Paieška Baigiamoji 2007 metų konferencija Vilniaus apskrities aplinkos puoselėtojams

Grožį prikalbinant

Baigiamoji 2007 metų konferencija Vilniaus apskrities aplinkos puoselėtojams

Kęstutis TURONIS

Vilniaus apskrities švietimo įstaigų gražiausios aplinkos konkurso vertinimo komisijos narys.

 

Ankstyvą 2007 metų pavasarį Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija kartu su Vilniaus apskrities viršininko administracija jau trečiąjį kartą skelbė švietimo įstaigų gražiausios aplinkos konkursą.

Jis organizuotas dviem etapais. Pirmajame Vilniaus miesto ir apskrities rajonų savivaldybių sudarytos komisijos patikrino savose teritorijose visas švietimo įstaigas: lopšelius-darželius, pradines mokyklas, pagrindines ir vidurines, gimnazijas ir kitos paskirties ugdymo įstaigas. Geriausiai besitvarkančias pateikė apskrities vertinimo komisijai. Ji ir nustatė gražiausias.

Vilniaus apskrityje yra daugiau kaip 350 įvairių švietimo bei ugdymo įstaigų. 2007 metų gruodžio pradžioje Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija į sostinėje surengtą baigiamąją konferenciją ir nugalėtojų apdovanojimą pakvietė 44 švietimo įstaigų vadovus, pedagogus, savivaldybių atstovus.

 

Vaikai susikuria gamtos oazę patys...

 

Pradėdamas konferenciją Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos pirmininkas, Vilniaus apskrities švietimo įstaigų gražiausios aplinkos konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Rapolas Liužinas sakė, jog švietimo įstaigos turinčios labai įvairias teritorijas ir patalpas; greta mokymo, auklėjamosios veiklos, atlieka labai svarbų darbą kurdami grožį, puoselėdami meilę gamtai, jos ištekliams. Juk teritorijų ir patalpų grožis teigiamai ugdo vaiko sąmonę.

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vyriausioji specialistė-kultūrologė Nijolė Balčiūnienė papasakojo Verkių rūmų, kurių salėje vyko susibūrimas, istoriją.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius taipogi sveikino susirinkusius ir pasidžiaugė: aplinkosaugos entuziastų daugėja, kuriama sveika aplinka, Vilniaus apskritis (gausiausia visoje Lietuvoje gyventojų skaičiumi) tampa vis gražesne.

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto docentas Evaldas Vylius Navys daug metų buvo Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius. Yra išleidęs daug knygelių apie tai, kaip geriau tvarkyti aplinką, pažinti augalus, yra draugijos “Žaliuojanti Vilnija” pirmininkas. Šis vertinimo komisijos narys, aiškindamas švietimo įstaigų aplinkos formavimo principus, sakė, jog labai svarbu, kad švietimo įstaigų teritorijos būtų aiškiai atskirtos nuo kitų. Tam labai tinka spygliuočiai, įvairūs krūmai, kurie sulaiko triukšmą, oro taršą, sudaro jaukumą teritorijos viduje. Labai svarbu, kad aplinką prižiūrėtų, formuotų patys mokiniai. Vienoje kaimo mokykloje jaunieji skautai tarp medžių susikūrė skautišką „terpę“, net laužavietę su suoliukais įsirengė. Ten jie organizuoja įvairias šventes, žaidimus. Tvarkosi labai išradingai ir gražiai. Nereikia labai varžyti jaunimo, geriau leisti jiems kūrybingai įgyvendinti savus sumanymus.

 

Sąstatas gražus, tačiau... neilgas

 

Šių eilučių autorius jau tris kartus buvo konkurso komisijos nariu, yra pabuvojęs daugelyje Vilniaus apskrities švietimo įstaigų. Tenka papriekaištauti: tik Vilniaus miesto, Trakų, Šalčininkų ir Švenčionių savivaldybių komisijos apskrities vertinimo komisijai pateikė pretendentus į antrąjį etapą (vadovaujantis konkurso reikalavimais). Elektrėnų savivaldybė konkursą ignoravo ir informacijos apie savojoje teritorijoje gražiausiai teritorijas prižiūrinčias įstaigas nepateikė. O gal ir ten yra švietimo įstaigų, galinčių būti kitoms pavyzdžiu? Gal todėl gimnazijų kategorijoje visas prizines vietas užėmė Vilniaus gimnazijos. Labai mažai pirminio vertinimo komisijos pateikė pradinių mokyklų. Ar tikrai Vilniaus apskrityje pradinėse mokyklose tiek nedaug grožio puoselėtojų?

... Lankantis švietimo įstaigose pamatėme daug džiuginančių objektų. Antai Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas, kuriame jau 29 metus dirba ir daug metų vadovauja medikė Nijolė Genytė, tiesiog nustebino. Ši įstaiga tapo tikra grožio oaze. Originalūs takeliai, gėlynai, įvairiausi augalai, jau gražūs dideli medžiai, sodintieji prieš ketvirtį amžiaus. Tai skoningas botanikos sodas. Šios įstaigos direktorė Nijolė vis pasakojo, kaip įgyvendino sumanymus, kiek dar turi minčių ir naujų idėjų, kurios bus įgyvendintos. Pripratusiems prie gražios aplinkos neįgaliesiems gyventojams tiesiog labai sunku palikti šiuos namus. Šio profilio įstaigose kitur tokio grožio dar neteko matyti, nors...

