Paieška Kartu mes galime daugiau!

Kartu mes galime daugiau!

Rūta JOCIŪTĖ-ŽOLYNIENĖ

„Baltijos jūros projekto“ nacionalinė ir generalinė koordinatorė

 

Lietuva 2006 metų rugsėjy ėmė koordinuoti tarptautinį „Baltijos jūros projektą“ (BJP). Praėjo, regis, nedaug laiko, tačiau nuveikta išties nemažai.

Kokie būtų esminiai prabėgusio laikotarpio įvykiai?

Projekto veikla Lietuvoje keletą metų dėl įvairių priežasčių buvo apmirusi. Atnaujinus mokyklų, dalyvaujančių BJP veikloje, sąrašą (2006 m.) mokytojai buvo pakviesti tobulintis seminare „Jaunimas mokytojams“. Šį renginį vedė jauni specialistai - Jurgita Mačiūnaitė (Aplinkos informacijos centro direktorė), Šarūnas Frolenko (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos biuro vadovas), Sigitas Juzėnas (Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedros mokslo darbuotojas), Ginta Orintienė (Švietimo plėtotės centro vyr. specialistė), Lina Černiauskienė (Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių informacijos centro direktorė). Mokytojai klausė paskaitų apie švietimą darniam vystymuisi, pilietinės iniciatyvos skatinimą jaunimo tarpe, genetiškai modifikuotus organizmus bei naujausius aplinkos tyrimų metodus, taip pat būta praktinių užsiėmimų, ekskursijų po Čepkelių rezervatą, Marcinkonių apylinkes.

Mokiniams kiekvienų metų paskutinę rugpjūčio savaitę organizuojama stovykla Vilniuje ir jo apylinkėse. 2007 metais ji vyko jau antrą kartą. Stovyklos tema – meno ir gamtos ryšys su žmogumi. Stovyklos metu vyko ekodramos užsiėmimai, dalyviai gilinosi į augalų ir lietuvių tradicijų ryšius, mokėsi pažinti natūraliai gamtoje augančius, tinkamus valgyti augalus bei stebėjo paukščius Žuvinto biosferos rezervate. Mokiniams lengviau aplinkosaugines idėjas suvokti ir priimti diskutuojant, žaidžiant, piešiant ar vaidinant.

Tarptautinis saviraiškos konkursas „Bioįvairovės vertybės jaunimo aplinkoje“ buvo baigtas konkurso darbų parodos pristatymu gegužės 4 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato parodų salėje (Vilniuje). Parodos atidarymo metu buvo apdovanoti nugalėtojai. Jiems įteikti prizai ir raštai.

Po darbų pristatymo dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją „Užupio Respublika“ ir lino amato demonstravimą.

Konkurso tikslas buvo skatinti mokinius pažinti gyvenamosios aplinkos vertybes, fiksuojant bioįvairovės būklę kaip vieną iš aplinkos raidos indikatorių, plėtoti mokinių sąlyčio su gamta tradicijas ir pažinimo būdus, formuoti gamtos vertybių sampratą, formuoti praktinius gamtojautos įgūdžius, skatinti ir turtinti projekte dalyvaujančių mokinių bendradarbiavimą, per meninės ir mokslinės saviraiškos derinimą supažindinti projekto mokyklas su Aplinkos raidos programos specifika ir skatinti praktinį šios programos metodikos taikymą savo veikloje.

Konkursui buvo pateikti 67 darbai, kuriuos atliko 103 mokiniai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Rusijos mokyklų. Tai buvo nuotraukos, piešiniai, įvairių vykdytų aplinkosauginių darbų pristatymai kompiuterinėse laikmenose ir kt.

2007 metais įvyko net dvi didžiulės tarptautinės konferencijos - Vilniuje ir Nacka (Švedija) miestuose.

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Vilniaus Žemynos gimnazija ir „Baltijos jūros projektas“ kiekvienais metais organizuoja tarptautinę konferenciją „Aplinkos raida“. Konferencijos tikslai: ugdyti gamtosauginės veiklos gebėjimus, formuoti praktinės veiklos įgūdžius, skatinti pažinti gamtą, formuoti mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius. 2007 metais ji vyko jau šeštąjį kartą, o į 2008 metų konferenciją, kuri vyks balandžio 9-12 dienomis Vilniaus Žemynos gimnazijoje, pakviestos dalyvauti visos Baltijos jūros projekto valstybių mokyklos.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Rusijos mokyklų mokiniai ir mokytojai. Ši konferencija nepraranda populiarumo. Norinčiųjų dalyvauti joje kasmet daugėja. 2007 metais buvo pateikti ir išklausyti 25 pranešimai ir pristatyti 7 stendiniai pranešimai.

Nacka gimnazijos Švedijoje konferencijoje „Vizija ir tradicija“ vyko užsiėmimai, paskaitos ir diskusijos aplinkosaugos, aplinkos tyrimų, socialinės atskirties temomis, buvo rodomas Al‘o Gore‘o filmas „Nepatogi tiesa“ (apie klimato atšilimą). Visi konferencijos dalyviai pasirašė deklaraciją „Už švarią aplinką“ ir įteikė visų Baltijos regiono valstybių ministrams pirmininkams.

Kiekvienus metus baigiame kasmetiniais Lietuvos mokytojų, dalyvaujančių „Baltijos jūros projekto“ veikloje, ir valstybių, kurios dalyvauja projekte, nacionalinių ir projekto programų koordinatorių metinėmis konferencijomis. Šiose konferencijose mokytojai ir koordinatoriai atsiskaito už metų veiklą, planuojama kitų metų veikla, sprendžiami įvairūs per metus iškilę klausimai.

2008 metais suplanuota nemažai renginių: tarptautinės stovyklos ir konferencijos, akcija „Apsidairyk aplink!“, kuri vyks birželio 5 d. visose Baltijos jūros regiono (UNESCO giminingų projektų ir kitose, pritariančiose aplinkosaugos idėjoms) valstybių mokyklose.

Baigdama šį straipsnį noriu padėkoti projekto dalyviams - mokytojams ir mokiniams - už idėjas, norą bendradarbiauti ir tobulėti bei padėti mokiniams tapti aktyviais piliečiais. Linkiu jiems neblėstančios iniciatyvos, nes kartu mes galime daugiau.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"