Paieška GMBLM2008

 

Mokslinis metodinis centras
“Scientia Educologica”
 

 

 

Partneriai

 

Utenos rajono savivaldybė

    

Utenos Adolfo Šapokos Gimnazija

Ekologinio švietimo centras

                    (Vilnius)

 

 

XIV nacionalinės

mokslinės praktinės konferencijos

“Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje “

 

K V I E T I M A S – P R O G R A M A

 

 

 

 

 

 

2008 m. balandžio 25-26 d.

Utenos Adolfo Šapokos Gimnazija, Paupio g.1, LT-28140, Utena

Pradžia: 10.00 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gerb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 
 
Konferencijos programa

 
Penktadienis

2008 m. balandžio 25 d.

Utenos Adolfo Šapokos Gimnazija, Paupio g.1, LT-28140, Utena

 

  8:30 - 10:00     Dalyvių registracija

10:00 - 10:30     Konferencijos atidarymas

10:30 - 12:00     Plenarinis posėdis

12:00 - 13:00     Pietūs

13:00 - 14:30     Pranešimai I

14:30 - 15:00     Kavos pertrauka

15:00 - 16:30     Pranešimai II

16:00                Kultūrinė programa

 

 

PLENARINIS POSĖDIS

(10:30 - 12:00)

Vadovai: prof. dr. Vincentas Lamanauskas, prof. habil..dr. Elena Šapokienė

 

Andris Broks. Ideals and Reality of modern Science and Technologies education

Vincentas Lamanauskas. Nauja mokymosi platforma, grįsta papildytosios realybės technologija: pirmieji prototipai, skirti bendrojo lavinimo mokyklai

Laimutė Salickaitė – Bunikienė. EVOLUTION – naujos informacinių komunikacinių technologijų taikymo  formaliame gamtamoksliniame ugdyme galimybės

 

pranešimai

(13:00 - 17:00)

 

I sekcija

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio gamtamokslinio ugdymo problematika

Vadovai: Doc.dr.Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Danutė Plytnykienė

 

Rita Makarskaitė – Petkevičienė. Sveikatinimo klausimai pasaulio pažinimo turinyje ir jų realizavimas ugdymo procese

Lidija Kasiulynienė, Andželina Ramanauskienė, Vitalija Bajorienė. Projektas „mano augintinis“ priešmokyklinėje ugdymo grupėje. 

Ramunė Vėželytė. Išvykos ir atradimai, realizuojant projektą „gamtos pasaulis vaikos meninėje raiškoje“

Ramunė Burškaitienė. Priešmokyklinio gamtamokslinio ugdymo kokybės vadyba

Danutė Plytnikienė. Gamtos pažinimo kompetencijos sklaida tyrinėjant, eksperimentuojant, išbandant

 

14.30 – 15.00  kavos pertrauka

 

Rita Kareivienė, Gražina Masandavičienė, Auksė Kavaliauskienė. Gamtamokslinio ugdymo proceso tobulinimas pradinėje mokykloje.

Elona Cinikienė, Loreta Levanauskienė. Ekologinio ugdymo ypatumai ikimokykliniame ugdyme, projekto,  "Gamta vienas galingiausių auklėjimo veiksnių", pristatymas

Rytis Vilkonis. Aplinkotyra kaip vienas iš jaunesniųjų moksleivių ugdymo principų

Rytis Vilkonis. Ugdymo lauke aktualijos: tarptautinis kontekstas

 

 

 

 

 

II sekcija

Chemijos ir fizikos mokymas, vizualizacija

Vadovai: Doc.dr. Margarita Shishonok, dr. Rytis Vilkonis,

 

Lakhvich Todar, Gefenas Vladas, Lehankova Volha. Comparative analysis of advanced chemistry studies at school

Volha Traunikava. Didactic and psychological aspects of graphic visualization in the course of Organic Chemistry

Rytis Vilkonis, Rasa Palepšaitienė. Naujų vizualizavimo galimybių paieška įvadiniame chemijos kurse

Aivars Krons. Modern methods of physical phenomena visualization at secondary school

