Paieška Aplinkos ministerijoje: 2008 m. kovo 10-16 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. kovo 10-16 d.

 

Kovo 10 d. Briuselyje vyko ES Tarybos Aplinkos darbo grupės posėdis, kuriame buvo aptariamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos projektas dėl atliekų. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3511.

Kovo 10-13 d. Vaxjo (Švedija) - Tarptautinė konferencija dėl audrų ir miško kenkėjų daromos žalos Baltijos jūros regiono miškams sumažinimo. Dalyvauja AM Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistas Zbignev Glazko. Išsamesnė informacija tel. 272 7813.

Kovo 11-13 d. Helsinkyje (Suomija) - antrasis Rizikos vertinimo komiteto, kuris yra įsteigtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), susitikimas. Rizikos vertinimo komitetas atsako už Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonės apie įvertinimus, paraiškas autorizacijai gauti, siūlomus apribojimus, pasiūlymus dėl klasifikavimo ir ženklinimo pagal REACH reglamentą ir kitus klausimus, kylančius taikant šį reglamentą ir susijusius su rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, parengimą. Dalyvauja Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų departamento Rizikos vertinimo skyriaus vedėja Lina Dunauskienė. Išsamesnė informacija tel. 212 6092.

Kovo 12-13 d. Minske (Baltarusija) - Lietuvos ir Baltarusijos ekspertų susitikimas, kuriame aptariamas Lietuvos ir Baltarusijos Vyriausybių susitarimo projektas dėl dvišalio bendradarbiavimo įgyvendinant konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste. Dalyvauja Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjas Vitalijus Auglys, Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyr. specialistės Rūta Revoldienė ir Miglė Masaitytė, Teisėkūros skyriaus vedėja Irena Sabaliūtė bei ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Jolanta Lozoraitienė. Išsamesnė informacija: Vitalijus Auglys, tel. 266 3651.

Kovo 12-15 d. Briuselyje - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Valdybos komiteto posėdis, kuriame svarstomi Monrealio protokolo įgyvendinimo klausimai. Dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Marija Teriošina. Išsamesnė informacija tel. 266 3501.

Kovo 13–14 d. Briuselyje vyksta „EuroGeoSurveys“ generalinė asamblėja ir geologijos tarnybų direktorių seminaras. Aptariama Europos geologinės infrastruktūros plėtra ir geologinių duomenų, informacijos bei patirties integracija į ES politikos formavimą. Dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius. Išsamesnė informacija tel. 233 2889.

Kovo 13–17 d. Varšuvoje (Lenkija) vyks seminaras apie tarptautinį pasyvios seismologijos eksperimentą „PASSEQ 2006–2007“. Bus aptariami ir derinami sukauptų seisminių duomenų konvertavimo ir interpretacijos klausimai. Dalyvaus Lietuvos geologijos tarnybos Giluminių tyrimų skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė, Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vedėja Jolanta Čyžienė. Išsamesnė informacija: Jurga Lazauskienė, tel. 233 4642.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

Teritorijų planavimui ir statybų priežiūrai – išskirtinis dėmesys

 

Kovo 7 d. aplinkos ministras Artūras Paulauskas, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkė Laura Nalivaikienė, jos pavaduotojas Antanas Lukošius dalyvavo Tauragėje vykusiame Lietuvos apskričių vadovų sąjungos posėdyje.

Šalia kitų apskričių administracijoms aktualių klausimų buvo svarstoma, kaip tobulinti teritorijų planavimo, statybos valstybinę priežiūros bei statinių naudojimo priežiūrą.

Aplinkos ministerijos ir pavaldžių institucijų atstovai dalyvavo diskusijose. Apskričių administracijų atstovai akcentavo trūkumus, kurie pasitaiko vykdant saugomų teritorijų planavimo ir statybos priežiūros darbus, nurodė vykdomų nelegalių statybų atvejus.

„Neįveikiamų kliūčių nėra, - sakė aplinkos ministras Artūras Paulauskas. - Rasime reikalingus sprendimus. Tik reikia, kad sutartinai dirbtų apskričių administracijos, statybų priežiūros institucijos. Reikalingas ir nuolatinis bendradarbiavimas su Aplinkos ministerija. Jei praktinėje veikloje išryškėja teisės aktų netobulumas, galima juos keisti, patobulinti, papildyti.“

Susitikimo dalyviai surengtoje apžvalginėje ekskursijoje susipažino su Tauragės rajone esančiomis saugomomis teritorijomis.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

 

 

