Paieška Ukmergės miškininkai – antrieji mokytojai

...ir žvėrių pėdsakus pažįstant!

Ukmergės miškininkai – antrieji mokytojai

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Nedidelėje Ukmergės rajono Krikštėnų mokykloje, teisingiau sakant, Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos Krikštėnų pradinio ugdymo skyriuje, gyvuoja itin veiklus jaunųjų miško bičiulių būrelis. Įdomu, kad šio būrelio nariai – visi penkiolika čia besimokančių vaikų. Net ir patys jauniausieji – pirmokėliai – entuziastingai dalyvauja visuose gamtosaugos bei aplinkosaugos renginiuose, kurie tik vyksta mokykloje.

 

Judrių smalsuolių įkalbinėti nereikėjo...

 

- Šį jaunųjų miško bičiulių būrelį kartu su pedagogėmis įkūrėme 2005 metais, - pasakojo Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų girininkijos eigulė Asta Strazdienė. – Juk visi šioje mokykloje besimokantys vaikai gyvena arti įvairių gamtos įdomybių, yra labai smalsūs, tad jiems patiko, kad būdami būrelio nariais galės daugiau sužinoti apie augalus bei gyvūnus. O mums, miškininkams, taip pat malonu bendradarbiauti su tokiais aktyviais mokinukais... Žinoma, pirmiausia reikėjo sudaryti veiklos planelius, tad drauge su vaikais ir mokytojomis turėjome įdomaus kūrybinio darbo. Mokinukai patys siūlė savų idėjų ir net naujojo būrelio pavadinimą – „Ąžuoliukai“ – sugalvojo. Be abejonės, ypač svarbu, kad mokytojos jiems labai geranoriškai pagelbsti, naujų veiklos temų rasti padeda. Būrelio veiklą pedagogės kūrybiškai pritaiko prie mokyklos bendrojo lavinimo programos. O kai sumano kokį renginį ar išvyką į gamtą, kreipiasi į girininkiją pagalbos. Mes, suprantama, kuo galime, tuo būreliui padedame. Kartu su vaikais ir mokytojomis neretai vykstame į mišką, kur galime įvairias gamtos įdomybes parodyti tikrovėje, supažindinti vaikus su augalais, su gyvūnais. O vaikai labai noriai imasi įvairių darbelių, kad pagelbėtų gyvūnams, padėtų paukšteliams patogius namus įgyti. Jie mielai gamina inkilėlius, lesyklėles. Ir patys drauge su mokytojomis ir mumis, miškininkais, inkilus kabina, įtaiso lesyklėles paukšteliams patogiausiose vietose. Net ir stambesniems gyvūnams, miško žvėrims, pagelbsti, jų šėryklomis rūpinasi.

Ir Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos Krikštėnų pradinio ugdymo skyriaus mokytojos Jovita Nugarienė bei Vaidutė Čižikienė taip pat patenkintos nuolatiniu bendradarbiavimu su girininkija. Ypač dažnai į mokyklą atvyksta eigulė Asta Strazdienė. Bet ir girininkas Algis Šakėnas lankosi, dalyvauja renginiuose. Temų būrelio veiklai paįvairinti Asta Strazdienė mokytojoms padeda pasirinkti internete; pirmiausia, žinoma, domimasi, ką siūlo Jaunųjų miško bičiulių sambūris. Tos temos įdomios ir aktualios, pavyzdžiui, vaistažolės miške, valgomieji ir nuodingieji grybai, kokių uogų galima rasti, kokių dar įdomių augalų būna miške, kokių žvėrelių, paukščių tenka pamatyti. Temas stengiamasi rinktis daugiau pagal metų laikus. Sakysim, žiemą žvėreliams reikia pagalbos, tad vaikai mielai važiuoja su mokytojomis į mišką.

Ir šiemet buvo surengta išvyka, per kurią jaunieji miško bičiuliai sužinojo, kokių žvėrių žiemą galima pamatyti miške, sekė jų pėdomis, stengėsi nustatyti, kurie žvėrys ateina į šėryklą, stebėjo, kaip tos šėryklos įrengiamos. Žinoma, vaikai žvėrims ir lauktuvių – jų mėgstamo maisto – atvežė.

 

Kai ateis pavasaris...

 

- Pavasariop laukiame sugrįžtančių paukščių, tad vėl kartu su vaikais rengiamės kabinti inkilus, - dėstė tolesnius šių metų planus eigulė. – Mokiniai noriai dalyvauja šioje akcijoje, nes tai padeda geriau pažinti inkiluose gyvenančius paukščius. Paskui – miškasodis, proga susipažinti su medelių sodinimu ir patiems pamėginti juos sodinti. Vaikai pasodina medelių, kad paskui, po kiek metų atvažiavę pamatytų juos jau paūgėjusius. Taip gal kuriam iš tų vaikų prasidės kelias į miškininkystę, nes jie jau mato, žino, ką mes veikiame, kokia girininkijų darbo specifika. O šiaip gal nė neįsivaizduotų, kas yra girininkas, eigulys ar urėdas. Taigi mes, miškininkai, stengiamės vaikus priartinti prie savęs, kad jie suvoktų, kam iš viso reikia miškininkų, ką kiekvienas iš jų miške veikia. Stengiamės mokiniams diegti kultūringo elgesio gamtoje supratimą, įsitikinimą, kad miškus būtina saugoti nuo gaisrų, neteršti visokiomis atliekomis, šiukšlėmis. Deja, šiukšlinimo pavyzdžių matyti dar nemažai, tad labai svarbu ugdant vaikus, kad jie patys įsitikintų, jog tai blogi pavyzdžiai. Mūsų mokiniai gyvena girios apsupty, ir jiems svarbu žinoti, kaip miške elgtis, kaip orientuotis, kad nepaklystų. Vaikai patys įkūrė parkelį, pasodino medelių  – ąžuoliukų; juos prižiūri, stebi, kaip auga, kaip pumpurus skleidžia, lapus išleidžia, taigi ugdosi supratimą, kaip reikia prižiūrėti medelius. Taip iš tiesų ir prasideda tikras rūpinimasis gamta, atsiranda atsakomybės jausmas. Tai, kas mums, miškininkams, yra kasdieniška, vaikams atrodo kupina naujovių aplinka, kurioje tiek daug visokių augalų ir gyvūnų. Ir grybus vaikai labiau ima pažinti, atskiria, kuriuos galima rinkti, kurių negalima. Ir uogas – taip pat... Tiesiog dirbame visi – miškininkai ir mokytojos, kad sudomintume vaikus, priviliotume prie miško. Juk jie – tai karta, kuri ateis pakeisti mūsų...

