Paieška Aplinkos ministerijoje: 2008 m. vasario 25 d. - kovo 2 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. vasario 25 d. - kovo 2 d.

 

Vasario 25-27d. Helsinkyje (Suomija) vyko pirmasis ES valstybių narių komiteto, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), susitikimas. Buvo svarstomi organizaciniai ir kiti klausimai. Dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų departamento Rizikos vertinimo skyriaus vedėja Lina Lukinskienė. Išsamesnė informacija tel. 212 6092.

Vasario 25 d. Aplinkos ministerijos didžiojoje salėje (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius) įteikti apdovanojimai už 2007 m. geriausiais pripažintus architektūros ir kraštovaizdžio formavimo darbus. Šie neseniai įsteigti ministerijos apdovanojimai teikti pirmą kartą. Išsamesnė informacija: Gediminas Budreika, tel. 266 3620.

Vasario 27-29 d. Roterdame (Olandija) - seminaras „Tarptautinis užterštų teritorijų tvarkymo forumas“. Aptariami užterštų teritorijų tvarkymo nacionaliniai prioritetai, požeminio vandens tarša, kiti klausimai. Dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjas Kęstutis Kadūnas ir Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens monitoringo poskyrio vyr. specialistė Rasa Radienė. Išsamesnė informacija: Kęstutis Kadūnas, tel. 213 6272.

Vasario 27-29 d. Briuselyje - ES Tarybos Aplinkos darbo grupės posėdis, kuriame aptariamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atliekų projektas. Taip pat - seminaras „Atliekų teisinis reglamentavimas ateityje“. Dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3511.

Vasario 28 d. - kovo 1 d. Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė ir Statybos ir būsto departamento direktorė Edita Meškauskienė išvyksta į Paryžių dalyvauti seminare, kuriame bus pasikeista patirtimi įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo. Išsamesnė informacija: Edita Meškauskienė, tel. 266 3568.

Vasario 28-29 d. Čistyje Prudy (RF Kaliningrado sritis) vyksiančioje Lietuvos ir Rusijos dvišalėje konferencijoje bus svarstoma Vištyčio ežero, kaip gamtos saugomos teritorijos ir turizmo bei rekreacinio centro, vystymo ilgalaikės programos parengimas. Dalyvaus Aplinkos ministerijos ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Jolanta Lozoraitienė ir Visuomenės informavimo ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyriaus vyr. specialistė Raimonda Karnackaitė. Išsamesnė informacija: Raimonda Karnackaitė, tel. 266 3660.

Kovo 2 d. aplinkos ministras Artūras Paulauskas, Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistas Romualdas Brazauskas, Aplinkos strategijos departamento direktorė Vilija Augutavičienė ir Aplinkos strategijos departamento ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Ligita Vaičiūnienė išvyksta į Briuselį dalyvauti ES Aplinkos tarybos posėdyje, kuriame bus svarstomas Aplinkos tarybos indėlis į pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadas, aptarti klimato kaitos, CO2 išmetimų iš automobilių bei pasirengimo bioįvairovės ir biosaugos konvencijų susitikimams skirti klausimai. Išsamesnė informacija: Vilija Augutavičienė, tel. 266 3523.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

Privačių miškų savininkams - nemokamos konsultacijos

 

Pastaraisiais metais daug Lietuvos gyventojų atgauna nuosavybės teises ar kitaip įsigyja miško. Šių metų sausio 1 dienos duomenimis, Lietuvoje jau yra daugiau kaip 760 tūkstančių hektarų privačių miškų. Juos valdo apie 230 tūkstančių savininkų.

„Naujieji miško šeimininkai dažnai teiraujasi apie savo teises ir pareigas, apie ūkininkavimo miškuose tvarką, - sakė Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis. - Privačių miškų savininkams apibendrinta informacija teikiama internete, leidžiami ir nemokamai platinami informaciniai leidiniai, tačiau gyvenime būna tokių situacijų, kurios negali būti numatytos iš anksto. Miškų savininkams reikalingos individualios konsultacijos. Jie nori tiesiogiai pasikalbėti su specialistais, pasitarti rūpimais klausimais“.

