Paieška Po Škotiją pasižvalgius

Po Škotiją pasižvalgius

Aurelija DIRGINČIENĖ

Šiaulių „Juventos“ mokykla

 

Mūsų mokykla jau antrus metus dalyvauja Comenius 1 projekte „Jaunieji Europos gyventojai“, kuriame draugauja su Italijos Ferentino, Vokietijos Berlyno bei Škotijos Glazgo (Glasgou) pradinukais. Visada įdomu sužinoti daugiau ir artimiau apie partnerius ne iš knygos, žurnalo ar televizijos, bet „natūra“ – susitikus, pasikalbėjus, pamačius.

Prieš metus pas mus lankėsi Glazgo kolegos iš St.Denis pradinės mokyklos. O dabar ryžomės atsakomajam vizitui – su vaikų darbeliais ir linkėjimais, nebodamos didžiulių rūkų 7 „Juventos“ mokyklos mokytojos sėkmingai pasiekė Škotijos žemę. Iš oro uosto keliavome valandą, dairėmės, stengdamos pro aplytus langus pamatyti kuo daugiau. Visos atkreipėme dėmesį į du dalykus: apsauginėmis gyvatvorių juostomis atskirtus žemės lopinėlius bei daugybę atliekų perdirbimo įmonėlių, kuriose darbas virte virė (partnerių škotų mokykloje pasakojo, o ir matėme, kiek daug dėmesio yra skiriama atliekų rūšiavimui).

Škotijoje susitikimo su savo partneriais iš Italijos Ferentino, Berlyno Evangelikų pradinių mokyklų pedagogais, pasikeitėme vaikų darbeliais ir laiškais, aptarėme ir pristatėme veiklą. Kiekviename žingsnyje jautėme, kad esame laukiami, kad mumis, o kartu ir mūsų šalimi, mokykla domimasi. Vaikai rodė ir pasakojo apie savo mokyklą, klausinėjo ir lygino su mūsiške.

Švietimo sistema Jungtinėje Karalystėje skiriasi nuo lietuviškosios. Skirtingų Jungtinės Karalystės dalių (Anglijos ir Velso, Škotijos, Šiaurės Airijos) švietimo sistemas valdo skirtingos įstaigos.
Visi Škotijoje gyvenantys vaikai nuo trijų metų privalo lankyti darželius, juose ugdomi du metus. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse būna dešimt vaikų. Vaikai Škotijoje, jaunesni kaip 3 metų, turi teisę į nemokamą priešmokyklinės įstaigos lankymą nepilną darbo dieną. Pilna darbo diena - nuo 4 metų. Esama žaidimų grupių, dieninių darželių bei lopšelių–darželių.

Vaikai pradeda lankyti mokyklą nuo 4 metų ir 6 mėnesių arba nuo 5 metų. Mokoma įvairių dalykų: gimtosios kalbos (skaitymas, rašymas, klausymasis ir kalbėjimas), „šiuolaikinės“ - populiariosios užsienio kalbos (prancūzų ar italų), matematikos, raiškiųjų menų (muzikos, dramos, kūno kultūros ir dailės), aplinkos studijos (geografijos, istorijos ir gamtos), asmens socialinio lavinimo, sveikatos švietimo, sveikos gyvensenos, tikybos, informacinių technologijų.
Vienas mokytojas kiekvienoje klasėje gali mokyti visus dalykus, bet užsienio kalbas, muziką, kūno kultūrą stengiamasi, kad mokytų mokytojai specialistai. Mokytojas su klase dirba vienus metus. Klasėse jam talkina mokytojo padėjėjai. Pamokos trunka 30-45 minutes. Tėvai, kaip ir Lietuvoje, yra įtraukiami į mokyklos gyvenimą. Yra tėvelių, kurie net padeda mokytojoms klasėje pamokų metu. Mokslo metų eigoje pravedami du informatyvūs tėvų susirinkimai, kuriuose sudaroma mokymo programa mokslo metams, ypač didelis dėmesys skiriamas lytiniam švietimui.

Mokytojai sudaro planą kiekvienam trimestrui - 4 kartus per metus. Pedagogai, kaip ir pas mus, sudaro kiekvienos dienos pamokų planus. Planai yra rengiami pagal atskiros mokyklos nustatytus standartus. Specialiųjų poreikių vaikams sudaromi atskiri planai. Mokytojai yra skatinami stebėti kolegų pamokas ar apsilankyti kitose mokyklose, kad įgytų gerosios praktikos. St. Denis pradinės mokykla aktyviai ir daug dirba, kad gautų Green Flag - Žaliąją vėliavą. Vykdomas mokyklinis ECO projektai. Taip pat daug dirbame, kad gautų „Health promoting status“ - Sveikatos skatinimo statusą.

Mokinių žinios pažymiais nevertinamos, kasmet atliekamas aprašas. Pažanga yra asmeninis mokinio ir jo šeimos reikalas. Tėvai supažindinami su vaiko pasiekimais. Mokinių skaičius klasėse priklauso nuo mokinių pažangos. Jis gali svyruoti nuo dešimties iki trisdešimt dviejų.

Mokytojo darbas Škotijoje vertinamas ir gerai apmokamas, todėl skelbiant konkursus į vieną vietą pretenduoja iki penkių mokytojų... Mums beliko tik pavydėti. Škotų partnerių mokykla ypač didžiuojasi viena baigiamąja klase, kuri dalyvauja bendrame projekte su miesto savivaldybe, miesto architektais ir kuria freskas bažnyčiai.

... Labai maloniai buvome priimti miesto savivaldybėje, kur stebėjomės ir gėrėjomis pačiais rūmais, jų architektūra. Išnaršėme ir apžiūrėjome ne tik Glazgo, bet aplankėme ir Škotijos sostinę Edinburgą, garsiąją Edinburgo pilį.

Sužinojome ir pamatėme daug, norėtųsi vėl čia sugrįžti, nes, nežiūrint į šiaurų klimatą, visur mus lydėjo nuoširdūs ir įdomūs žmonės.

 

 

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"