Paieška Jaunųjų gamtininkų olimpiada 5-8 klasių mokiniams

Jaunųjų gamtininkų olimpiada 5-8 klasių mokiniams

 

2007 gruodžio 14-15 dienomis Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre vyks Jaunųjų gamtininkų olimpiada 5-8 klasių mokiniams.

Olimpiados dalyvius atrenka mokytojai, atsižvelgdami į mokinio domėjimąsi gamta, konkrečius rezultatus ir pasiekimus bei tobulėjimo perspektyvą. Mokiniai gali dalyvauti olimpiadoje ir savo iniciatyva. Renginio metu bus atliekamos praktinės ir teorinės užduotys, kuriomis organizatoriai siekia ne tik individualių gebėjimų įvertinimo, bet ir gamtotyros įgūdžių, darbo kūrybinėse grupėse, komunikacinių gebėjimų formavimo. Todėl šio amžiaus tarpsnio mokinių dalyvavimas olimpiadoje padės stiprinti motyvaciją domėtis gamta bei pasirengti dalyvauti kitose dalykinėse olimpiadose bei konkursuose.

Dalyviai registruojami iki gruodžio 7 dienos. Numatomas dalyvių skaičius – 40 moksleivių, todėl prioritetas dalyvauti renginyje teikiamas pagal registravimosi eiliškumą.

Kelionės ir pragyvenimo išlaidas dalyviai apsimoka patys. Nakvynės kaina LJGC bendrabutyje – 12-15 Lt. Pageidautina, kad moksleivius ar jų grupę lydėtų pedagogas ar kitas atsakingas asmuo.

Renginio pradžia gruodžio 14 d., 10.00 val. Kviečiame atvykti į Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą, Džiaugsmo g. 44. Iš stoties važiuoti 31 autobusu iki “Jaunųjų gamtininkų“ stotelės arba 49 mikroautobusu iki maršruto pabaigos.

Registravimas ir informacija tel.: (8 5) 267 19 12.

Papildoma informacija teikiama apačioje nurodytais telefonais ir elektroniniu paštu.

 

Direktorė Ona Sigutė VERSOCKIENĖ

 

Jaunųjų gamtininkų 5-8 klasių mokiniams olimpiados nuostatai

PATVIRTINTA: Lietuvos jaunųjų  gamtininkų centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-158

 

I. TIKSLAI: 1. Skatinti ir turtinti 5-8 klasių  mokinių aplinkosaugos ir aplinkotyros nuostatas; 2. Plėtoti mokinių sąlyčio su gamta tradicijas ir formuoti gamtojautos praktikos įgūdžius; 3. Ugdyti piliečius, besirūpinančius gyvenamosios vietos, šalies ekologinėmis problemomis; 4. Supažindinti mokinius su gamtininko darbo specifika, formuoti pasaulėvaizdžio ir tikslingos aplinkosaugos veiklos principus.

II. RENGĖJAI:  5. Olimpiadą rengia Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras; 6. Talkina Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas, Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetas; 7. Renginiui vadovauja organizacinis komitetas, turintis teisę kviesti specialistus ir partnerius, padedančius organizuoti renginį.

III. Rėmėjai: 8. Olimpiadą remia: Lietuvos gamtos fondas; labdaros ir paramos fondas “Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras”, leidykla „Lututė“.

IV. DALYVIAI: 9. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo lavinimo  mokyklų, neformaliojo švietimo institucijų 5-8 klasių mokiniai, besidomintys gamtos mokslais ir siekiantys žinių šioje srityje bei užsiimantys konkrečia aplinkosaugos, aplinkotyros bei organizacine veikla.

V. LAIKAS, VIETA: 10. Jaunųjų gamtininkų 5-8 klasių olimpiada vyks Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre (Vilnius, Džiaugsmo g. 44, Vilnius LT-11302) 2007 m. gruodžio 14-15 d.

VI. TURINYS: 11. Mokinių atranką į Olimpiadą atlieka mokyklos biologijos mokytojas arba papildomojo ugdymo būrelio vadovas. Mokinys gali dalyvauti Olimpiadoje ir savo iniciatyva; 12. Dalyviai registruojami iki 2007 m. gruodžio 7 d. Dalyvių skaičių nustato organizatoriai, atsižvelgdami į renginio finansavimą ir galimybes. Registravimas nutraukiamas, susidarius nustatytam dalyvių skaičiui; 13. Olimpiadoje atliekamos teorinės ir praktinės užduotys. Teorinėms užduotims atlikti dalyviams pateikiamas testas ir kitos užduotys. Praktinės užduotys gali būti atliekamos gamtoje; 14. Olimpiados metu vyks papildomi renginiai (diskusijų klubai, darbinės grupės, išvykos, pokalbiai su gamtininkais, konsultacijos ir kt.), skirti dalyvių pasaulėvaizdžiui formuoti ir gamtininko veiklai pažinti.

VII. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS: 15. Sudaroma Centro direktoriaus tvirtinama vertinimo komisija, į kurią kviečiami mokslininkai ir dėstytojai, mokytojai, aukštesniųjų kursų studentai gamtininkai; 16. Vertinant atsižvelgiama į teorinių užduočių (testo) ir praktinių užduočių atlikimo rezultatus. Komisija komentuoja užduočių atlikimo kokybę ir tendencijas mokiniams ir mokytojams; 17.Prizininkai apdovanojami Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais ir rėmėjų dovanomis, pagal galimybes kviečiami dalyvauti įvairiose rėmėjų finansuojamose teminėse programose, projektuose, stovyklose.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"