmonės, kurie taipogi dalyvauja „Sietuvos“ veikloje. Ir iš tų 25 tikrųjų asmenų esama, kaip jau įprasta, ir labiau, ir mažiau aktyvių... Didžiuma narių – moksleiviai, nors siekiame, kad „Sietuvos“ veikloje dalyvautų atskirų bendruomenių žmonės. Didžiuojamės ir vyresnio amžiaus pedagogais, dirbančiais ar dirbusiais Varniuose. Aš konkrečiai tiesiog norėčiau pasidžiaugti moksleiviais, kuriuos vadiname tiesiog vardais: Giedrė Zimblytė, Živilė Petkevičiūtė, Neringa Šileikaitė, Nerijus Zamulskis, Dovilė Sasnauskaitė...

 

„Sietuva“ – vadinasi ir veikla su bendruomenėmis, kurios yra Varniuose ir greta?..

 

Taip. Rašydami projektus ir pateikdami juos „Sietuvos“ klubo vardu, visada į veiklą įtraukiame bendruomenes. Tokios aktyvios yra Bilionių, Medvėgalio ir kai kurios kitos. Varnių bendruomenė, gaila, įsikūrė tik šiais metais. Tad noriu tikėtis, kad varniškiai „Sietuvos“ taipogi nepamirš, tiesiog „įkraus“ ją kokiomis naujomis idėjomis, naujais nariais. Juk visiems ir visada reikia atsinaujinti.  

 

Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa (PAF MPP) rėmė ir „Sietuvos“ projektus, tad kiek sustiprėjome...

 

Žinoma, kiekvieno klubo veikla, stiprumas priklauso nuo to, kas jam vadovauja, kokie žmonės ateina, kaip jie geba rašyti projektus, gauti jiems įgyvendinti lėšų. Džiaugiuosi, kai klubui vadovavo jo prezidentė Giedrė Zimblytė. Šiuo metu ji šių pareigų atsisakė, tad kiek ir veikla priblėso. Reikės imtis kažko naujo. Reikia gręžtis į tuos pačius vietinius žmones. Patys Varnių regioninio parko direkcijos specialistai taipogi turi daug projektų, yra tiesiogiai atsakingi už jų vykdymą, tad neitin galime imtis didesne papildoma veikla, susieta su NVO.

 

Kokius esminius projektus, kokią konkrečią veiklą galėtumėte paminėti?..

 

Įsimintiniausia veikla susieta su Debesnų pelke, kuri yra Natura 2000 teritorija.  Toje pelkėje kirtome medžius, krūmus, siekiant išsaugoti retus augalus. Tvarkėme ir Medvėgalio archeologinį kompleksą. Svarbu – ir informacinės medžiagos parengimas bei publikavimas apie žygius po Biržulio pelkes. Čia labai aktyvi Giedrė Zimblytė, Varnių regioninio parko direktorės dukra, dabar dirbanti Varniuose biologijos mokytoja.

Mūsų regioninio parko teritorijoje esančių mokyklų moksleiviams vedėme pažintines pamokas – pasakojome apie parke esančias gamtos, istorijos, kultūros paveldo vertybes.

Taip „Sietuva“ vykdo ir informacinę-švietėjišką, ir tiesiog kitokio pobūdžio veiklą, susietą su saugomos teritorijos gražinimu.

 

Vasarą, kaip žemaičiai sako, turėjote visai gerą rokundą, susietą su paprasčiausiu moliu...

 

... Bilionių kaime rengėme stovyklą „Molinė rokunda“ („Pasikalbėjimas su moliu“). Atsigręžta akmens amžiaus link. Tą stovyklą organizavo būtent klubas „Sietuva“ (pagal Lietuvos tūkstantmečio programos renginius). Tiesa, studentų, dalyvavusių toje stovykloje, veiklos koordinatoriumi buvo Varnių regioninio parko vyriausiasis specialistas Linas Šedvilas, kuris kartu yra ir klubo „Sietuva“ narys. Visiems patiko pasižiūrėti kaip akmens amžiuje buvo dirbama su moliu, kaip buvo ugnimi apdorojami (išdeginami) dirbiniai iš molio. Tada Bilionyse apsilankė nemaža žmonių ne vien iš Žemaitijos.

 

Sėkmės mieliems garsaus istorijoje (o ir šiandien!) Varnių krašto žmonėms.

 

Kalbino Augustas UKTVERIS.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"