Renata Bilbokaitė. Vizualizacijos reikšmė mokant (is) chemijos

 

14.30 – 15.00  kavos pertrauka

 

Margarita Shishonok. Experimental "Polymers" course for learners of secondary school and collegies

Vilkonienė Margarita, Rytis Vilkonis, Vincentas Lamanauskas. Papildytosios realybės technologijos panaudojimo mokantis biologijos naudingumas: mokinių vertinimas 

Daina Mozeika, Janis Gedrovics, Dagnija Cedere. Students interest in natural sciences: chemistry in every day life

Э. Злотников. Пропедевтическая подготовка будущего учителя химии к химико-экспериментальной деятельности

 

III sekcija

Ekologinis-aplinkosauginis, neformalus gamtamokslinis ugdymas

Vadovai: Dr.Rita Nekrošienė, Prof. habil.,dr. Elena Šapokienė

 

Rita Nekrošienė. Vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ugdymas kaimo bendruomenės pastangomis

Eugenija Rudnickaitė. Tarptautiniai Planetos Žemės metai ir Vilniaus universiteto Geologijos muziejus -naujos neformalaus gamtamokslinio ugdymo galimybės

Lida Vilčinskaitė, Alma Jociuvienė. Projektas "Geologija kaip mokslas. Kėdainių rajono geologinė sandara"

Birutė Katryna Krivickienė. Ekologinis švietimas bei vertybinių nuostatų formavimas dailės pamokose

 

14.30 – 15.00  kavos pertrauka

 

Ina Kytrienė, Janina Morkevičienė. „Darbotvarkės-21“ idėjų sklaida Panevėžio A.Lipniūno vidurinėje mokykloje

Marija Ilčinskienė. Ekologinis švietimas mokant suaugusius Utenos rajone

Alma Šarlauskaitė. Neformalaus gamtamokslinio ugdymo įgyvendinimo galimybės

 

 

 

 

 

Kultūrinė programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šeštadienis

 2008 balandžio 26 d.

 

  8.00 –   8.30    Pusryčiai

  8.30 – 10.00    Pranešimai I

10.00 – 10.30    Kavos pertrauka

11.30 – 12.00    Pranešimai II

12.00 – 12.30    Konferencijos uždarymas

12.30 – 13.30                Pietūs

 

 

pranešimai

(8.30 – 12.00)

Vadovai: Dr. Laima Railienė, Mgr. Margarita Vilkonienė 

 

Boris Jarinovskis. Role of natural science courses in preparation of enviromental science specialists.

Галина Нарышкина. Нужны ли уроки самопознания в школе?

Margarita Vilkonienė, Vincentas Lamanauskas. Gamtos dalykų mokytojų kompetencijų lyginamoji analizė: konstruktyvistinio mokymo(si) kontekstas

Irina Barabanova. Biolodijos mokytojas ir IKT, problemos ir aktualijos

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė. Naujojo biologijos vadovėlio VII klasei didaktiniai ypatumai.

 

10.00 – 10.30  kavos pertrauka

 

Laima Railienė. Gamtamokslinis moksleivių ugdymas naudojant debatų metodą

Dainora Venclovienė, Aldona Klebonaitė, Vida Nuobarienė. Integracija - neformaliojo gamtamokslinio ugdymo sėkmės aspektas

Juris Porozovs. The self estimation of pedagogical practice in biology of prospectice sport and biology teachers

Ramunė Burškaitienė. Vaiko teisių mokymo ir gamtamokslinio ugdymo integracija „laisvojo“ ugdymo kontekste

Vilma Pipirienė. Elektroninis grįžtamasis ryšys gamtamoksliniame ugdyme

 

 

Stendiniai pranešimai

Irina Ivanova. Adaptive teaching of chemistry

Nerutė Augustonytė. Gamtosauginių mokyklų programos efektyvumas

Rytis Vilkonis, Ramunė Burškaitienė, Margarita Vilkonienė. Tarptautinis mokymosi partnerystės projektas „The Nature of Learning: Taking Learning Outdoors“

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"