Paieška Aplinkos ministerijoje: 2008 m. balandžio 14-20 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. balandžio 14-20 d.

 

Balandžio 14 d. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius), vyko pasitarimas, kuriame buvo aptariamos Jungtinės tarybos, atsakingos už veiklos Kuršių nerijos nacionaliniame parke organizavimą ir vykdymą, steigimo galimybės. Dalyvavo Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė, ministerijos valstybės sekretorius Arvydas Dragūnas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė, Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė Aurelija Stancikienė, taip pat Neringos savivaldybės atstovai. Išsamesnė informacija: Lina Mikuckienė, tel. 266 3604.

 

Balandžio 14-15 d. Briuselyje vyko ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdis, kuriame buvo svarstomi Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių pasirengimo 9-ajai konferencijai (COP 9) klausimai. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyr. specialistė Gerda Survilienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3492.

 

Balandžio 14-16 d. Mastrichte (Nyderlandų Karalystė) vyko Europos viešojo administravimo instituto organizuojamas seminaras „Privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimas - praktinis vadovas“. Dalyvavo AM ES paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Laura Zukė, ES paramos administravimo departamento Europos Sąjungos paramos planavimo ir procedūrų skyriaus vedėja Eglė Gaudutienė ir vyr. specialistė Dalia Katinaitė. Išsamesnė informacija: Laura Zukė, tel. 266 3531.

 

Balandžio 15-17 d. Minske (Baltarusija) - tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Baltarusijos ir Rusijos hidrometeorologijos tarnybų 60 metų dalyvavimas Pasaulio meteorologijos organizacijos veikloje“. Konferencijos metu ketinama pasirašyti dvišalį susitarimą dėl hidrometeorologinių duomenų apsikeitimo 2008–2009 m. programos tarp Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir Baltarusijos hidrometeorologijos departamento. Dalyvauja Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorė Vida Augulienė, Informacinių technologijų ir užsienio ryšių skyriaus viršininkė Irena Navickienė, Hidrologijos skyriaus vedėjas Aleksandras Kajutis, Metrologijos laboratorijos vedėjas Darius Mikalajūnas. Išsamesnė informacija tel. 271 5060.

 

Balandžio 15-16 d. Briuselyje vyko ES Tarybos aplinkos darbo grupės posėdis, kuriame buvo aptariamas naujosios atliekų direktyvos projektas. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3511.

 

Balandžio 16 d. Briuselyje vyko seminaras, skirtas Europos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo direktyvos (INSPIRE) perkėlimo į nacionalinę teisinę bazę geros praktikos pavyzdžių aptarimui. Dalyvavo AM Informacijos valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Vilpišauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3647.

 

Balandžio 16 d. Briuselyje vyko ET Miškų ūkio darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo AM Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Donatas Dudutis. Išsamesnė informacija tel. 272 8289.

 

Balandžio 16-17 d. Briuselyje - ES Tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės susitikimas dėl Biologinės įvairovės konvencijos šalių pasirengimo 9-ajai konferencijai (COP 9). Dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistė Kristina Klovaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3552.

 

Balandžio 18 d. Briuselyje vyks EK žaliųjų viešųjų pirkimų nacionalinių ekspertų pasitarimas, kuriame dalyvaus AM Bendrųjų reikalų departamento direktorius Vidmantas Adomonis. Išsamesnė informacija tel. 266 3624.

 

Balandžio 16-18 d. Briuselyje - Klimato kaitos darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistė Aurelija Cicėnaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3672.

 

Balandžio 19 d. Briuselyje vyks ET tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės pasitarimas dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo. Dalyvaus AM Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyr. specialistė Miglė Masaitytė. Išsamesnė informacija tel. 266 3654.

 

Balandžio 18-20 d. Vienoje (Austrija) vyks TATENA (Tarptautinė atominės energijos agentūra) organizuojamas susitikimas dėl JT Branduolinio saugumo konvencijos nacionalinių pranešimų peržiūros. Dalyvaus AM Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyr. specialistė Renata Gagienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3507.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

 

Privalomas užstatas už vienkartinę pakuotę pagerintų atliekų tvarkymą

 

Lietuvos atliekų tvarkymo taryba prie Aplinkos ministerijos svarstė galimybę įvesti privalomą vienkartinių pakuočių užstatą. Pirkėjas šį užstatą atsiimtų grąžindamas tuščią pakuotę. Tikimasi, kad dėl to iš esmės pagerėtų pakuočių atliekų tvarkymas.