Štai Veliučionių specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų direktore Julijona Mažuolytė paskirta tik prieš du metus, tačiau erdvioje teritorijoje jau daug gražių akcentų, patalpų vidus taip pat labai gražiai sutvarkytas. Direktorė sakė, kad dar po dviejų metų įstaigos teritorija žymiai pagražės, nes grožio puoselėtojų daugėja.

 

Kaimynai stadioną „ežeru“ pavertė...

 

Nuo 2002 metų, kai imta organizuoti šiuos konkursus, vis užsukame ir į Vilniaus Verkių specialiąją mokyklą. Ši mokymo įstaiga patenka į geriausiai besitvarkančiųjų sąrašus. Direktorė Danutė Šukelienė su savo kolektyvu tiesiog keičia Žirmūnų pakraščio aplinką. Gaila, jog šios mokyklos stadionas (dėl už teritorijos pradėtų statybų) virto ežeru - jau keletą metų vanduo vis tyvuliuoja... Vanduo visą sporto aikštyną užliejo 0,5 metro sluoksniu. Jau susiformavo vandens augalija, tačiau nei Vilniaus apskričiai, nei Vilniaus miesto savivaldybei, nei aplinkosaugininkams tokia padėtis suvis nerūpi. Juk turėta daug laiko priversti kaltininkus sutvarkyti teritoriją.

Vilniaus miesto Antano Vienuolio pagrindinė mokykla įsikūrusi senamiestyje. Tad negali pasigirti erdvia teritorija. Prieš porą metų šios mokyklos direktore tapo Donata Klimkevičienė - mokyklos vidus ir aplinka ėmė labai keistis. Anksčiau visiškai nepastebėta, šiemet mokykla konkurse tapo prizininke.

... Nuo 2002 metų, kai buvo organizuotas pirmasis konkursas, gerokai pagražėjo ne tik lopšelių-darželių, mokyklų ar kitų švietimo įstaigų aplinka, o ir malonesnės akiai tapo gyvenvietės, sodybos. Išradingų ir sumanių pedagogų dėka mokiniai išmoksta pasodinti medelį, krūmą, prižiūrėti gėles. Ir pradeda suvokti: norint sukurti grožį, tenka įdėti nemažai darbo ir žinių. Mokykloje įgytas žinias panaudoja ir savosios aplinkos puoselėjimui.

*  *  *

... Laukiama sambūrio dalis - apdovanojimai. Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija visiems prizininkams (o jų buvo 17) įteikė 1-3 laipsnio diplomus, renginio rėmėjai - vertingus prizus.

Vaikų lopšelių-darželių grupėje 1-os vietos (beje, jau antrą kartą) laimėtojas - Vilniaus lopšelis-darželis “Pasakaitė” (direktorė Janina Danienė) gavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos švietimo skyriaus dovaną (magnetofoną).

Pradinių mokyklų grupėje Trakų rajono Aukštadvario pradinei mokyklai-darželiui “Gandriukas” (direktorė Vilija Lauruševičienė) įteikta UAB “Grota” dovana (žoliapjovė).

Pagrindinių, vidurinių mokyklų grupėje nugalėtoja - Ukmergės raj. Dainavos pagrindinė mokykla (direktorius Arūnas Kurza). Dovaną (žoliapjovę) nupirko UAB “SWEKO BKG LSPI”.

Gimnazijų grupėje Aplinkos ministerijos prizas (žoliapjūvė) įteikta Vilniaus “Žemynos” gimnazijai, o kitų švietimo įstaigų tarpe gražiausiomis pripažintos 2 švietimo bei ugdymo įstaigos. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatui įteikė nesenai išleistą “Lietuvos raudonąją knygą”, viešoji įstaiga “Grunto valymo technologijos” žoliapjovę įteikė   Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorei Sigutei Versockienei.

Gražiausi aplinkos, etnokultūros muziejai Švenčionėlių pagrindinėje mokykloje (direktorė Rita Gasparevičienė) ir Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje (direktorė Rūta Elena Naciūnskienė). Šių mokyklų muziejams įteikta „Lietuvos raudonosios knygos“ tomai.

Antrų vietų visų grupių laimėtojams Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija padovanojo  mechanines žoliapjoves, o trečiųjų vietų prizininkai buvo pamaloninti šakų genėjimo sekatoriais.

Lauko gėlininkystės bandymų stotis visiems baigiamosios konferencijos dalyviams įteikė daugiamečių augalų, visiems šventės dalyviams įteiktos padėkos ir Evaldo Vyliaus Navio neseniai išleista labai savita knyga “Lazdynai”.

Visa tai šventės dalyvius nuteikė dar išradingiau tvarkyti aplinką, skiepyti meilę gamtai, aplinkai.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"