Tokios konsultacijos nemokamai teikiamos visose miškų urėdijose ir girininkijose. Yra paskirti darbuotojai, kurie atsakingi už miško savininkų konsultavimą. Jie kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val. konsultuoja miško savininkus miškų atkūrimo, priežiūros, apsaugos ir naudojimo klausimais. Konsultavimo grafikas visose miškų urėdijose ir atsakingų specialistų pavardės skelbiamos internete šiuo adresu : http://www.am.lt/VI/index.php#a/7102

Be to, miško savininkui pageidaujant miškų urėdijos sutartiniais pagrindais atlieka dirvos miško želdiniams paruošimo, miško sodinimo, miško želdinių priežiūros, želdinimo projektų rengimo, biržių atrėžimo, kirstinų medžių ženklinimo, jaunuolynų ugdymo, mineralizuotų juostų įrengimo ir atnaujinimo bei kitus darbus.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 02 27

 

Architektams – apdovanojimai ir pripažinimas


Vasario 25 d. įteikti Aplinkos ministerijos apdovanojimai už 2007 m. geriausiais pripažintus architektūros ir kraštovaizdžio formavimo darbus. Mūsų valstybė, kaip sakė apdovanojimus teikusi Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė, nelepina architektų premijomis. Tačiau jų kūryba – architektūrinis mūsų istorijos metraštis – nusipelno įvertinimo ir pagarbos. Todėl Aplinkos ministerija ir įsteigė šiuos apdovanojimus, kurie šiandien įteikti pirmą kartą.

Devynioms architektų grupėms, kurios buvo nominuotos už laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityje, pareikštos aplinkos ministro padėkos. Jas pelnė architektai Gražina Janulytė-Bernotienė, Ernestas Riepšas, Loreta Bulakienė, Guoda Zykuvienė, Rimantė Lydytė ir Agnė Dlugoborskytė – už įgyvendintą Kauno medicinos universiteto bibliotekos ir informacijos centro projektą, Algis Vyšniauskas ir Audronė Kojelytė – už Verslo centrą sostinės Saltoniškių gatvėje, Rolandas ir Alma Palekai, Bartas Puzonas ir Jurgita Garšvaitė – už daugiafunkcinį parodų, kongresų ir konferencijų paviljoną Vilniaus Laisvės prospekte, Rolandas Palekas ir Bartas Puzonas – už aštuonbutį gyvenamąjį namą M. K. Čiurlionio gatvėje Vilniuje, Rolandas Palekas, Bartas Puzonas ir Aidas Barzda – už daugiabutį gyvenamąjį namą sostinės Nočios gatvėje, Daiva Pauliukonienė, Algimantas Pliučas, Martynas Nagelė ir Egidijus Martikonis – už komercinių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą A. Juozapavičiaus gatvėje Vilniuje, Gintaras Čaikauskas, Virginija Venckūnienė ir Judita Striukienė – už Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ligoninės diagnostikos centro ir administracijos pastatus, Gintaras Čaikauskas, Virginija Venckūnienė, Judita Striukienė ir Paulius Petkus – už gyvenamųjų namų kvartalą sostinės Raitininkų gatvėje, Vaidotas Kuliešius ir UAB „Kauno komprojektas“ – už Valstybinės mokesčių inspekcijos Deklaracijų tvarkymo skyriaus pastatą Druskininkuose.

