Paieška Žodžių „ūsai“: gal mes – prūsai?..

Žodžių „ūsai“: gal mes – prūsai?..

Ir patapo mėgėjiška žūklė mėgėjų (= menkių, karosų...) žvejyba

Vacys PAULAUSKAS

Žvejybos mėgėjas

 

Mes, eiliniai šalies žmogeliai, seniai pripratome prie įvairiausių valdžios vyrų nesutarimų, priimtų įstatymų tobulinimų ir pataisymų. Nepavyko tobulai sukurti ir 2004 metais priimto Lietuvos Respublikos Mėgėjiškos žūklės įstatymo. Pribrendo būtinybė jį pakeisti.

2008 m. sausio 8 d. Žuvininkų sąjungos valdybos posėdyje buvo pateikta informacija apie šio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Jame  rašoma: „1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Mėgėjiškos žūklės įstatymo nauja redakcija. Pakeisti Lietuvos Respublikos Mėgėjiškos žūklės įstatymą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMAS“.

Jo bendrosiose nuostatose, straipsnyje, nurodančiame įstatymo paskirtį, be kita ko, parašyta: „Šis įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius, atsirandančius organizuojant mėgėjų žvejybą bei jos metu, nustatant vandens telkinių naudojimo mėgėjų žvejybai tvarką“.

Visame įstatymo projekte, pakeitus iki tol naudotą sąvoką „mėgėjiška žūklė“ į sąvoką „mėgėjų žvejyba“ esminio skirtumo nėra. Ji nusakoma taip: „Mėgėjų žvejyba – žuvų gaudymas mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais laikantis mėgėjų žvejybai nustatytos tvarkos, sugautų žuvų laikymas ir gabenimas“.

Nesu joks lietuvių kalbos žinovas. Gerai suprantu kalbininkų pastangas kalbą saugoti, puoselėti ir ją vystyti. Tačiau, kai skaitau („Žvejai mėgėjai – fiziniai asmenys, turintys teisę mėgėjų žvejybai“), susimąstau. Man, žvejui mėgėjui, reikalinga teisė žuvų žvejybai, o nusižengiančių mėgėjų žvejybai ramybę drumsti gali, regis, pareigūnai ir visi dori žvejai...

Pakeitimo įstatymo projekte, pagal grandininės reakcijos principą, dar kol kas galiojančios Mėgėjiškos žūklės taisyklės irgi vadinamos kitaip. Šis teisės aktas, „nustatantis pagrindines mėgėjų žvejybą reglamentuojančias nuostatas“, vadinamas „Mėgėjų žvejybos taisyklėmis“. Visiškai suprantama, priėmus pakeitimo įstatymą, pasikeis ne tik taisyklių pavadinimas, bet ir jų turinys.

Prie sąvokos „mėgėjiška žūklė arba žvejyba“ esame visi įpratę. Ji vartojama visose iki šiol apie mėgėjišką žūklę išleistose knygose ir kituose leidiniuose. Dar veikia Mėgėjiškos žūklės plėtros taryba, ruošiama Mėgėjiškos žūklės strategija... Tad atsisakyti nuo seniai vartojamos sąvokos ir priprasti prie naujai siūlomos - tikrai sunku. Štai Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje 2007 m. lapkričio 12 d. vyko posėdis „Dėl verslinės ir mėgėjiškos žvejybos problemų“. Šio posėdžio protokole nėra nė vieno sakinio, kur būtų minima mėgėjų ar verslininkų žvejyba. Kalbama tik apie verslinės ir mėgėjiškos žvejybos aktualijas.

Verslininkai gali pasidžiaugti. Jų naujieji kalbos vėjai gali „nesupūsti“... Tai liudija pakeitimo įstatymo projekte toks sakinys: „Lietuvos Respublikos vidaus vandens telkiniuose mėgėjų žvejybos plėtrai teikiama pirmenybė prieš verslinę žvejybą“.

... Dirbdamas daug metų su jaunaisiais žvejybos mėgėjais visada stengiuosi pagilinti jų mokyklines gamtamokslines žinias ir niekaip negaliu sutikti su 2 straipsnio 13 sąvoka: „Žuvys – visų rūšių žuvys, nėgės, vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai“. Manau, „Žaliajame pasaulyje“ šįkart detaliau aptarinėti šio sakinio „ūsų“ nėra prasmės. Jie akivaizdūs ir karpytini...

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"