Paieška Prof. Tado Ivanausko 125-ųjų metinių minėjimas Marcinkonyse

„...per jos pažinimą“

Prof. Tado Ivanausko 125-ųjų metinių minėjimas Marcinkonyse

Saulius TAMOŠIŪNAS

Varėnos “Ąžuolo” vidurinės mokyklos biologijos-chemijos mokytojas

 

2007 12 04 į jaukią Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos salę susirinko Dzūkijos nacionalinio parko, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato moksliniai bendradarbiai ir darbuotojai, Marcinkonių pagrindinės mokyklos, Varėnos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai. Susirinko paminėti prof. Tado Ivanausko 125-ųjų metinių.

Minėjimą pradėjo sveikinimo žodžiu Jonas Klimavičius, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius, primindamas mums visiems, kad garsusis gamtininkas gimė Lebiodkoje, dabartinėje Baltarusijos teritorijoje. Tačiau mokslininko gyvenime didelę reikšmę turėjo ir dabartinis Varėnos rajonas, su nuostabiuoju Čepkelių raistu, aplinkiniais kaimais - Musteika ir Marcinkonimis, kitomis šio krašto vietomis, kurias prof.Tadas Ivanauskas labai mėgo ir mylėjo nuo pat jaunystės dienų....

Išsamų pranešimą apie prof. Tadą Ivanauską pateikė dr.Eugenijus Drobelis, Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas, pacituodamas ištraukas iš T.Ivanausko knygos „Aš apsisprendžiu“.

Pranešėjas priminė svarbiausius T.Ivanausko gyvenimo ir veiklos etapus. Dar prieš I pasaulinį karą mokslininkas atklysdavo į  Musteikos apylinkes medžioti. 1918 m. jis su jauna žmona Honorata atvažiavo į Musteikos kaimą steigti lietuviškos mokyklos. Mokyklą pasisekė įkurti Jono Miškinio pirkioje, o mokytis susirinko net keturiolika vaikų. Mokymui vadovavo Honorata, Tadas Ivanauskas organizavo mokinių ekskursijas į gamtą, rūpinosi vaizdinėmis priemonėmis, vykdė su mokiniais praktinius darbus ir kt. Deja, lietuviškai mokyklai Musteikos kaime buvo lemta gyvuoti vos vieną žiemą. Balandžio mėnesį lenkams užėmus Musteiką, Tadas Ivanauskas buvo persekiojamas, todėl teko gražiai pradėtą darbą nutraukti, mokinius palikti ir kuo greičiau trauktis gilyn į Lietuvą.

Kaune T.Ivanauskas įsitraukė į mokslinę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Jis dalyvavo įsteigiant Aukštuosius kursus, vėliau - universitetą, profesioriavo jame, įsteigė Gamtos tyrimo stotį, Zoologijos sodą, muziejų, Ventės rage - Paukščių žiedavimo stotį, Žuvinto rezervatą, rengė mokslines ekspedicijas, rūpinosi gamtosauga.Vėliau, jau dirbdamas Kauno universitete profesoriumi, T.Ivanauskas nuolat atvažiuodavo į Musteiką, bendraudavo su vietos gyventojais, studijuodavo gamtą ir jos reiškinius. Savo knygose Tadas Ivanauskas vaizdingai aprašė Gudų girią, Čepkelių raistą. Paskelbė daugiau kaip 600 mokslinių ir populiariųjų darbų, iš jų daugiau kaip 30 monografijų, vadovėlių, brošiūrų. Taigi daug jo kūrybinių minčių apie mūsų krašto gamtą, paskelbtos prieš kelis dešimtmečius, aktualios ir šiandien.

Vėliau renginio dalyviai su didžiausiu įdomumu stebėjo 30 min. trukmės filmą „Tadas Ivanauskas“ (1968). Išgirdome pasisakymus buvusių profesoriaus mokinių ir studentų apie savo mokytoją, kaip gražiai ir taisyklingai kalbėjo profesorius, nors jaunystėje lietuviškai nekalbėjo... Prisimena: sutiko medkirtį su kirviu už juostos, anas maloniai nukėlė kepurę, bet susikalbėti negalėjo. Mokėjo jaunuolis lenkų, rusų kalbas, dailiai šnekėjo prancūziškai, baltarusių kalbą suprato, bet lietuviškai kalbėti neišėjo...

Renginio metu, Eimutis Gudelevičius, Dzūkijos nacionalinio parko direktorius, įteikė grupei mokinių apdovanojimus už gamtos saugojimą Dzūkijos krašte.

... Pasižiūrėjus filmuotą medžiagą būta ir diskusijų apie Tadą Ivanauską. Kalbėjo ir Seimo narys Gediminas Jakavonis. Jo iniciatyva surengiama nemažai gamtosauginių renginių, kuriuose noriai dalyvauja rajono mokiniai.

Renginio dalyvių vardu norime padėkoti organizatoriams –Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoms už prasmingai praleistą laiką paminint prof.Tado Ivanausko 125-ąsias metines.

Daug kam tapo artima profesoriaus sakoma gyvenimo patirtis: „Pamilti gamtą per jos pažinimą“...

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"