Paieška Paskutinis rudens akordas

Paskutinis rudens akordas

Eugenija STRAZDIENĖ

Valkininkų miškų urėdijos inžinierė

 

VĮ Valkininkų miškų urėdija jau ketvirtą kartą sukvietė mokyklų jaunuosius miško bičiulius į tradicinį metų susitikimą. Buvo organizuotas rudens puokščių parodos konkursas.

Lapkričio 16-osios dienos popietę į Valkininkų kultūros ir pramogų centrą rinkosi penkių mokyklų: Valkininkų vidurinės, Žilinų pagrindinės, Valkininkų pagrindinės, Pabarės pagrindinės ir Eišiškių Stanislovo Rapalionio gimnazijos jaunieji miško bičiuliai (JMB) ir būrelių vadovai.

Į šventę atvyko Seimo narys Gediminas Jakavonis, Jaunųjų miško bičiulių rėmimo tarybos pirmininko pavaduotojas Kazys Patiejūnas, dainų atlikėjas ir autorius Albertas Antanavičius, Valkininkų seniūnas Jonas Urbaitis, žurnalo „Mūsų girios“ korespondentė Jūratė Rečiūnienė, būrelius globojantys girininkai ir kiti urėdijos darbuotojai. Į susitikimą buvo kviesti visų mokyklų direktoriai, tačiau atvyko tik Valkininkų vidurinės mokyklos direktorius Vytautas Jakučionis.

Miškų urėdas Arvydas Strazdas pasidžiaugė: mokyklos, esančios urėdijos teritorijoje, rado galimybių suburti mokinius į jaunųjų miško bičiulių būrelius; šis darbas jau ne vieni metai sėkmingai dirbamas. Girininkai mokinius kviečia į miško sodinimo ar šiukšlių rinkimo talkas, skaito paskaitėles apie mišką ir jo gyventojus. Urėdija suteikia transportą nuvežant mokinius į konkursus, muziejus ar kitas išvykas. Baigdamas urėdas palinkėjo tolesnio abipusio bendradarbiavimo.

Inžinierė Eugenija Strazdienė apžvelgė visus urėdijos organizuotus jauniesiems miško bičiuliams konkursus, papasakojo apie šių metų rudens puokščių konkursą bei kitas parengtas parodėles. Viename stende išdėliotos įvairios nuotraukos iš susitikimų, konkursų bei talkų su mokiniais. Kitoje parodėlėje įvairūs leidiniai, kuriose pasakojama apie respublikos mokyklų jaunųjų miško bičiulių darbus, kitų urėdijų organizuotus konkursus, išleistas atskiras knygeles. Jaunųjų miško bičiulių rėmimo tarybos ir Trakų urėdijos 2005 metais organizuotas miniatiūrų konkursas visų Lietuvos mokyklų JMB būrelių nariams išleistas atskira knygele „Miškas ir žmogus“. Džiugu, kad šioje knygelėje patalpinta ir Valkininkų vidurinės mokyklos trijų mergaičių miniatiūros. Labai nuotaikinga ir šiais metais išleista humoristinių miniatiūrų, anekdotų ir karikatūrų knygelė „Miško šypsniai“. Urėdijos organizuota rudens puokščių paroda sulaukė ne mažesnio mokyklų JMB būrelių narių dėmesio. Visi būreliai pristatė nuo 6 iki 15 įdomių darbelių. Tai - rudens puokštės, floristiniai paveikslai, vainikai, kūrinėliai iš kankorėžių, lapų, šakelių, samanų ir kt.

Po parodėlių apžvalgos Seimo narys Gediminas Jakavonis įteikė urėdui naujai išleistą leidinį „Lietuvos raudonoji knyga“ ir pasidžiaugė, kad Valkininkų urėdija skiria nemažą dėmesį dirbant gamtosauginį darbą mokyklose. JMB Rėmimo tarybos pirmininko pavaduotojas Kazys Patiejūnas pasveikino susirinkusius, palinkėjo tolesnių malonių akimirkų ir įteikė padėkas Valkininkų girininkijos girininko pavaduotojui Žydrūnui Buzūnui už sėkmingą darbą vadovaujant Valkininkų pagrindinės mokyklos būreliui „Kadagys“. Už aktyvų darbą būreliuose padėkos įteiktos Valkininkų vidurinės mokyklos vienuoliktos klasės mokinei Donatai Bujaitei ir Žilinų pagrindinės mokyklos penktokui Deivydui Keršiui. Valkininkų seniūnas Jonas Urbaitis mokiniams linkėjo mylėti savo kraštą, tvarkyti ir puoselėti gamtą, o kai kam pasirinkti ir miškininko profesiją. Pasibaigus oficialioms kalbos keletą baladžių padainavo A. Antanavičius. Jo dainos sulaukė gausių aplodismentų.

Po pertraukėlės savo programėlėmis pasirodė ir visų mokyklų būrelių atstovai. Pirmieji - Valkininkų vidurinės mokyklos būrelis „Liepsnelė“. Savo išraiškingame pasirodyme moksleiviai demonstravo medžio dalią – užaugus jį nukerta, bet džiugu, kad miškininkai vėl pasodina naują mišką. Žilinų pagrindinės mokyklos būrelio „Kieliukai“ nariai net egzaminavo salėje sėdinčius, dainavo daineles ir deklamavo eiles apie mišką. Valkininkų pagrindinės mokyklos būrelis „Kadagys“ dainavo JMB himną, deklamavo eiles apie mišką. Šiais metais naujai įkurtas Pabarės pagrindinės mokyklos būrelis „Ąžuolėlis“ suvaidino nuotaikingą vaidinimą apie gamtą. Pasirodymą užbaigė Eišiškių St. Rapalionio gimnazijos moksleivės, čia pat sukūrusios eiles apie mišką ir miškininkus.

Po būrelių pasirodymų paskelbti rudens puokščių konkurso nugalėtojai ir jiems įteikti diplomai bei dovanėlės. 3-ioji vieta skirta Eišiškių gimnazijos 3b klasės mokinei Evai Ivaškevič - už floristinį darbelį „Saulėlydis“. 2-ąją vietą pelnė Valkininkų pagrindinės mokyklos mokinių bendras floristinis paveikslas „Tau miškininke“. Pirmoji vieta paskirta Valkininkų vidurinės mokyklos 7-os klasės mokinei Vaidai Skamarakaitei - už puokštę „Miškininko batas“.

Visiems kitiems konkurse dalyvavusiems mokiniams urėdija dovanojo firminius bloknotus, rašiklius, kitų metų kišeninius kalendoriukus bei saldumynų. Visų būrelių vadovams įteikta daug įdomių knygų. Visų mokyklų būreliams urėdija dovanojo laikraščių „Žaliasis pasaulis“, „Tėviškės gamta“, „Žalioji Lietuva“ bei žurnalų „Mūsų girios“ ir „Lututė“ prenumeratą 2008 metams.

 

               

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"