Paieška Lankytojai atsidėkoja... šiukšlėmis

Lankytojai atsidėkoja... šiukšlėmis

Alfonsas KAZITĖNAS

 

Kas įdomesnio miškuose? Biržų urėdijos atstovė ryšiams su visuomene Jurga Bruniuviene, kiek pagalvojusi, tarė: „Girininkijų darbuotojai, kol nepasnigo, kuopia iš miškų šiukšles. Medžiai be lapų, toli matyti, ką gyventojai „padovanojo“ mums per vasarą. Tai pats didžiausias įdomumas, kokį tik galima sugalvoti“. Pernai miškus sertifikavę užsienio specialistai urėdijai įrašė pastabą dėl prišiukšlintų miškų, laukiama jų audito, labai nesinori gauti tos pačios pastabos, kai jų miškininkai negauna dėl daug svarbesnių dalykų – miškininkystės ar ekologijos priemonių vykdymo.

... Gyventojų įprotis vežti buitines atliekas, senus rakandus ir paprasčiausias šiukšles iš savo sodybų, namų ir butų į gamtą seniai žinomas ir nieko nestebina. Stebina kas kita: daugelis reikalauja sveikos, švarios gamtos, rekreacinių įrenginių, bet patys nevalyvai teršia gražiausius poilsio kampelius, niokoja pastatytus įrenginius.

                       

Tarsi neturėtų supratimo

 

Biržų girininko Prano Jonkaus iniciatyva puiki poilsiavietė pastatyta Užušilių miške, prie jos įrengtas lentų grindinio pažintinis takas gilyn į mišką. Lankytojų labai mėgstama vieta. Kai kas prašosi leidimo net švęsti čia asmenines šventes, vyksta gamtos pamokos mokiniams po atviru dangumi, atvažiuoja iš miesto neįgalieji pailsėti ir susipažinti su mišku. O kai pasimaišo atsitiktinės lėbautojų kompanijos, po jų girininkijos darbuotojai priversti remontuoti sudarkytus poilsiavietės įrenginius. Ir aplinkui driekiamas šiukšles priversti rinkti kaip etatinės valytojos.  „Visuomenė darosi kultūringesnė, labiau pasiturinti, bet miškų šiukšlinimas tik didėja. Tarsi mūsų žmonės neturėtų jokio supratimo, kaip nedera šiukšlinti miškų“, – atkreipė dėmesį Pranas Jonkus. Jo žodžiais, netrūksta miškuose sauskelnių, plastikinių „bambalių“ ir panašių atliekų. Važiuoja uogauti, grybauti, iš namų atveža miškui „dovanų“. Pasak girininko, kiekvieną pavasarį ir rudenį girininkijos darbuotojai organizuoja masinius apsivalymus. Renka šiukšles į maišus, savo transportu išveža į sąvartyną. Stambesniems daiktams ar mašinomis atvežtoms šiukšlėms dažnai prireikia ir priekabos. Vasarą šiukšles profilaktiškai renka eiguliai (į maišus). Kai kada išverstas šiukšlių krūvas tenka palaidoti tame pačiame miške.

Priemiestiniai miškai buitinėmis atliekomis teršiami labiausiai - Bitniškių, Kalnų, Kirdonių, Užušilių, kur rudenį dažniau lankėsi grybautojai ir riešutautojai.

 

Nejaučia jokios atsakomybės

 

„Žiauriai šiukšlina! Nepatikėsite – mums šiukšlių kuopimas jau atima pusę darbo laiko, nežinau, ką padaryčiau, jei nutverčiau atvežusį atliekas iš namų į mišką. Bet gudrūs tie teršėjai, negali sugauti, nepalieka adresų. Nepatingi su kroviniu palėkti iki miško ir vakarais, naktimis“, - pratrūko piktintis Šilų girininkas Rolandas Kubilius, vos išgirdęs pokalbio temą. Girininkas kartu yra medžiotojų būrelio vadovas.

„Prieš pradėdami medžioklę, pirmąjį varymą skiriame šiukšlėms rinkti“, - sakė jis. Ir šiaip retkarčiais susiorganizuoja pažįstamų, surengia miško valymo talkas. Jei to nedarytų, miškai prie asfaltuoto plento į Rokiškį paskęstų atliekose...

Pasak Rolando Kubiliaus, pakelių grioviuose mėtosi automobilinių akumuliatoriai ir padangos. Kartais išverčia senus baldus, juos tenka sudeginti, kitos išeities nėra. O buitinės atliekos po pasilinksminimų miško prieglobstyje sėte nusėja visas privažiuojamas vieteles. Buvo pradėję net versti miške gyvulių skerdimo liekanas, girininkas spėja, jog taip galėjo elgtis turgaus prekeiviai, prekiaujantys šviežia gyvulių skerdiena. Pastaruoju metu šių atliekų neberandama, gal kas paakino, sudrausmino.  Buvo atsiradę miškuose nuvažinėtų automobilių, bet į talką atėjo metalo rinkėjai - išgelbėjo nuo dar vienos teršėjų kategorijos.       