Laurų vainikas už geriausią per pastaruosius dvejus metus realizuotą architektūros kūrinį atiteko Šiaulių miesto arenos (Aukštabalio multifunkcinio komplekso) kūrėjams. Tai architektai Eugenijus Miliūnas (projekto vadovas), Gintaras Balčytis, Algimantas Bublys, Algimantas Černiauskas ir Linas Tuleikis. Jie, pasak vertinimo komisijos pirmininkės, Aplinkos ministerijos sekretorės Jūratės Juozaitienės, pasinaudoję ir geros praktikos patirtimi, ir naujomis šiuolaikinėmis technologijomis, profesionaliai realizavo architektūros kūrinį, kuris harmoningai dera su aplinka.

Geriausiu kraštovaizdžio formavimo pavyzdžiu 2007 metais buvo išrinktas Kupos slėnio parkas. Tad prizas „Už kraštovaizdį“ įteiktas Kupiškio rajono savivaldybei. Jį atsiėmė rajono meras Jonas Jarutis ir savivaldybės vyriausioji architektė Euchrida Sipavičienė. Šis parkas (projekto autoriai – E. ir V. Sipavičiai) skiriant apdovanojimą nurungė 19 kitų kraštovaizdžio objektų, kuriuos apdovanoti pristatė 12 savivaldybių.

Apdovanojimą „Už kraštovaizdį“ Aplinkos ministerija įsteigė skatindama kraštovaizdžio puoselėjimo iniciatyvas. Jis skiriamas savivaldybėms ar seniūnijoms už laimėjimus įgyvendinant kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, atkūrimo ir planavimo priemones.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 02 25

 

 

Pavojingų atliekų tvarkymui - išskirtinis dėmesys

 

Kaip informavo Aplinkos ministerija, Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir mūsų valstybės lėšomis vykdomi svarbūs darbai, skirti pavojingoms atliekoms sutvarkyti.

„Šiuo metu uždaromas Aukštrakių odų pramonės atliekų sąvartynas, - sakė Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis. - Iš bankrutavusių įmonių surenkamos ir sutvarkomos pavojingos atliekos, tvarkomi pesticidai, išvalomos užterštos teritorijos ir sandėliai, vykdoma statybos darbų techninė priežiūra. Artimiausiu metu planuojama pasirašyti pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos darbų sutartį“.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos apsaugos katedra aštuoniuose Lietuvos regionuose surengs seminarus tema: „Pavojingų atliekų tvarkymas“.

Seminaruose savivaldybių ir valstybės institucijų darbuotojai bei pramonės įmonių atstovai bus supažindinti su ES ir Lietuvos pavojingų atliekų tvarkymo politika ir tvarkymo strategija, pavojingų atliekų tvarkymo būdais ir technologijomis. Seminarų klausytojai susipažins su pavojingų atliekų deginimo įrenginiais, su ES ir Lietuvos Respublikos teisine baze, reglamentuojančia pavojingų atliekų tvarkymą. Susipažins su pareigomis, atsakomybe ir uždaviniais, diegiant šių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.

Pranešimus skaitys patyrę specialistai, bus dalinama metodinė medžiaga, rodomas kino filmas. Dalyviams, išklausiusiems seminarų pranešimus, bus išduodami pažymėjimai. Dalyvavimas seminare nemokamas. Jį finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas ir mūsų valstybė.

Daugiau informacijos apie rengiamus seminarus skelbiama internete:

- įmonems:

 http://www.aak.ap.vgtu.lt/?page=KONFERENCIJOS_SEMINARAI&p=1765

-savivaldybių ir valstybės

institucijoms:

http://www.aak.ap.vgtu.lt/?page=KONFERENCIJOS_SEMINARAI&p=1764

Apie rengiamus seminarus galima teirautis telefonu 8 5 274 4724, elektroniniu paštu: registracija@ap.vgtu.lt

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 02 25

 

 

Bebrai vėl užtvenkė Aukštupio upelį

 

Bebrai, gausiai apsigyvenę Aukštupio upelio atkarpoje, esančioje Kupiškio miesto teritorijoje, stato užtvankas. Jau antrą kartą per pusę metų jie užtvenkė upelį. Pakilęs vanduo apsemia privačių asmenų bei valstybinės žemės plotus. Dėl to patiriama nuostolių.

