Paieška Bebrai vizų neperka...

Bebrai vizų neperka...

Gintautas KIBIRKŠTIS

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato vyr. geografas

 

Čepkelių raisto pietrytiniame pakraštyje išteka Katros upė. Viename upės krante yra Baltarusijos pelkės, kitame – Čepkeliai. Upės viduriu daugiau nei 20 km tęsiasi tarpvalstybinė Lietuvos–Baltarusijos siena. Upės plotis šiame ruože labai skirtingas. Vietomis nesiekia nei vieno metro, o vingiuose upė kai kur išplatėja daugiau nei 10 metrų. Katros slėnis yra užpelkėjęs, potvynių metu jį apsemia iš Lietuvos ir Baltarusijos pelkių atitekantys vandenys. Baltarusijos teritorijoje Katra plukdo vandenis į Nemuną.   

Pastaraisiais dešimtmečiais aukštupyje abipus upės pelkinės teritorijos buvo nevienodai panaudojamos. Lietuvoje 1975 metais buvo įsteigtas Čepkelių valstybinis rezervatas, o Baltarusijos pusėje ir toliau buvo įprastai ūkininkaujama, melioruojama. Tačiau prieš keletą metų ir čia įsteigtas Kotros kraštovaizdžio draustinis,  apimantis miškingus ir pelkėtus plotus, besiribojančius su Lietuva. Dabar šis draustinis Baltarusijoje ir Čepkelių rezervatas Lietuvoje yra įrašyti į tarptautinę Ramsaro konvenciją - saugomų šlapžemių sąrašą.  

Tad Katros upė skiria dvi valstybes, taip pat dvi tarptautinį pripažinimą turinčias saugomas teritorijas. Tuo pačiu ji jungia vieningą gamtinį kompleksą, turintį bendrą raidos istoriją. Čia aptinkamos Europinės svarbos augalų ir gyvūnų rūšys.

Viena iš jų – upių ir pelkių gyventojai bebrai. Šių gyvūnų populiacija  Katroje pastaraisiais metais ėmė sparčiai didėti, nes abipus upės abiejose valstybėse bet kokia medžioklė draudžiama, nėra trikdymų, slėnyje gausu sumedėjusios augalijos. Šiuo metu pasienio ruože prie pat Katros upės kranto yra 16 gyvenamų bebrų „trobelių“. Iš jų devynios yra Lietuvos krante, septynios – Baltarusijos krante. Šiose „trobelėse“ gyvenantys bebrai maitinasi ir stato užtvankas abiejų valstybių teritorijose. 

Kai kuriuose Lietuvos ir Baltarusijos rajonuose bebrai užtvindo žmogaus ūkinei veiklai naudojamus laukus, pievas, miškus ir taip sukelia nemažai rūpesčių. Katroje bebrai gali nedarydami žalos  saugiai gyventi. Už pelkėto slėnio ribų patvanka nesusidaro.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"