 

Varžėsi gamindami inkilus, lesyklėles

 

...Vos įžengus Astai Stazdienei į mokyklą, ją tuojau apspito vaikai – buvo matyti, kad miškininkės pradinukai labai laukė. Nudžiugo dažną viešnią pamačiusios ir mokytojos – Jovita Nugarienė ir Vaidutė Čižikienė. Vaikai vienas per kitą ėmė pasakoti, ką veikti būrelyje jiems labiausiai patinka. Štai trečiokėms Gabijai Balandytei ir Indrei Juknytei labai smagu inkilus ir lesyklėles kabinti bei šerti miško gyvūnus. O pirmokėlis Mindaugas Motiejūnas džiaugėsi, jog prie savo namų pasodino ąžuoliuką, kurį pats ketina prižiūrėti

- Trečius metus bendradarbiaujame su miškininkais, su girininkija, - prisiminė Jovita Nugarienė. - Kasmet sodiname medelius, kad vaikams neatsibostų. Praėjusiais metais eigulė pasiūlė kiekvienam vaikui pasisodinti prie namų po ąžuoliuką. Jie taip ir padarė. Pasodino ąžuoliukų ir prie mokyklos. Vieną – pirmos klasės mokiniai, kitą antros... Visos klasės dabar augina, prižiūri po ąžuoliuką.  

Mokykloje rengiamos net lesyklėlių gaminimo varžybos. Kasmet keliami inkilėliai, tad ir šiais metais planuojama tokia akcija. Buvo jaunieji miško bičiuliai nuvykę ir Kernavės pažintiniu taku pakeliauti. Pakeliui, žinoma, stebėjo aplinką, miško augalus. Šiais metais ketina važiuoti į Dūkštų ąžuolyną. Mokytoja Vaidutė Čižikienė džiaugėsi nuolatiniu miškininkų dėmesiu būreliui („Ir kai reikia kalėdinės eglutės, pagelbsti girininkija, o jei kur keliauti planuoja, autobusą parūpina.“)

Girininkas Algis Šakėnas labai dažnai atvažiuoja į mokyklą, paklausia, gal reikia kokios pagalbos.

- Savo veiklumu vaikai nusipelnė tos miškininkų pagalbos, - sakė Vaidutė Čižikienė, – nes jie viskuo domisi, dalyvauja įvairiuose žygiuose į mišką, į kitus gamtos kampelius, medelius padeda sodinti. Taigi miškininkai, atsidėkodami už nuoširdų mokinių domėjimąsi mišku, pagalba sodinant medelius, visokią paramą teikia. Be jų pagalbos juk nebūtume nuvažiavome pažiūrėti, kaip gyvena šernai. Ta proga kaip tik  parengėme pažintinę paskaitėlę tema „Kas gyvena miške“. Tad kartu su miškininkais stebėjome gyvūnus, domėjomės jų įpročiais, aiškinomės, kuo kurie minta. Kita tema buvo „Meilė gamtai, Tėvynei, žmogui“ – važiavome su vaikais į sostinę. Tada lankėmės ir Vilniaus miškų urėdijos informacijos centre, pasigrožėjome  miesto parkais.

 

Būrelis, kuriuo galima didžiuotis

 

Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos Krikštėnų pradinio ugdymo skyriaus jaunųjų miško bičiulių veiklą palankiai įvertino ir VĮ Ukmergės miškų urėdijos miško naudojimo inžinierius Ramūnas Jančiulevičius:

- Be kitų darbų, urėdijoje koordinuoju ir jaunųjų miško bičiulių veiklą, - kalbėjo Ramūnas Jančiulevičius. – Dabar turime dvidešimt tris būrelius ir du miško bičiuliukų tuntus. Būrelių veikla, aišku, nevienoda. Tai labai priklauso ir nuo mokytojų, ir nuo būrelių globėjų. Bet stengiamės paraginti, kad kai kurie būtų aktyvesni pagal savo išgales ir keletą turime tokių, kuriais didžiuojamės. Jie nuolat dalyvauja respublikiniuose renginiuose. Būrelis „Ąžuoliukai“ taip pat veikia sėkmingai. Norėčiau pirmiausia pagirti eigulę Astą Strazdienę, kuri anksčiau dirbo Žaliosios girininkijoje, Širvintų rajone esančios Bartkuškio pagrindinės mokyklos jaunuosius miško bičiulius globojo, glaudžiai su mokykla bendradarbiavo ir ten būrelis buvo labai veiklus. Taigi daug reiškia miškininkų noras tą veiklą suaktyvinti, paįvairinti.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"