“Bebrų medžioklė šiuo metu yra leidžiama, - sakė Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Valdemaras Jakštas. - Tačiau bebrai užtvankas stato urbanizuotoje teritorijoje, kur jų medžioklė gali būti organizuojama atskira tvarka. Prieš pusę metų pagal gautą leidimą šioje teritorijoje buvo sugauti 5 bebrai, tačiau likusieji „užtvankų statytojai“ nepasitraukė iš Kupiškio miesto valdų".

Kaip sakė Valdemaras Jakštas, vasario 19 d. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija išdavė leidimą Medžiotojų ir žvejų draugijai reguliuoti bebrų gausą Kupiškio miesto teritorijoje, Aukštupio upelyje. Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija nustatė leidžiamą medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo būdą, įrankius, priemones, vietą bei asmenis, kuriems leidžiama šias priemones vykdyti. Iki 2008-04-15 (bebrų medžioklės sezono pabaigos) bebrus leista gaudyti pastatomosiomis gaudyklėmis.

Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyrius turės pateikti ataskaitą Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai apie sugautus ar kitaip sumedžiotus bebrus.

Aplinkos ministerijos duomenimis,  per 2006-2007 m. medžioklės sezoną Lietuvoje buvo sumedžioti 12 473 bebrai. Šių žvėrelių gausos įvertinimas gana sudėtingas, todėl paprastai apskaitomos tik bebravietės – kiekvienoje bebravietėje, kaip teigia mokslininkai, gali gyventi nuo 3 iki 12 bebrų.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius,  tel. 219 1855

2008 02 25

 

Konteineriams pirkti – dar penki milijonai litų

 

Šiemet šalies savivaldybės gaus 6,2 tūkst. antrinėms žaliavoms skirtų konteinerių, kurie bus pastatyti miestų gyvenamuosiuose rajonuose. Juos 45 savivaldybėms, kurios buvo pateikusios paraiškas, pristatys Aplinkos ministerijos skelbtą konkursą laimėjusi UAB „Strefa“. Šių konteinerių garantinio naudojimo laikas – penkeri metai. Jiems pirkti iš Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų buvo skirta 8,3 mln. litų.

Tačiau, kaip rodo ministerijos surengta savivaldybių apklausa ir regionų aplinkos apsaugos departamentų rengiami patikrinimai, dalis savivaldybių dar nėra sudariusios reikiamų sąlygų gyventojams rūšiuoti atliekas. Vis dar trūksta antrinėms žaliavoms surinkti skirtų konteinerių. Kad ši problema būtų kuo greičiau išspręsta, nutarta savivaldybėms suteikti papildomą paramą. Konteineriams pirkti šiemet bus skirta dar penki milijonai litų. Taip nutarė Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo taryba. Kaip sakė šios tarybos pirmininkas, Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis, nupirkti konteineriai pirmiausia bus pristatomi toms savivaldybėms, kurios iš anksto parengė konteinerių naudojimo planą, įrengė konteinerių stovėjimo aikšteles, parinko atliekų tvarkytojus, kurie užtikrina konteinerių naudojimą ir laiku išveža surinktas atliekas, sudarė sutartis dėl konteineriuose surinktų antrinių žaliavų perdirbimo.
Pirkdama konteinerius, Aplinkos ministerija siekia padėti savivaldybėms sparčiau sukurti gyventojams prieinamą atliekų rūšiavimo sistemą. 2006–2007 metais penkiasdešimčiai savivaldybių buvo nupirkta 7,2 tūkst. konteinerių.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 02 25

 

Geriausi fotografų darbai - apie žmogų ir aplinką

 

Vasario 21 d. buvo vertinamos Aplinkos apsaugos agentūros surengto fotografijos konkurso „Žmogus tarp gamtos išteklių ir sąvartynų“ nuotraukos, paskelbti konkurso laureatai. Vertinimui buvo pateikta 900 įvairių autorių nuotraukų, kuriose užfiksuoti žmogaus sąveikos su aplinka rezultatai.