„Dabar veikianti pakuotės atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema yra nepakankamai efektyvi, - sakė aplinkos ministras Artūras Paulauskas. - Neįvykdomos stiklinės pakuotės atliekų tvarkymo užduotys. Neišspręsti pakuotės atliekų surinkimo ir rūšiavimo iš komunalinių atliekų srauto klausimai, o gamintojų ir importuotojų lėšos, skirtos pakuočių atliekų tvarkymui, nepasiekia jų surinkimo grandies.“

Posėdyje buvo nagrinėjamos privalomojo užstato už pakuotes, kaip priemonės surinkti didesnį pakuočių atliekų kiekį, diegimo Lietuvoje galimybės. Tokia sistema jau nebe pirmi metai veikia Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir Estijoje. Šiose valstybėse gėrimų pakuočių užstato sistemos padėjo per kelis metus pasiekti gana aukštą pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo lygį.

Lietuvoje nuo 2006 m. veikia stiklinių pakartotinio naudojimo pakuočių užstato sistema. Remiantis Skandinavijos šalių, Vokietijos ir Estijos patirtimi, vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema Lietuvoje galėtų apimti stiklines, plastikines ir metalines alaus, gaiviųjų gėrimų, vandens, sulčių, alkoholinių kokteilių bei sidro pakuotes. Kuriant tokią sistemą Lietuvoje, reikėtų papildyti ir pakeisti pakuočių atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, sukurti užstato sistemos modelį, operatorių ir infrastruktūrą, apie tai išsamiai informuoti visuomenę, paaiškinti tokios sistemos sukūrimo esmę ir tikslus.

Lietuvos atliekų tvarkymo taryba, kurios sudėtyje yra Aplinkos, Ūkio, Sveikatos, Žemės ūkio ministerijų, gamintojų ir importuotojų, atliekų tvarkytojų ir mokslo institucijų atstovai, iš esmės pritarė vienkartinių pakuočių privalomojo užstato įvedimui. Aplinkos ministerijai pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri turės parengti aktų, reglamentuojančių privalomojo užstato už pakuotės sistemos įgyvendinimą, pakeitimus bei papildymus.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 16 

 

Žvilgsnis į gamtą menininko akimis

 

Balandžio 16 d. Aplinkos ministerijoje (IV a.) buvo pristatyta gamtos fotografo Vyto Vitkausko darbų paroda. Šį autorių, pasak ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjo Selemono Paltanavičiaus, gamtininkai pažįsta kaip patyrusį filmų apie vabzdžių pasaulį kūrėją. Daugelis iki šiol prisimena jo nufilmuotus mikropasaulio vaizdus. Net du kartus – 2001 ir 2005 metais – už šiuos darbus Vytas Vitkauskas yra pelnęs Petro Abukevičiaus premiją.

Fotografija – ne naujas Vyto Vitkausko amplua. Dar 1958-aisiais jo darbai buvo pažymėti vaizduojamosios kūrybos konkurse. Dabar, pasak Selemono Paltanavičiaus, šio meistro objektyvas „ieško“ to paties, kaip ir filmavimo kamera – žiedų, detalių, vabzdžių. Greta mūsų esantis pasaulis tampa unikalus ir nepakartojamas.

