Paieška Žalieji suorganizavo penkias talkas

Žalieji suorganizavo penkias talkas

Rimantas BRAZIULIS

Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas

 

Lietuviai yra darbštūs ir tvarkingi žmonės, todėl dauguma stengiasi gražiai ir jaukiai įsirengti savo būstus, susitvarkyti namų aplinką. Tačiau dažnai pamirštame ar esame nepakankamai įsisąmoninę, kad gamta taip pat yra visų mūsų namai, kuriuos reikia prižiūrėti ir jų neteršti. Todėl išsivalęs savo butą, namą ar kiemą, ne vienas tūlas lietuvis šiukšles išpila už tvoros ar šalia esančiame miške. Jei arti nėra miško, tai nevengiama šiukšlių pavėžėti ir tolėliau.

Pro automobilių langus lekiantys tušti buteliai ir maisto pakuotės, apšnerkšti miškai ir poilsiavietės – įprasti šiandieninės Lietuvos vaizdai. Tikėkime, kad taip elgiasi mažuma, tačiau ta mažuma yra pakankamai didelė, todėl rezultatai – akivaizdūs. Žalieji ragina ne tik piktintis tokiu savo tautiečių elgesiu, bet ir aktyviai veikti, kad situacija keistųsi į gerąją pusę.

 

Dzūkai švarino Alytaus šilą

 

Siekiant skatinti visuomenę rūpintis aplinkos apsauga ir gyvenamosios aplinkos būkle, visuomeninė organizacija “Lietuvos žaliųjų judėjimas” surengė penkias aplinkos tvarkymo ir gražinimo akcijas, kurios vyko: Rumšiškėse, Vilniuje, Alytuje, Šiaulių ir Klaipėdos rajonuose. Savaime suprantama, kad vienkartinėmis akcijomis neįmanoma išspręsti įsisenėjusių visuomenės problemų, tačiau aplinkos tvarkymo talkos yra gera priemonė atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkos teršimo, atliekų tvarkymo problemas ir paskatinti jas spręsti.

Nors buvo šaltokas šeštadienio rytas, tačiau gana gausus talkininkų būrys susirinko Alytuje, kur buvo tvarkomas miesto pakraštyje esantis Alytaus šilas. Žalieji šią akciją organizavo kartu su Alytaus miškų urėdijos miškininkais, kurių nuomone, Alytaus šilas yra labiausiai teršiamas miškas visoje urėdijoje. Keisčiausia, kad vos už kelių kilometrų nuo tos vietos yra Alytaus sąvartynas, Alytaus mieste įrengta stambių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kur nemokamai priimami seni baldai, buitiniai prietaisai, nusidėvėjusios padangos, tačiau dalis alytiškių vis tiek atliekas veža į Alytaus šilą.

Akcijoje dalyvavo Alytaus Dainavos ir Panemunės vidurinių mokyklų mokiniai ir mokytojai, žaliųjų bendrijos “Griaustinis” nariai, miškininkai, Socialdemokratų, Konservatorių ir Darbo partijų atstovai, Seimo narys J. Sabatauskas. Pasibaigus talkai, Dzirmiškių girininkijos girininkas Juozas Kašelionis dėkojo talkininkams ir stebėjosi surinktų šiukšlių kiekiu. Sustoję ratų aplink liepsnojančią ugnelę ir gurkšnodami garuojančią arbatą, talkininkai dar ilgai diskutavo apie šiukšlintojų psichologiją ir tarėsi, kaip sumažinti gamtos teršėjų gretas.

 

Ne tik gražiausias, bet ir labiausiai užterštas miškas

 

Talką Klaipėdos rajone žalieji organizavo kartu su Kretingos miškų urėdija ir Dovilų seniūnija. Ketvergių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, miškininkai, seniūnijos darbuotojai, Klaipėdos ekologinio klubo “Žvejonė” nariai valė klaipėdiečių pamėgtą Šernų mišką.