Pirmoji vieta už nuotraukų ciklą skirta fotografui Ramūnui Danisevičiui. Antroji vieta atiteko Arvydui Šemetai. Dvi trečiosios vietos skirtos fotografams Germanui Kopytkovui ir Vytautui Pletkui.

„Pripažintos geriausiomis fotografijos verčia mus susimąstyti apie žmogaus ir aplinkos santykių raidą, skatina atsakomybės jausmą už mus supančią aplinką, - sakė Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Liutauras Stoškus. - Iš kai kurių fotografijų matyti ne tik ūkinės veiklos produktai, bet ir patys žmonės, tapę niekam nereikalingais ir atsidūrę sąvartynuose. Rengdami fotografijų konkursą, mes norėjome atkreipti visuomenės dėmesį į netausojančio vartojimo, veiklos be atsakomybės padarinius, jų neigiamą poveikį aplinkai ir keliamą vis didesnę grėsmę pačios visuomenės išlikimui.“

Pasak Liutauro Stoškaus, daugelis faktų, tokių kaip pasaulinio klimato kaita, spartus gyvūnų ir augalų įvairovės mažėjimas, neatsinaujinančių gamtos išteklių nykimas rodo, kad Žemės galimybės yra viršijamos. Besaikis vartojimas ir netausojanti gamyba grasina žmogaus „namus“ paversti didžiuliu sąvartynu ir nereikalingų daiktų vieta.

Sostinės visuomenė 25 geriausias fotografijas galės pamatyti parodose. Kovo 19 d. šių fotografijų paroda bus atidaryta viešbutyje „Šarūnas“, o nuo balandžio 22 d. jos bus eksponuojamos prekybos ir pramogų centre „Akropolis“.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 02 22

 

Laurų vainikai – už Šiaulių miesto areną ir Kupos slėnio parką

 

Vasario 25 d. Aplinkos ministerijoje įteikti apdovanojimai už 2007 m. geriausiais pripažintus architektūros ir kraštovaizdžio formavimo darbus. Šie neseniai įsteigti  ministerijos apdovanojimai bus teikiami pirmą kartą.

Laurus už laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityje pelnė Šiaulių miesto arenos (Aukštabalio multifunkcinio komplekso) kūrėjai – architektai Eugenijus Miliūnas (projekto vadovas), Gintaras Balčytis, Algimantas Bublys, Algimantas Černiauskas ir Linas Tuleikis. Jų darbas pripažintas geriausiu tarp devynių į apdovanojimą pretendavusių architektų grupių įgyvendintų projektų. Šiaulių arenos kūrėjai, pasak vertinimo komisijos pirmininkės, Aplinkos ministerijos sekretorės Jūratės Juozaitienės, pasinaudoję ir geros praktikos patirtimi, ir naujomis šiuolaikinėmis technologijomis, profesionaliai realizavo architektūros kūrinį, kuris harmoningai dera su aplinka.

Prizas už Kupos slėnio parką, kuris išrinktas geriausiu kraštovaizdžio formavimo pavyzdžiu 2007 metais, bus įteiktas Kupiškio rajono savivaldybės atstovams. Šis parkas skiriant apdovanojimą nurungė 19 kitų kraštovaizdžio objektų, kuriuos apdovanojimui pateikė 12 savivaldybių.

