Paieška Vilniuje pristatytas Nemuno UBR valdymo planas

Vilniuje pristatytas Nemuno UBR valdymo planas

Bernardas PAUKŠTYS

 

Šių metų lapkričio mėn. 27 d. Vilniuje įvyko daugiau negu metus trukusio projekto „Institucinių gebėjimų stiprinimas tvarkant Nemuno upės baseiną“, finansuojamo Europos Sąjungos Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės lėšomis, baigiamasis seminaras. Renginį organizavo projekto vykdytojai (Danijos ir Lietuvos aplinkosaugos firmų ekspertai) ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Seminare buvo pristatytas pirmojo Lietuvoje Nemuno upių baseinų rajono (toliau – UBR) valdymo plano projektas, parengtas pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB reikalavimus. Šio plano parengimas buvo vienas svarbiausių projekto tikslų, kuriam pasiekti projekto metu buvo atlikta Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių (upių, ežerų, tvenkinių, Kuršių marių, Baltijos jūros pakrantės) klasifikacija pagal gamtines savybes, įvertintas žmogaus veiklos poveikis šiems telkiniams ir telkinių būklė, nustatyti vandensaugos tikslai ir priemonės jiems siekti bei atliktos kitos veiklos. Projekto metu taip pat buvo surengti mokymai kompetentingų vyriausybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų administraciniams gebėjimams stiprinti bei, siekiant informuoti ir įtraukti visuomenę į vandens valdymo sprendimų priėmimą, pasirašytos sutartys tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir 6 aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų dėl bendradarbiavimo informuojant visuomenę apie vandens valdymą ir apsaugą.

Seminare dalyvavo daugiau nei šimtas ministerijų, savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų, regionų aplinkos apsaugos departamentų, Nemuno upių baseinų rajono Koordinavimo tarybų, privačių kompanijų, nevyriausybinių organizacijų ir profesinių asociacijų atstovų. Renginio dalyviai ypač susidomėję klausėsi projekto vykdytojų pasiūlytos priemonių programos ir aktyviai diskutavo apie programos įgyvendinimui reikalingas investicijas. 2008-2009 m. numatoma parengti integruotą Nemuno UBR paviršinių ir požeminių vandenų valdymo plano projektą, kuris 2008-2009 m. bus derinamas su visuomene bei suinteresuotomis organizacijomis ir, atsižvelgus į gautas pastabas bei pasiūlymus, 2009 m. pabaigoje bus teikiamas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"