Paieška Plėtojama puiki tradicija

Plėtojama puiki tradicija

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Jau treti metai iš eilės Vilniaus miesto sodininkų bendrijos „Žeimena“ valdyba rengia sodininkų vasaros šventę, taigi šis renginys tampa įdomia tradicija, kuri kasmet vis labiau plėtojama. Štai šių metų liepos 14 dieną surengta šventė pasižymėjo ne tik gerokai padidėjusiu dalyvių skaičiumi, bet ir dar įvairesne programa, kurios pirmasis ir iškilmingiausias punktas buvo neseniai bendrijos įsigytos Valstybės vėliavos pašventinimo ceremonija. Šią apeigą atlikęs Vilniaus rajono Bezdonių parapijos klebonas pasidžiaugę, kad „Žeimenos“ sodininkai yra aktyvūs ne tik gerai prižiūrėdami savo sodus, kurių daugelyje palaikoma tiesiog pavyzdinė švara bei tvarka, skiriamas didelis dėmesys aplinkai puošti dekoratyviniais medeliais, krūmais, gėlų darželiais, bet moka ir kultūringai pasilinksminti.

Kaip sakė sodininkų bendrijos „Žeimena“ valdybos pirmininkas Alfonsas Kavaliauskas, šiais metais, taip pat, kaip ir praėjusiais, numatyta įvairi šventės programa. Vienas iš svarbiausių jos punktų – jau tradicinis bendrijos narių, sodininkų veteranų pagerbimas, jų amžiaus jubiliejų paminėjimas.

Aidint iškilmingos muzikos garsams, šiems sodininkams buvo įteikti padėkos raštai, dovanėlės, užrištos tradicinės juostos. Tuo būdu buvo pagerbti šie bendrijos nariai, sodininkaujantys nuo pat „Žeimenos“ įsikūrimo: Juozas Kastanauskas, šiais metais švenčiantis aštuoniasdešimties metų jubiliejų; šešiasdešimties metų amžiaus sukaktį minintis Algimantas Bakanas; net aštuoni jubiliatai septyniasdešimtmečiai – Jaunutis Juozas Uloza, Henrikas Mackevičius, Stasys Stačiokas, Zenonas Barniškis, Alfonsas Ramonas, Rimvydas Maminskas, Antanas Vinikas, Stanislava Česienė, Vytautas Antanas Jankauskas.

Paskui savo sugebėjimus demonstravo sodininkų bendrijos narių šeimos – ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, anūkai. O vilnietė Raimonda Daunienė į šventę atvyko su dukromis, kurių kiekviena groja kokiu nors muzikos instrumentu. Kartu su taip pat įvairiais instrumentais grojančia motina jaunosios muzikantės sudarė darnų  ansamblį, kuris linksmino susirinkusiuosius visą popietę.

Netrūko ir kitų pramogų: vyko sporto varžybos, savo sugebėjimus rodė gimnastai ir šokėjai; buvo žaidžiami įvairūs žaidimai. Suprantama, visi dalyviai galėjo smagiai pasišokti, pasivaišinti, pasidalyti vieni su kitais savo atsigabentais skanėstais. O kas norėjo, gaiviųjų gėrimų, alučio ar užkandžių galėjo nusipirkti, nes renginyje dalyvavo ir prekybininkai. Tad pasibaigus numatytai programai, šventinis piknikas truko ligi pavakarių.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"