Paieška Aušra JANCIŪTĖ

Konkursui "Gamtos pasaka - 2007"


Aušra  JANCIŪTĖ, 12 klasės mokinė

Kuršėnų Daugėlių vidurinė mokykla (mokytoja Irena Diktanienė)

 

Vieno šunėko ruduo

 

Vieną šaltą, šlapią rudens vakarą

Vienišas, peršlapęs, purvinas šunėkas

Slampinėjo po Daugėlių pušyną -

Ramiai, tingiai, lėtai...

Jo letenos ir kojos,

Papilvė ir ausų galiukai buvo permirkę,

Purvu persismelkę

Iki plauko šaknų.

Jo snukis liūdnai sudrėkęs,

O akys žvelgė

Graudulingai, liūdnai, ramiai...

Galbūt jis verkė?

Apie tai nežinai.

Šuo toks senas, jo kailis nušiuręs.

Tipena sau

Mažais, drebančiais, klišais žingsneliais –

Užuovėjos ieško.

Uodegytė ilga, velkasi žeme.

Žinau – jam šalta,

Nes užuovėjos nėra,

O anksčiau pažymėta vieta –

Jau užimta...

Sulojo šunėkas nepiktas

Ir nutipeno vienišas, peršlapęs, purvinas

Tolyn, kur  lyja neišsilijęs lietus.

 

Rudens monologas

 

Aš toks vienišas, pasenęs keleivis...

Retas, kas  myli mane.

Slampinėju Kuršėnų mieste.

Kasmet.

Tuo pačiu laiku.

Venta,

Savo nudžiūvusiom nendrėm apaugusia figūra,

Bando suviliot mane.

Bet ne!!!

Aš, savo rūku jai smegeninę aptraukęs,

Pavargęs pėdinu toliau.

Ak, medis!

Senas, laibas, nuplikęs visas

Styro lauko vidury.

Irgi vienas.

O jau tie lapai...

Lyg geltoni, raudoni, rudi,

Vėjo suvelti, šlapi.

Fu! Kaip nuobodu!

Net ir man negražu!

Aš tuoj pravirksiu smulkiu lietučiu.

 

Rudens muzika

 

Barbena lietus į langus, gatves

Ritmingai – lėtai – triukšmingai – ramiai.

Medžių nuogos, laibos šakos

Lyg arfa rudens rankose groja.

Skambiai – dusliai – skurdžiai – graudžiai.

Rudeniniai balsai sklando padange.

Linksmai – liūdnai – šaižiai – triukšmingai.

Skubančių žmonių žingsniai aidi ore.

Greitai – skubiai – lengvai – didingai.

Ruduo skverbias visur ir maldą kužda.

Pakiliai – lengvai – gyvai – nuotaikingai.

Garsai šie harmoningai dera,

Ir skamba muzika rudens fone.

Ritmingai – lėtai – triukšmingai – ramiai.

 

Rudeninis eilėraštis

Graudu žiūrėti,

                        Kaip medžiai  nebegyvus lapus

                        Lyg naštą, nugarą nuspaudusią,

                        Atiduoda žemei.

Liūdna žiūrėt

                        Į dangų,

                        Kur saulė  - jau reta viešnia

                        Ir niaukstos vis dažniau,

Nejauku klausyt

                        Lietaus lašų,

                        Kuriuos dažnai mes girdim

                        Besibarančius su vėju atšiauriu.

Nesmagu  stebėti,

                        Kai ruduo

                        Rytą savo gauruotą galvą

                             Drėgnu rūku padabina,

                        O liūdna šypsena

Ima ir apsvaigina.

 

Įrašas dienorašty

 

Dienorašti, rašau tau,

Nes noriu pasipasakot.

Tai nutinka kasmet, kaip visados –

Tuo  pačiu metu,

Kai pasitraukia vasara,

Ilgai nemėgstanti spinduliais pasipuikuot.

Sugrįžta jis –

Ruduo!

Tuomet jaučiu

Kaip keistas ilgesys mane užvaldo.

Aš noriu šokt –

Lyg maža mergaitė.

Man gera taip,

Kai rudens muzika skamba naktyje.

Kai kvėpuoju oru,

Persmelktu rudens,

Širdis ir mintys prisipildo

Šiltų jausmų, prisiminimų.

Aš jo pasiilgau,

Kai ruduo savo vietą

Žiemai užleis.

 

Rudeniškas detektyvas

 

Kažkada

Kažkur

Kažkaip

Kažkas

Žemėn nusileido.

Bet kas?

Jis toks margas:

Geltonas,

Raudonas,

O vietomis rudas...

Verkia kaip mažas vaikas

Ką nors užsigavęs.

O jo akys!

Ar matėt kas nors jo akis?

Ne?

Tuomet aš jums pasakysiu:

Jos dvelkia tuščiu pilkumu

Ir įžūliai spokso drėgnu žvilgsniu!

Na, ar supratot?

Ne?

Tuomet aš viešą paslaptį atskleisiu:

Ogi jis paprasčiausias –

Rudenio lapas.

 

Rudeninė depresija

 

Tau liūdna vienam

Vienišam kambary,

Kai daužos į langą lietus.

Klausaisi jo beldimo

Ir užmigt negali, -

Girdi, kaip plakasi

Lapai į purvą.

Jauti, kad tau šalta

Šaltam kambary.

Peizažas toks pilkas ir šlapias...

Užsidengi galvą pagalve

Ir po antklode tyliai lendi...

Lauki, kol baigsis lietus.

Tamsu pasidarė šiame kambary.

Tu ieškai šviesos –

Bet jos rast negali.

Lyg  sapnas tau vakaras šis –

Tu vis kūkčioji.

,,Rudeninė depresija“, -

Paguos vienišas lapas,

Kiaurą burną iššiepęs...

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"