Apdovanojimą „Už kraštovaizdį“ Aplinkos ministerija įsteigė skatindama kraštovaizdžio puoselėjimo iniciatyvas. Jis skiriamas savivaldybėms ar seniūnijoms už laimėjimus įgyvendinant kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, atkūrimo ir planavimo priemones.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 02 22

 

Pirmenybė – ne verslinei, o mėgėjiškai žūklei

 

Šiemet beveik tris kartus sumažintas vidaus vandens telkinių, kuriuose leidžiama verslinė žvejyba, skaičius. Pernai ji buvo leidžiama 28 valstybinės reikšmės ežeruose, o šiemet – 11 ežerų. Kaip sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius Laimutis Budrys, šalyje nuolat mažinamas verslinės žūklės intensyvumas ir griežtinama jos kontrolė, nes plėtojant žvejybą pirmenybė teikiama mėgėjiškai žūklei. Taip numato Mėgėjiškos žūklės įstatymas.
Verslinė žvejyba uždrausta poilsio ir švenčių dienomis, o daugumoje ežerų ir Kauno mariose nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės iki Verknės upės žiočių ji bus leidžiama tik nuo rugsėjo 1 dienos – pasibaigus rekreaciniam sezonui. Visose Kuršių mariose naudojamose gaudyklėse privaloma įrengti intarpus, per kuriuos iš šių gaudyklių galėtų išplaukti nesubrendusios, mažesnės nei leidžiamo dydžio žuvys.
Aplinkos ministras nustatė reikalavimą visus verslinės žvejybos įrankius žymėti aiškiais plūdurais su ne mažiau kaip metrą virš vandens paviršiaus iškilusia 40 cm skersmens vėliavėle. Šis liepos 1 d. įsigaliosiantis reikalavimas padės veiksmingiau kovoti su neteisėta žvejyba. Vandens telkinyje aptikus nepažymėtą aiškiais plūdurais ir vėliavėlėmis tinklaitį, gaudyklę, ūdą, apie tai reikėtų nedelsiant pranešti aplinkos apsaugos pareigūnams.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 02 21

 

Bus aptartos didžiųjų plėšriųjų žinduolių populiacijos problemos

 

Vasario 27 d. Aplinkos ministerija kartu su Italijos ekologijos institutu (Istituto di Ecologia Applicata) Vilniuje surengė vienos dienos seminarą didžiųjų plėšriųjų žinduolių populiacijos tvarkymo klausimais.

„Seminaro metu pristatytos Italijos ekologijos instituto Europos Komisijos prašymu parengtos Gairės didžiųjų plėšriųjų žinduolių populiacijų gausumo reguliavimo planavimui, - sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas Paltanavičius. - Europos Komisija rekomenduoja ateityje šalims vadovautis šiomis didžiųjų plėšriųjų žinduolių populiacijų (vilko, lūšies) tvarkymo gairėmis. Jas pristatys ekspertas iš Norvegijos John Linnell.“

Šias gaires galima rasti internete  adresu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/docs/2007_05_guidelines.pd

Seminaro metu taip pat buvo skaitomas pranešimas apie plėšriųjų žinduolių būklę Lietuvoje bei apie plėšriųjų žinduolių teisinę apsaugą ir populiacijų gausumo reguliavimą. Po kiekvieno pranešimo - diskusijos. Jose aptarti didžiųjų plėšriųjų žinduolių, ypač vilko, populiacijos valdymo klausimai, medžioklės ir šių žvėrių apsaugos santykis, lūšies apsaugai skirtų „Natura 2000“ teritorijų valdymas.

Seminaras buvo skirtas plačiai auditorijai. Jame dalyvauti kviesti ministerijų, saugomų teritorijų, miškų urėdijų, medžiotojų, visuomeninių organizacijų, informavimo priemonių atstovai.

Kaip sakė Selemonas Paltanavičius, šių institucijų bei organizacijų žmonės vienaip ar kitaip daro įtaką plėšriųjų žinduolių populiacijai. Europos Komisijos siūlomos gairės, su kuriomis susipažino seminaro klausytojai, padės geriau valdyti  bei planuoti šią veiklą, daryti ją efektyvesnę. Bus atsižvelgiama į mūsų regiono problemas.

Seminaras vyko Aplinkos ministerijos Didžiojoje salėje (A. Jakšto g. 4/9, 5 aukštas).

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 02 21

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"