Paieška Ir Puntuką, ir Šileli aplankyt...

Ir Puntuką, ir Šileli aplankyt...

Marius JASIULIONIS

Anykščių regioninio parko direkcijos vyr. rekreacijos vadybininkas

 

Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos skirtos kultūros ir gamtos paveldo kompleksams saugoti. Saugoma ne tik gyvosios, bet ir negyvosios gamtos vertybės, unikalūs ir būdingi kraštovaizdžio kompleksai. Tačiau saugoma ne nuo žmonių, o žmonėms. Poilsis gamtoje yra svarbus žmonių fizinei ir dvasinei sveikatai užtikrinti, todėl svarbu visiems, norintiems gamtoje praleisti laisvalaikį, užtikrinti šią galimybę. Saugomose teritorijose sudaromos sąlygos pažintiniam turizmui, gamtosauginiam bei etnokultūriniam švietimui.

Daugybė unikalių, nepakartojamo grožio gamtos, istorijos, kultūros paveldo vertybių slypi kaimuose ar miškų glūdumose, tarp ežerėlių, kalvų ir klonių. Kaip šias vertybes keliautojui atrasti, geriau pažinti?

Atrasti ir daugiau sužinoti padeda saugomose teritorijose sukurta informacinė sistema – informaciniai stendai, ženklai, rodyklės ir kt. Svarbus infrastruktūros vaidmuo – prieinamumo prie gamtos objektų gerinimas, lankytojų srautų reguliavimas bei nukreipimas nuo jautrių poveikiui teritorijų.

Daugybe metų informacinė sistema kūrėsi drauge su saugomomis teritorijomis, kartu su ja plėtėsi ir tobulėjo. Tačiau visuomet trūko lėšų informacinę sistemą išplėsti tiek, kad ji sugebėtų patenkinti net žingeidžiausio keliautojo poreikius. Padėtis keičiasi Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir gavus jos finansinę paramą.  

Mūsų kraštui 2007 metai buvo ypatingi – Anykščių miestas gavo kurortinės teritorijos statusą, o Anykščių regioninio parko teritorijoje Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis atnaujinta visa informacinė sistema. Buvo vykdomas projektas „Informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimas Anykščių regioniniame parke“, kurio bendra vertė net 700 000 litų. Projekto tikslai: sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti ir pažinti, tinkamai sureguliuojant lankytojų srautus, o taip pat sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su Anykščių regioniniame parke saugomomis vertybėmis. Visoje regioninio parko teritorijoje buvo pastatyta 72 nauji informaciniai stendai bei ženklai. Jie supažindins lankytojus su regioniniame parke saugomais gamtos ir kultūros paveldo objektais: Mušėjaus ežeru; kalva, ant kurios palaidotas rašytojas J. Biliūnas (Laimės žiburiu); Liudiškių piliakalniu; Variaus bei Vetygalos atodangomis, taip pat „Pavarių“, „Puntuko“ bei „Puntuko brolio“ akmenimis.

Pusę Anykščių regioninio parko teritorijos užima: 4 hidrografiniai, 4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 1 telmologinis bei 3 botaniniai draustiniai. Net 25 stendai supažindins lankytojus su šiuose draustiniuose saugomomis gamtinėmis vertybėmis. Paklysti neleis 11 naujų informacinių rodyklių. Lankytojų patogumui stovyklavietėse bei šalia lankomų objektų pastatyta 10 pavėsinių, 19 suolų, 15 stalo-suolo komplektų bei 24 šiukšliaduobės. Siaurojo geležinkelio keleiviams įrengta nauja stovyklavietė - netoli Žažumbrio ąžuolo. Nuo šiol lankomi objektai bus kur kas lengviau pasiekiami: sunkiai praeinamose vietose įrengti 5 lieptai, šlapiomis vietomis nutiesti 2 lentų takai (jų bendras ilgis - 118 metrų), įvairiose vietose įrengti laiptai (bendras laiptų ilgis - 270 metrų).

Ši naujai pastatyta įranga turi būti išsaugota mažiausiai 5 metus. Tačiau sezono metu rekreaciniai statiniai labai dažnai nukenčia nuo nekultūringų lankytojų – laužoma, deginama, kitaip naikinama. Vargu ar nepraustaburniai įsiklausytų: negadinkite rekreacinės įrangos – tegu ji džiugina nors kitus parko lankytojus.

Tikimės, jog atsinaujinęs parkas pritrauks daugiau lankytojų, suteiks jiems galimybę detaliau susipažinti su Anykščių regioniniu parku, jame saugomomis vertybėmis.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"