Paieška Graužiame obuoliuką? Į sveikatą!

Graužiame obuoliuką? Į sveikatą!

Zenonas BUTKEVIČIUS

 

JAV sportinės delegacijos dalis į Pekino olimpiadą žada skraidyti iš Pietų Korėjos, iš Seulo. Mat šiais metais įsitikino, kad Pekine gyventi ir ilgėliau sportuoti sunku, net nuodinga. Miestas dažnai būna paskendęs dūmų ir dulkių debesyse.

Teisybė, pasodinta net 28 milijonai medelių, uždarytos ar iškeltos provincijon labiausiai teršiančios įmonės, bet visos tos priemonės kol kas mažai tepadeda. Šių metų rugpjūtyje padarytas eksperimentas - keturioms dienoms iš eismo buvo „išimta“ milijonas automobilių. Deja, Pekino oras nuo to menkai tepagerėjo. O per olimpiadą mieste bus daugiau kaip trys milijonai automobilių.

Azijoje Kinija jau daugelį metų pirmauja pagal pramoninę aplinkos taršą. Ateinančiais metais ims veikti tūkstančiai naujų fabrikų, šiluminių elektrinių. Tačiau jau šiais metais Kinija pagal atmosferos taršą sėkmingai aplenkė JAV ir dabar pirmauja pasaulyje. Kai europiečiai ima jiems priekaištauti, kinai atsako: mūsų pramonė smarkiau vystosi tik trisdešimtį metų, o jūsų dūmtraukiai orą teršia jau 200 metų. Be to, jūs gaminate daug prabangos dalykų, o mes - kol kas dažniausiai tai, kas žmogui būtiniausia.

Ir ką tu jiems, tiems kinams, pasakysi - juk teisūs! Kodėl milijardas du šimtai milijonų turi gyventi prasčiau nei pusė milijardo europiečių? Štai ir siekia mūsų gerbūvio visais įmanomais būdais.

Teisybę pasakius, kitaip ir būti negali. Negali dėl tos paprastos priežasties, kad žmonija savo sėkmę matuoja vartojimo didėjimu ar mažėjimu. Kuo daugiau suėdame, tuo geriau.

Sakydamas „suėdame“, turiu galvoje ne tik maistą, bet viską - nuo batų raištelių, lūpdažių iki supermodernių asmeninių lėktuvų ar automobilių.

Beje, žymiausi pasaulio ekonomistai, su viltimi žiūrėję į vartojimo augimą Kinijoje, šiuo metu jau apimti nerimo - kinai suėda mažiau nei buvo tikėtasi. Jei taip tęsis dar bent keletą metų, pasaulį ištiks ekonominė krizė - mat užsičiaups didžiausia burna. Todėl, jei jau kitaip negalime, bent mintyse palinkėkime Kinijai, kad jos gyventojai vėl užsinorėtų ėsti daugiau, tai yra geriau rengtis, prisipirkti kuo daugiau automobilių ir taip toliau. Nes tik vartodami, tai yra grauždami obuolį, kurio vardas - Žemė, galėsime gyventi vis geriau. Kol liks tik graužtukas...

Kai kas gali pasakyti: juk tai masinės savižudybės kelias?

Na, ir kas? Nėra prasmės verkšlenti. Juk geruoju neatsisakysime jau turimų ar būsimų patogumų. Diržus suveržiame tik tada, kai užgriūva sunkūs neišvengiami sukrėtimai. Štai ir dabar - Pekino olimpiadai skirta 40 milijardų dolerių, tai yra dešimtį kartų daugiau nei Atėnų olimpiadai. Vargu, ar tiek užteks. O juk olimpiados jau senokai pavirto didžiuliu šou ir bizniu, ir nebepasiteisinsime, jog tie renginiai - taikos simboliai, gerumo ir tolerancijos šventės. Tie investuotieji 40 milijardų turi uždirbti antra tiek. Ir vis to obuolio, kurio vardas - Žemė, sąskaita...

Tad ėskime. Į sveikatą!

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"