Ministerijoje eksponuojama devyniolika Vyto Vitkausko fotografijų. Ir visos turi savo, kad ir mažas, istorijas. Iš vienų žvelgia vabzdžio akys, kitose mirga drugių sparnai ar šviesos žaismas augalų žieduose. Ir kiekviena – tarsi paliudijimas, kad mūsų aplinka yra nuostabi ir nepakartojama. Tik reikia ją pamatyti ir suprasti.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 04 15

 

Pakeisti miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai

 

Balandžio 14 d. aplinkos ministras patvirtino naują Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų redakciją. Ankstesni, prieš penkerius metus patvirtinti Nuostatai pakeisti visų pirma atsižvelgus į sausio 1 d. įsigaliojusias Miškų įstatymo pataisas. Įstatymas sugriežtino ir sukonkretino miško atkūrimo, priežiūros ir apsaugos, taip pat neteisėtai iškirsto miško atkūrimo reikalavimus. Todėl prireikė nustatyti miško atkūrimo, želdinių ir žėlinių vertinimo kriterijus.
Keičiant Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus, taip pat buvo atsižvelgta į vasarį patvirtintas Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonių ,,Pirmas žemės ūkio paskirties apželdinimas mišku“ ir ,,Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisykles ir nustatyti reikalavimai miškui įveisti. Naujajame dokumente nebeliko rekomendacinio pobūdžio straipsnių ir priedų, į jį perkeltos Miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodikos nuostatos.
Kadangi valstybiniai miškai sodinami iš valstybės lėšų, dabar šių miškų valdytojai, ruošdami dirvą sodinant želdinius, palikdami medyną atželti, turės laikytis griežtesnių reikalavimų nei privačių miškų savininkai. Nors pastariesiems, kaip sakė Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė Zita Bitvinskaitė, skirta mažiau reikalavimų dėl miško sodinimo technologijų, tačiau ir valstybinių, ir privačių želdinių kokybė bus vertinama pagal vienodus kriterijus, t. y. atkurtas ar įveistas miškas turės būti tos pačios kokybės.
Pagrindiniai miškininkystės reikalavimai (želdinių tankis, sodmenų kokybė, priežiūros, atsodinimo reikalavimai ir pan.) liko nepakitę, tik, atsižvelgus į rūšių įvairovę, visuose privačiuose ir valstybiniuose III grupės miškuose tikslinių medžių rūšims priskirtas skroblas ir baltalksnis, jeigu atkuriami tų pačių rūšių medynai. Naujuose Nuostatuose atsisakyta smulkmeniškų dirvos ruošimo reikalavimų ir palikta teisė pačiam savininkui ar valdytojui pasirinkti ruošimo būdą..

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 04 15

 

 

Gausios švaros talkos primena – gyventojams trūksta kokybiškų atliekų surinkimo paslaugų

 

Prasidėjęs pavasaris atkreipė dėmesį, kad per žiemą kiemuose, aikštėse, upių pakrantėse, poilsio aikštelėse susikaupė daug šiukšlių. Aplinkos ministerija pirmoji organizavo talką ir rinko šiukšles Neries pakrantėje. Šiuo metu talkas rengia ir kitos ministerijos, įstaigos, akademinis jaunimas ir net visuomeninės organizacijos. Į talkas kviečiantys skelbimai kabo ir daugiabučių namų laiptinėse. Vien tik Vilniaus regione nuo šio mėnesio pradžios jau surengta daugiau kaip dvidešimt aplinkos tvarkymo talkų.

„Suprantamas toks visuomenės aktyvumas, - sakė ne vienoje talkoje dalyvavęs aplinkos ministras Artūras Paulauskas. - Visiems norisi gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje. Tačiau talkomis nepasieksime civilizuoto atliekų tvarkymo. Savivaldybės turi nuolatos teikti gyventojams kokybiškas atliekų surinkimo paslaugas. Matome, kad jos to nedaro. Šiukšlių daugiausia susikaupę dažniau lankomose vietose, kur nėra šiukšlių dėžių. Aikštelėse prie atliekų konteinerių šiukšlės pilamos ant žemės tada, kai konteineriai jau būna perpildyti. Trūksta informacijos, kur galima išmesti buitines atliekas, kada išvežamos šiukšlės ir pan. Neatsakingai viešoje vietoje išmestos šiukšlės turi būti renkamos ne tik balandžio mėnesį, bet kiekvieną dieną.“

Tai daryti savivaldybes įpareigoja Atliekų tvarkymo įstatymas, tačiau įvairių šalies miestų ir rajonų gyventojai vis dažniau skundžiasi, kad jų surinktos ir rūšiuotos atliekos laiku neišvežamos į sąvartynus, atliekų perdirbimo įmones. Šiukšlini kiemai, aikštės ir poilsiavietės tapo daugelio didžiųjų šalies miestų gyventojų kasdienybe.