Atliekų tvarkytojai – apie problemas ir pasiūlymus


Bendromis pastangomis ir dialogo būdu spręsti atliekų tvarkymo problemas – toks aplinkos ministro Artūro Paulausko ir Nacionalinės atliekų tvarkytojų konfederacijos atstovų susitikimo (vykusio 2007 03 06) tikslas.
Ši konfederacija vienija didžiausias Lietuvos atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmones. Ją praėjusį rudenį įsteigė Antrinio perdirbimo įmonių, Pakuočių ir elektronikos atliekų tvarkytojų, Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų bei Demontuotojų asociacijos.
Šių asociacijų vadovai Robertas Butkus, Aloyzas Gaudutis, Žilvinas Žukauskas ir Vidas Pocius, taip pat Antrinio perdirbimo įmonių asociacijos tarybos narys Almontas Kybartas per susitikimą su ministru išsakė aktualiausias atliekų tvarkymo verslui kylančias problemas, pateikė siūlymų, kaip jas būtų galima spręsti.
Verslininkai labai susirūpinę, pasak Nacionalinės atliekų tvarkytojų konfederacijos atstovų, kad atliekų tvarkymo objektams planuojama nustatyti ir įteisinti sanitarines apsaugos zonas. Jos taptų didžiule kliūtimi verslui. Tokios zonos, kaip sakė Žilvinas Žukauskas, – praeities reliktas. Jų nėra kitose ES šalyse, kadangi šiuolaikinės atliekų tvarkymo įmonės veikia pagal nustatytus aplinkosauginius reikalavimus. Nors klausimas apie sanitarinės apsaugos zonas priklauso ne Aplinkos, o Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai, ministras Artūras Paulauskas pažadėjo juo išsamiau pasidomėti, kad būtų kuo mažiau trukdžių kuriant šalies atliekų tvarkymo sistemą.
Per susitikimą verslininkai kartu su jame dalyvavusiais Aplinkos ministerijos specialistais aptarė atliekų apskaitos problemas, kurių įmonėms kyla teikiant šios apskaitos ataskaitas regionų aplinkos apsaugos departamentams. Nemažai diskutuota ir apie atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus. Parengti šiuos reglamentus atliekų perdirbimo įmonėms padės vasario pabaigoje aplinkos ministro patvirtinti metodiniai nurodymai.
Ministras Artūras Paulauskas išklausė Nacionalinės atliekų tvarkytojų konfederacijos atstovų nuomonę ir apie mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis tarifus. Dėl per mažų jų dydžių, pasak pokalbininkų, verslininkams tiesiog neapsimoka užsiimti stiklo ir kitų atliekų tvarkymu.
Susitikimo dalyviai sutarė, kad apsvarstyti ir šią, ir kitas aptartas problemas bus pasiūlyta prie Aplinkos ministerijos veikiančiai Atliekų tvarkymo tarybai, kurią sudaro vienuolika gamintojams bei importuotojams, atliekų tvarkytojams, mokslo bei studijų institucijoms, Lietuvos savivaldybių asociacijai ir Aplinkos ministerijai atstovaujančių narių.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 03 07

 

 

Vokietija siekia glaudesnio bendradarbiavimo aplinkosaugos srityje

 

Kovo 6 d. Aplinkos ministerijoje lankėsi Vokietijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis Dirk Roland Haupt ir ekonomikos atašė Franziska Sabine Loetzsch.

Vokietijos atstovai domėjosi, kokie šiandien yra mūsų šalies aplinkosaugos prioritetai, kokie projektai šiuo metu įgyvendinami. Ministras Artūras Paulauskas kaip svarbiausias veiklos sritis paminėjo atliekų tvarkymą, nelegalių statybų ir saugomų teritorijų problemas, papasakojo reikalingus galiojančios teisinės bazės pakeitimus bei papildymus.

„Mes turime bendrą Baltijos jūrą, kurią norime matyti gražią ir švarią, ilsėtis prie jos, - sakė Artūras Paulauskas.- Todėl norėtume, kad Vokietija išsakytų savo nuomonę ir keistųsi turima informacija dėl dujotiekio Nord Stream trasos tiesimo alternatyvių galimybių. Jūros dugnu tiesiant šią trasą galima sulaukti neigiamų pasekmių, kurios turėtų įtakos ne tik Lietuvai, bet ir Vokietijai“.

Vokietijos ambasados laikinasis patikėtinis Dirk Roland Haupt sakė, kad Vokietija siekia išsamesnio bendradarbiavimo su Lietuva aplinkosaugos srityje, kad svarbiausi klausimai būtų aptarti su ekspertais. Vokietiją ypač domina aplinkos politikos demisija energetikos sektoriuje, kaip panaudojamos ES lėšos, kaip planuojama Ignalinos atominė elektrinė, kokios klimato kaitos problemos.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 03 06

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"