Paieška Tyrimo tikslas – nustatyti teršėjus

Tyrimo tikslas – nustatyti teršėjus

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Su Kauno rajono Mastaičių vidurinės mokyklos moksleivių grupe 2007 m. lapkričio 23 d. surengtoje Kauno apskrities mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencijoje, skirtoje Tado Ivanausko 125-osioms gimimo metinėms, taip pat dalyvavo kraštotyros klubui „Ainiai“ vadovaujanti pedagogė Birutė Jasinskienė.

„Manau, svarbu vaikams žinoti, kad jie yra atsakingi už tą aplinką, kurioje gyvena. Juk jie paveldėjo ją iš praėjusių kartų. Vėlesnės kartos – taip pat paveldės iš jų. Mano tikslas yra išmokyti vaikus priimant sprendimus viską apgalvoti ir veikti atsakingai. Svarbiausia, kad jie pažintų artimiausią aplinką – aplink namus, ar toliau esančią. Tad dažnai traukiame prie artimiausio upelio, einame į mišką. Mūsų mokykla kaip tik yra prie pat miško. Taigi turime visai šalia malonią gamtinę aplinką. Pagal galimybes vaikai stebi, tyrinėja ją, kad žinotų, kaip geriau galėtų saugoti. Jei mokiniai nepažins aplinkos, nežinos augalų pavadinimų, neišmanys, kuo jie naudingi, vertingi, tada lengva ranka gali ir nulaužti medelį ar kitokios žalos gali padaryti... Vykdėme Aukštužio upelio, kuris teka per mūsų kaimą, stebėjimo bei tvakymo projektą. Nedidelis tas upelis; jis įteka į Jiesią. Upelio baseinas yra maždaug trisdešimt kvadratinių kilometrų. Tyrė mokiniai vandens cheminį užterštumą ir nustatė, kad, tekant upeliui per gyvenvietę, į jį pakliūva buities nuotekų iš gyventojų sodybų“, - pasakojo Birutė Jasinskienė.

Tyrimų tikslas buvo pateikti duomenų seniūnijai, kad upelis tikrai teršiamas ir, kad, remiantis surinkta informacija, būtų galima nustatyti teršėjus. Beje, mokykloje gyvuoja ir įdomi mokinių tradicija: pavasarį rengti laivelių regatą. Gaminasi tuos laivelius mokiniai patys ir leidžia juos upeliu. Tai būna tam tikros varžybos: renkamas pats gražiausias, greičiausias ar kitomis savybėmis labiau už kitus pasižymintis laivelis. Tas renginys daug emocijų sukelia ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"