Paieška Prelomciškės piliakalnis vėl kvies turistus

Prelomciškės piliakalnis vėl kvies turistus

Ona ZUBREVIČIENĖ

Metelių regioninio parko vyr. kultūrologė   

 

Savita Dzūkijos krašto istorijos raida nulėmė, kad turime tiek daug gražiausių tolimą praeitį menančių kalnelių, piliakalniais vadinamų. Vien tik Metelių regioninio parko teritorijoje jų yra aštuoni. Pats gražiausias ir labiausiai lankomas turistų – Prelomciškės, esantis vakarinėje Dusios ežero pakrantėje. Labai džiugu, kad Lazdijų rajono savivaldybė pasirūpino šiuo kultūros paminklu, dar prieš šventes pabaigė piliakalnio įrangos rekonstrukciją.

Kuo mums įdomus ir brangus Prelomciškės piliakalnis?

Pirmiausia tuo, jog šis piliakalnis yra mūsų narsiųjų protėvių – jotvingių palikimas. Datuojamas jis I tūkstantmečiu – XIII amžiumi. Archeologai, tyrinėję piliakalnio teritoriją, aplink jį kelių hektarų plote rado gyvenvietės liekanas, keramikos dirbinių šukių su jotvingių kultūrai būdingais ornamentais. Piliakalnio statūs, iki 12 metrų aukštyn kylantys šlaitai viršuje baigiasi didele, beveik 40 m skersmens aikštele. Nuo čia atsiveria nepaprastai gražus gamtovaizdis, savaip žavintis kiekvienu paros ar metų laiku.

Senesnieji aplinkinių kaimų gyventojai tebetiki legenda, pasakojančia apie šio įdomios formos piliakalnio atsiradimą šalia Dusios ežero. Kalbama, kad netoli šios vietos buvęs didžiulis dvaras, kuriame tarnavo graži mergina Onelė. Daug jaunikaičių važiavo jai pirštis, bet visiems ji atsakydavo. Gandas apie jos grožį pasiekė net patį velnią, Dusios ežero dugne gyvenantį. Pasivertęs dailiu jaunikaičiu, nuėjo jis pasipiršt Onelei. Ši sutiko tik su viena sąlyga, kad per dvi dienas bus supiltas gražus kalnelis, ant kurio galės vestuves atšokti. Praėjus nakčiai, didžioji dauguma kalnelio jau buvo supilta, ir mergaitei kilo įtarimas, ar tik ne su pačiu velniu bus susidėjusi. Atėjus vakarui, pasikišusi po pažastim gaidį, nuėjo Onelė pažiūrėti, kaip jos jaunikis darbą dirba. Pasislėpusi už krūmų mato, kaip iš vandenų išnyra velnias su pagalbininkais, neša smėlį iš Dusios dugno ir pila ant kalno. Nespėjus dar aušrai išaušti, užgiedojo gaidys. Metė velniai viską ir skradžiai ežere prasmego. Žmonės tą vietą Velnio, kiti Onelės duobe praminė. O kalnelis taip ir liko neužbaigtas. Dabar ant jo kiekvienais metais liepos mėnesį švenčiamos Oninės.

Piliakalnis, kaip kultūros paminklas, Metelių regioninio parko direkcijos iniciatyva paskelbtas 1998 metais. Tais pačiais metais direkcija dalyvavo Kultūros vertybių apsaugos departamento paskelbtame archeologijos paveldo išsaugojimo geriausių darbų konkurse ir laimėjo pirmąją vietą. 1999 metais, gavus lėšų iš Lietuvos valstybinių parkų institucijų išvystymo projekto, kurį finansavo Danijos aplinkos ir energetikos ministerija HEDESELSKABET, piliakalnis buvo pritaikytas lankymui: iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, uždengiantys vaizdą į Dusios ežerą, sutvarkyta aplinka: įrengta aikštelė automobiliams stovėti, informaciniai stendai, piliakalnyje sumontuoti laiptai ir 11 metrų tiltelis pro papėdėje tekantį upelį.

Tad nuo piliakalnio sutvarkymo prabėgo 8 metai. Visa įranga (laiptai, tiltelis, užtvaros automobiliams) gerokai susidėvėjusi, todėl buvo būtina ją atnaujinti.

Pernai Lazdijų rajono savivaldybei laimėjus projektą „Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūros paveldo pritaikymas turizmo plėtrai“, už Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės skirtus pinigus 2007 metų rudenį buvo pradėti Prelomciškės piliakalnio tvarkymo darbai. Sutvirtinti piliakalnio šlaitai, rekonstruoti 2 mediniai tilteliai per piliakalnio papėdėje tekantį bevardį upeliuką, suremontuotas terasuotas takas ir mediniai laiptai, įrengti papildomi mediniai laiptai pietrytiniame piliakalnio šlaite, nutiesti skaldinėlio dangos takai, atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelės danga, pakeistos užtvarų automobiliams medinės dalys, pastatytas informacinis kelio ženklas. Darbus atliko UAB „Leimesta“.

Ir nors už lango akį džiugina žiemos vaizdai, o turistų Metelių regioniniame parke nėra, visgi galime pasidžiaugti, kad mūsų kultūros paveldo turtas, Prelomciškės piliakalnis, gražiai sutvarkytas ir, atėjus sezonui, vėl trauks turistus čia pasigrožėti Dusia ir jos vaizdingomis apylinkėmis.

 

 

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"