 

Ne į sąvartyną, o mišką

 

„Kartą važiuoju per Biržų girią, matau į griovį suversti net keli seni televizoriai. Nors prie griovio būtų palikę, o čia ieškok vyrų, kas padėtų ištraukti“, - neslepia apmaudo dėl miško lankytojų elgesio Latvelių girininkas Pranas Martišius. Pasak jo, iki girios nuo miesto kelioliką kilometrų, tad girioje su šiukšlėmis daugiau atsitiktiniai užvažiavimai. Dažniau jų pasitaiko prasidėjus grybų ir riešutų sezonui.

Kartais pastebi svečią su lengvojo automobilio priekaba, pilna buitinių, statybinių atliekų. Ima sekti iš paskos, kokią valandą pasekioja, kol tas pasimetęs palieka girią su savo kroviniu išvažiuoja ieškoti ramesnės nuošalės. Girininką stebina toks miesto gyventojų elgesys – juk į sąvartyną nuvežti daug arčiau. Valstybinių miškų šeimininkai valo prišlemštas pakeles, poilsiavietes. O privačiuose miškuose, kur nevalo, baisu pažiūrėti, kas dedasi.

 

Poilsiniai miškai virsta šiukšlynais

 

„Šiukšlina ne tik biržiečiai, netoli Pasvalio esantis, kadaise vos ne kurortiniu laikytas, Žadeikių pušynas paverstas sąvartynu. Per pusę valandos su urėdo pavaduotojais ir girininku pririnkome dvi džipo priekabas atliekų“, - pasakoja Jurgita Bruniuvienė. Prie Pyvesos upelio įrengta graži poilsiavietė „Seklytėlė“, labai mėgstama pasvaliečių. Pačioje poilsiavietėje kaip ir švaru, bet tuojau už jos prasideda šiukšlynai. Daugiausia paliekama plastikinės ir stiklo taros, butelių primaustyta net ant medžių šakų, mirga šiukšlių krūvelės, daug kur jau įaugusios į žoles.

Pašnekovė pasidžiaugė Aplinkos ministerijos surengta akcija vaikams “Tvarkyk, rūšiuok atliekas“. Urėdija per regioninį parką gavo spalvinimo knygelių, kurias išdalino savo jauniesiems miško bičiuliams – darželinukams ir mokyklų pradinukams. Jose reikia nuspalvinti šiukšlę ir nuvesti rodyklę į konteinerį.

“Manau, kad tokius dalykus reikia skiepyti vaikams nuo mažų dienų. Matome, kas dedasi su tėvais, kurie nieko nebuvo girdėję apie buitinių atliekų rūšiavimą“, - pastebėjo urėdijos atstovė. 

 

Išmeta pro automobilio langą

 

„Populiariausias šiukšlinimo būdas – išmeta polietileninį maišelį pro važiuojančios mašinos langą. Rodos, kas čia tokio, buvo šiukšlės ir neliko. Kitas eidamas pro šalį, būtinai turi pažiūrėti, kas tame maišelyje, prabado ir išdriekia pakelėje“, - tęsia Pasvalio girininkas Arūnas Marčiuška. Girininkija miške esančioje sodyboje pastačiusi didelį metalinį konteinerį, jos darbuotojai į konteinerį pastoviai renka gyventojų išmėtytas šiukšles. Kartą per mėnesį komunalininkai išveža konteinerį į miesto sąvartyną.

Arūnas Marčiuška sako, kad stambesnių buities rakandų pasitaiko rečiau, tik Levaniškių miške kartais randama. Visai ten pat miesto sąvartynas, bet į jį įvažiuoti šlapia, nenori purvinti automobilių, palieka krovinį miške.

 

Apgailėtinai žemas mentalitetas

 

Regis nenorime, kad valstybiniai miškai būtų privatizuoti ir prie įvažiavimų į juos atsirastų užrašai: „Privati valda. Pašaliniams lankytis griežtai draudžiama“. Suaktyvėja diskusijos apie miškų tolesnį privatizavimą, iškart kyla nerimas. Nejau nebegalėsime grybauti, uogauti, pailsėti ir apskritai įkelti kojos šį mišką?

Tačiau, kai miškuose jaučiamės laisvi, nemokame elgtis kultūringai. Negerbiame miško ir jo šeimininkų, kurie tarsi laukia mūsų ir stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas pailsėti, susipažinti. Ak, koks dar apgailėtinai žemas mūsų mentalitetas! Stengiamės vartoti kuo daugiau ir veliamės vartojimo mėšle.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"