Paieška Jaukumo gamtos namuose!

Jaukumo gamtos namuose!

Projektas “Gamta – visų namai”

Irena PAKŠTAITIENĖ

Palangos pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja

 

Mūsų pradinėje mokykloje jau dešimtus metus vykdomas aplinkosauginis projektas  “Gamta – visų namai”. Kiekvienais mokslo metais pasirenkame vis kitą, aktualią, pradinio ugdymo mokinių amžių bei gebėjimus atitinkančią temą. Projektą organizuoja pailgintos dienos grupių (PDG) “Banga” ir “Kleveliai” mokytojos Irena Pakštaitienė ir Nijolė Bukienė. Kviečiame dalyvauti Palangos miesto bei Klaipėdos rajono pradinių mokyklų PDG mokinius, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinius, gamtos bičiulius.

Praėjusiais mokslo metais visi projekto darbai vyko tema “Mes – pievoje”. PDG mokiniai stebėjo aplinkoje vykstantį gyvenimą, mokėsi pažinti pievos gyventojus, įvairius augalus (sudarėme augalų herbarus), atsakymų į kylančius klausimus ieškojo grožinėje, mokslinėje literatūroje, su vyresniaisiais šeimos nariais dalyvavo gamtos globos darbuose. Vyko pokalbiai, diskusijos bei kiti renginiai apie “pievos gyvenimą”, žmogaus santykį su gamta, augalijos bei gyvūnijos globą. Siekiant gamtoje švaros surinkome beveik 4 tonas makulatūros. Projekto darbai buvo apibendrinti mūsų mokykloje surengtoje Palangos miesto pradinių klasių PDG mokinių (kūrybinių darbų tema “Mes – pievoje”) mini konferencijoje.    

Šiais metais pasirinkome temą “Mano draugas – augintinis”. Projekto tikslas – pilietiškumo ugdymas, turiningas PDG ir kitų mokinių popamokinio laisvalaikio užimtumas, meninių-kūrybinių gebėjimų vystymas, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, žmogaus ir gamtos santykių suvokimo gilinimas, vadovaujantis ekologiniu ugdymu. Norime prisidėti prie gamtinės aplinkos išsaugojimo bei gyvūnų globos.

Pagrindinės užduotys, kuriomis sieksime sėkmės projekte: skiepyti meilę gamtai, gyvūnams, mokant suvokti, kad žmogus – gamtos dalis, o gamta – visų namai, nuo mūsų priklauso josios ateitis; ugdyti atsakomybės jausmą, prisidedant prie gyvūnų globos bei gamtos resursų tausojimo (ar saugojimo); sudaryti galimybes aktyviai dalyvauti mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius; ugdyti dorovinius jausmus gamtai, mokyti vertinti, pareikšti savo nuomonę, kaupti ir perteikti savo patirtį; mokyti bendravimo kultūros; skatinti norą savo jausminę patirtį išreikšti piešiniu, rašiniu, raiškiu žodžiu, judesiu; organizuoti ekskursijas, išvykas į gamtą, susitikimus su gyvūnų globėjais, gamtininkais, rengti akcijas, parodas, mokinių kūrybinių darbų apibendrinamąją parodą “Mano draugas – augintinis”; mokyti vykdyti tiriamąjį darbą, įtraukiant šeimos narius; skleisti gerąją patirtį.

Jau įvyko keli projekto renginiai. Savitas buvo PDG mokinių priėmimas į grupės kolektyvą (“krikštynos”) bei Miškininko dienos paminėjimas. Tai buvo ne tik pramoga, bet ir rimtas pokalbis apie elgesį miške, gaisrus ir jų pasekmes gyvajai bei negyvajai gamtai.

Keli kiti renginiai praplėtė mokinių žinias artėjant Pasaulinei gyvūnijos dienai. Vyko pokalbiai, kurie tęsiami bus per visus mokslo metus. Vaikai ruošia kūrybinius darbus apie savo augintinius. Įvyko susitikimas su Gyvūnų globos kabineto darbuotojais: mokiniai pasitikslino savo žinias apie augintinių sveikatą, mitybą, priežiūrą; stebėjo, kaip ruošiami skiepai, kaip skiepijamas šunelis, kaip jam karpomi nagai, aiškinosi, kodėl to reikia... Dalyvavę išvykoje PDG mokiniai bei tėvai pateikė žinovui daug praktinių klausimų, susipažino su gyvūnų priežiūrai bei sanitarijai naudojamomis priemonėmis, darbo įrankiais. 

Pradinėje mokykloje surengta PDG mokinių kūrybinių darbų paroda “Mano draugas – augintinis”. (Kai kurie darbai publikuoti miesto laikraštyje “Vakarinė Palanga”.)

Šiuo metu mokiniai stebi savo augintinius ir pildo pateiktas tyrimų lenteles: “Augintinio mityba”, “Augintinio higiena”, “Augintinio fizinės savybės”. (Tyrimas vyksta lapkričio ir kovo mėnesiais.)

Šaltuoju metų laiku nagrinėsime grožinę bei mokslinę literatūrą, ruošime “nykštukų dovanas”, rūpinsimės globos ir slaugos prašančiais seneliais, toliau vyks įvairūs pokalbiai, akcijos, kūrybinių darbų ruošimas apibendrinamojo projekto temai “Mano draugas – augintinis” (parodai). Pavasario pradžioje planuojame vykti į Klaipėdos apskrities mini zoologijos sodą.

Manome, kad visa projektinė veikla padės PDG ir kitiems mokiniams turiningai leisti popamokinį laisvalaikį, skatins būti aktyviais savo gyvūnų globėjais, gamtos gražintojais, prisidedančiais prie esamų ir būsimų (po mūsų) gamtos namų jaukumo.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"