Aplinkos ministerija šiuo metu rengia Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama patikslinti ir papildyti šios veiklos teisinį reglamentavimą. Bus nustatyti aplinkos tvarkymo standartai, kuriuos savivaldybės privalės vykdyti. Siūloma įteisinti nuostatą, kad regioniniai atliekų tvarkymo planai būtų derinami su Aplinkos ministerija. Savivaldybės savo atliekų tvarkymo planus turėtų derinti su apskritimis. Tokia pačia tvarka turėtų būti teikiamos ir ataskaitos apie padarytus darbus. Reikėtų įteisinti atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis ir tvarkytojo pareigą užtikrinti šios paslaugos kokybę. Būtų tikslinga, jei Vyriausybė įteisintų konkrečių regionų administratorių atsakomybę už atliekų tvarkymą.

Kaip sakė aplinkos ministras Artūras Paulauskas, siūlomos pataisos turėtų teigiamos įtakos visai komunalinių atliekų tvarkymo sistemai. Būtų patobulintas šių darbų teisinis reglamentavimas, sudarytos sąlygos geresniam darbo organizavimui. Savivaldybės galėtų mažesnėmis sąnaudomis organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, tinkamai prižiūrėti jau sukurtą ir kurti naują infrastruktūrą, gauti bei panaudoti Europos Sąjungos paramos lėšas. Turėtų sumažėti atskirtis tarp miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių, nes visiems gyventojams būtų sudarytos vienodos sąlygos naudotis kokybiška komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

Aplinkos ministerija rengiamas įstatymo pataisas artimiausiu metu pateiks svarstyti Vyriausybei.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 14

 

 

„Darom!“, – kartu su visuotinės akcijos organizatoriais sako aplinkosaugininkai

 

Aplinkos ministerija remia pilietinę iniciatyvą gegužės 3 d. šalyje surengti visuotinę švaros akciją „Darom 2008“ ir kviečia visuomenę kuo aktyviau dalyvauti nuo šiukšlių gelbstint ir gyvenamąją aplinką, ir gamtos kampelius. Akcijos organizatoriams, kaip sakė ministras Artūras Paulauskas, aplinkosaugininkai pasiūlė suteikti visą reikiamą pagalbą.
Kad Lietuvoje sėkmingai būtų įgyvendintas šis iš Estijos, kur gegužės 3 d. vyks tokia pati akcija, perimtas sumanymas, telkiami savanoriai. Jie prašomi registruotis akcijos interneto svetainėje http://www.darom2008.lt/. Į savanorių gretas, neabejoja ministras Artūras Paulauskas, įsilies ir dauguma Aplinkos ministerijos bei jai pavaldžių institucijų darbuotojų ir jų šeimų narių. Estai iki gegužės 3-osios planuoja suburti 40 tūkstančių savanorių, kurie per vieną dieną surinks milžinišką šiukšlių kiekį, vertą užfiksuoti pasaulinėje Guinesso rekordų knygoje, – 10 tūkst. tonų.
Kiek šiukšlių tądien bus surinkta Lietuvoje, dar sunku prognozuoti. Kita vertus, akcijos tikslas – ne tik rekordas, bet ir švaresnis bei gražesnis mūsų kraštas, stipresnė pilietinė savimonė. Visą šį balandį šalyje rengiamos švaros talkos – tarsi akcijos „Darom 2008“ preliudija. Regionų aplinkos apsaugos departamentai vietos bendruomenes telkia vertingiausiems gamtos kampeliams išvalyti, miškininkai yra paskelbę miškų valymo bei tvarkymo akciją „Prišiukšlintos girios – šalies gėda“. Svarbiausias visų šių talkų ir akcijų bruožas – ryžtas ir konkretūs darbai. „Darom!“, – kartu su visuotinės akcijos “ organizatoriais sako aplinkosaugininkai.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 04 14