“Čia guli šimtai tonų šiukšlių – tik nedidelę dalį miško mes šiandien išvalėme. Tai ne tik gražiausias, bet ir labiausiai užterštas miškas Kretingos miškų urėdijos teritorijoje”, - sakė Kretingos miškų urėdijos urėdas Antanas Baranauskas. Kad šie urėdo žodžiai yra tikra tiesa, talkininkai įsitikino, sukrovę į sunkvežimius gausybę padangų ir maišų su šiukšlėmis. Šernų girininkijos girininkas Stanislovas Mažeika sakė, kad jį dažnai apima neviltis, nes šiukšlės į mišką vežamos nuolat, o įžūlius teršėjus nubausti sudėtinga, nes netobuli įstatymai suriša rankas. Tačiau talkininkai dirbo išsijuosę ir džiaugėsi, kad Šernų miškas nors kurį laiką bus švaresnis.

 

Vilniečiai saugo savo mišką

 

Vieną saulėtą lapkričio šeštadienį į talką gausiai susirinko ir vilniečiai. Žaliesiems tai buvo išskirtinė talka, kadangi buvo valomas Pilaitės miškas, kurį prieš keletą metų padėjo vilniečiams apsaugoti nuo medkirčių ir golfo mėgėjų. Akciją nuoširdžiai padėjo organizuoti Pilaitės bendruomenė ir Pilaitės seniūnija. Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami biologijos mokytojos Rasos Tumienės, pasėmę maišus šiukšlėms, klegėdami pasklido po Pilaitės mišką, vyresni vilniečiai iš upelio traukė padangas, nešė į krūvą senus baldus, jiems į talką atskubėjo ir Pilaitės seniūnas Albinas Šniras su seniūnijos darbuotojais, todėl visose pakelėse greitai išaugo šiukšlių maišų krūvos, o miškas tapo nepalyginamai švaresnis ir tvarkingesnis. Reikia pripažinti, kad Pilaitės miškas nebuvo labai prišiukšlintas, nesimatė ir didelių šiukšlių krūvų. Pilaitės bendruomenės pirmininkės Janinos Gadliauskienės nuomone, Pilaitės seniūnija daug dėmesio skiria šio miško priežiūrai, o gal ir šalia gyvenantys žmonės labiau brangina mišką, kurį patys ir apsaugojo nuo sunaikinimo

 

Šiauliečiai ne tik rinko šiukšles, bet ir rūšiavo

 

Aplinkos švarinimo akcija Kurtuvėnų regioniniame parke buvo ypatinga tuo, kad jos dalyviai ne tik rinko šiukšles poilsiavietėse prie Dubysos, bet ir jas rūšiavo. Taip reikėjo daryti dėl to, kad į Bubių seniūnijoje esančią buitinių atliekų surinkimo aikštelę galima vežti tik išrūšiuotas atliekas. Talkininkai, pasidalinę grupėmis, žygiavo Dubysos pakrantėmis ir į skirtingus maišus dėjo stiklą, plastmases bei kitas atliekas. Po to tie maišai buvo sukrauti į seniūnijos traktoriuką ir išvežti į atliekų surinkimo aikštelę.

Į akciją atvyko pilnas autobusas Bazilionų vidurinės mokyklos moksleivių, gausus būrys Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo klubo „Aukuras“ narių ir Kurtuvėnų regininio parko darbuotojų, jiems taip pat talkino Kurtuvėnų regioniniame parke dirbantys savanoriai iš Prancūzijos ir Vokietijos. Po poros valandų intensyvaus darbo, prie Dubysos esančiose poilsiavietėse ir šalia esančiuose miškuose šiukšlių neliko nė kvapo. Susirinkę prie smagiai liepsnojančio laužo ir vaišindamiesi karšta arbata, „Aukuro“ klubo senbuviai užtraukė Kurtuvėnų himną „Kaziūnę“. Žemaitiška daina aidėdama nuvilnijo Dubysos slėniu tolyn į Žemaitijos gilumą. Tikėkime, kad jos aidas sužadins mūsų sielose pagarbą gamtai, kurią giliai širdyje jautė mūsų protėviai.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"