Paieška Argi iškart pareikštas nepasitikėjimas nauja-sena visuomenine aplinkos apsaugos komisija?

Aplinkos „palaikymo“ rakursu?..

Argi iškart pareikštas nepasitikėjimas nauja-sena visuomenine aplinkos apsaugos komisija?

Kęstutis TURONIS

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 metų lapkričio mėnesį patvirtino 25 nuolatinių visuomeninių komisijų sąrašus, komisijų darbo tipinius nuostatus su kiekvienai priskirtais nagrinėti klausimais.

Viena iš didžiausių naujos sudėties komisijų Aplinkos apsaugos - 50 vilniečių pareiškė norą dalyvauti sprendžiant miestui svarbiausias aplinkosaugines problemas.

Gruodžio mėnesį Savivaldybės tarybos Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas naujus visuomenininkus pakvietė į pirmąjį posėdį. Gaila, tačiau į pirmąjį posėdį daugiausia atvyko jau anksčiau šį darbą dirbusių aplinkosaugos entuziastų. O jų naujajame komitete 18. Aplinkosaugos entuziastus nustebino ir tai, kad į pirmąjį komisijos posėdį nesiteikė atvykti nei vienas miesto tarybos šią komisiją kuruojančio Aplinkos apsaugos ir sveikatos komiteto narys. Nustebino ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti visuomeninių komisijų tipiniai darbo nuostatai, pagal kuriuos aplinkos apsaugos komisijai priskirta nagrinėti  2 klausimai:

- buitinių atliekų surinkimas, perdirbimas, saugojimas;

- želdynų apsaugos, teritorijos tvarkymo ir švaros palaikymas (ir bendras visoms komisijoms – kiti klausimai (problemos).

Argi iš karto šitaip pareiškiamas nepasitikėjimas komisija, kurios pavadinimas aiškiai susietas su visos aplinkos apsauga? Kam turėtų rūpėti pavojingų atliekų tvarkymo problemos, aplinkos oro taršos, triukšmo, vandens telkinių taršos ir kitos aplinkosauginės problemos? Miesto taryba neįvardija. Be abejo, yra Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo komisija, kuriai pavesta nagrinėti vandens ūkio tvarkymas, eksploatavimas ir renovacija bei racionalus lėšų panaudojimas ir vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainodaros, tarifų klausimai. Beje, Visuomenės sveikatos komisija domėsis ir „teritorijų tvarkymo, želdynų apsaugos ir švaros palaikymo“ tematika.

Susidaro įspūdis, jog visuomenininkams tereikia tik kažką „palaikyti“?..

Praėjusios kadencijos aplinkos apsaugos visuomeninės komisijos pirmininkas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, Aplinkos apsaugos instituto direktorius Pranas Baltrėnas informavo apie ankstesnės komisijos darbą. Profesorius sakė, kad ir ankstesniais metais dirbti aplinkos apsaugos komisijose užsirašydavo daug vilniečių, tačiau daugumai entuziazmas greitai pranykdavo. Pastoviai komisijos darbe dalyvaudavo 15-20 aplinkos apsaugos entuziastų. Aktyviausi komisijos nariai buvo Kęstutis Labanauskas, Vytautas Narbutas, Irena Daujotaitė, Algimantas Medelis, Alė Steckienė, Evaldas Navys ir dar keletas aktyvistų. Apsvarstyta daug miestui aktualių problemų, dažnai prieš svarstant išvykstama į rūpimą vietą. Gaila, tačiau į komisijos pasiūlymus praeitos kadencijos taryba ne visuomet atsižvelgdavo.

Vyriausias komisijos narys - geologas, aktyvus visuomenininkas Vytautas Narbutas Aplinkos apsaugos visuomeninės komisijos pirmininku vėl pasiūlė jau didelę patirtį šiame darbe turintį profesorių Praną Baltrėną. Šiai komisijai profesorius vadovavo jau 10 metų - ir vėl vieningai išrinktas. Jo pavaduotojais išrinkti Algimantas Medelis, Vytautas Narbutas ir Kęstutis Turonis.

Nuspręsta visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos posėdžius šaukti kiekvieno mėnesio antrąjį ketvirtadienį 17 valandą Savivaldybės administracijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, 216 kab.).

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"