 

 

Ministrai tarėsi, kaip mažinti klimato kaitą ir išsaugoti miškų biologinę įvairovę

 

Balandžio 11 d. Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Lietuvos, aplinkos ministrai susirinko Slovėnijos sostinėje Liublianoje. Šį neformalų jų susitikimą sukvietė dabar ES pirmininkaujanti Slovėnija. Ministrai tarėsi kaip mažinti klimato kaitą ir išsaugoti miškų, kurių vaidmuo šiuo požiūriu itin svarbus, biologinę įvairovę. Taip pat aptartos biokuro ir biodegalų gamybos bei naudojimo galimybės.
Šie klausimai, kaip sakė aplinkos ministras Artūras Paulauskas, labai aktualūs ir Lietuvai. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, elektros energijai pagaminti reikės gerokai daugiau iškastinio kuro, kurį tenka importuoti. Ir ekonominiu, ir aplinkosauginiu požiūriu yra tikslinga energijos gamybai naudoti daugiau vietinio biokuro. Per pastaruosius kelis metus šalyje medienos ir jos atliekų panaudojimas tokiam tikslui, ypač būstui šildyti, gerokai išaugo. Dabar iš medienos pagaminama 15 proc. visos šildymui skirtos energijos.

Didinti energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių – svarbi priemonė klimato kaitai mažinti. ES yra nustačiusi tikslą, kad iki 2020 m. iš tokių išteklių pagaminta energija sudarytų 20 proc. visos ES šalyse suvartojamos energijos, o 10 proc. transporto sektoriuje suvartojamų degalų sudarytų biokuras. Taip pat numatyta iki 2010 m. daugiau nei dvigubai padidinti biomasės naudojimą energijai gaminti. Tačiau svarbu užtikrinti, kad tai neturėtų neigiamų pasekmių biologinei įvairovei. Biodegalai neturi būti gaminami iš žaliavų, kurios gaunamos iš biologiniu požiūriu labai vertingais miškais apaugusių ir saugomų teritorijų.
Lietuva, ministro Artūro Paulausko žodžiais, palaiko požiūrį, kad, įgyvendinant klimato kaitos ir energetikos politiką, būtina rasti kompromisą tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų. Tik taip galima užtikrinti darnią atsinaujinančių išteklių ir biomasės panaudojimo energetikoje plėtrą, nesukeliant grėsmės biologinei įvairovei, išsaugant miškus ir kitas gamtos vertybes.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 04 11

 

Medžioklės, rengiamos mokslo tiriamaisiais tikslais, bus griežtinamos

 

Aplinkos ministras įpareigojo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą per 10 dienų ištirti incidentą, kuris š. m. kovo 29 d. kilo Rusnės saloje per paukščių medžioklę mokslo tiriamaisiais tikslais, ir informuoti ministrą apie jo rezultatus.

Tą dieną į salą stebėti žąsų pulkų buvo atvykęs Suomijos garbės konsulas Lietuvoje Kristeris Castrenas. Jis pasipiktino išgirdęs, kad kažkas šaudo į paukščius. Tarp paukščių stebėtojo ir šaudžiusio asmens, kuris tai darė, pasak jo, turėdamas Aplinkos ministerijos išduotą leidimą, kilo konfliktas. Ministerijos Gamtos apsaugos departamentui nurodyta sustabdyti leidimo, išduoto Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedrai, galiojimą, kol bus išaiškintos įvykusio incidento priežastys.

Ministerijos Gamtos apsaugos departamentas įpareigotas pateikti teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pakeitimus, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams vykdant paukščių medžioklę mokslo tiriamiesiems tikslams.

Artūras Paulauskas atsiprašė Suomijos garbės konsulo dėl patirto psichologinio sukrėtimo. Aplinkos ministras taip pat kreipėsi į Generalinį policijos komisarą, kad būtų išaiškinti medžioklėje dalyvavę asmenys ir nustatyta, ar konflikto su Suomijos generaliniu konsulu metu nebuvo pažeisti įstatymai.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 2663659

2008 04 11

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"