Paieška Lekėčiuose: miestelyje tarpu girių...

Lekėčiuose: miestelyje tarpu girių...

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Visur gėlės, gražios sodybos...

 

Nedidelis Šakių rajone, zanavykų krašte, esantis Lekėčių miestelis – tai tikras gamtos bičiulių, gražiai tvarkomų sodybų centras. Tereikia apsilankyti, sakysim, Ramutės ir Mindaugo Sutkaičių, Virginijos ir Antano Rindzevičių ar Raimondos ir Valentino Levišauskų sodybose, kad tuo įsitikintum, tuo labiau, jog gražių, tvarkingų sodybų gali rasti kiekvienoje miestelio gatvėje. O štai taip pat pavyzdingai tvarkomos sodybos šeimininkė Virginija Vaitkuvienė dar randa laiko puošti gėlėmis bažnyčią, ambulatoriją.

Lekėčiuose gyvuoja ir labai veiklus pagyvenusių žmonių klubas „Pušynas“, kurio pirmininkas Petras Tikuišis pasakojo: „Kai išėjau į pensiją, pagalvojau, kad ne aš vienas toks esu; miestelyje yra nemaža vienišų žmonių, reikia juos kuo nors sudominti, tad sumaniau kurti klubą, kurio nariai galėtų imtis prasmingos veiklos.... Mes vieni iš  pirmųjų pasodinome ir ąžuoliukų Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, kur dabar žaliuoja ištisas ąžuolynas“.  

O kita veikli Lekėčių senbuvė Liuda Gailienė, pagyvenusių žmonių klubo „Pušynas“ pirmininko pavaduotoja, globoja, galima sakyti, visas miestelio gėlininkes, nes pati gėles labai mėgsta ir daug jų – įvairių rūšių – augina savo namuose. Ji taip pat organizuoja vakarones su įdomiomis atrakcijomis, dovanėlėmis žmonėms, švenčiantiems savo amžiaus jubiliejus. Suprantama, mielai padeda ir mažiau prityrusioms gėlių augintojoms įsiveisti naujų žydinčiųjų puošmenų; kam reikia, dalija augalus iš savo gausios kolekcijos.

 

Gamtos grožis atsiveria dioramose

 

Dar viena čionykštė įžymybė – Lekėčių girininkijoje įsikūręs  ir gamtos ir miškininkystės informacinis centras su įspūdingu muziejumi, įkurtu ankstesnio girininko Stasio Rusecko. Į šį informacinį centrą dažnai atvyksta ir jaunųjų miško bičiulių, kitų mokinių iš mokyklų; yra aparatūra, kuria moksleiviams bei kitiems lankytojams demonstruojami filmai apie mišką bei gamtosaugos, ekologijos temomis.

Kaip sakė dabartinis Lekėčių girininkas Putinas Lebedžinskas, iš pradžių visi būsimojo muziejaus eksponatai tilpo viename kambaryje. O prieš ketverius metus, pasikvietę Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojus, miškininkai sutvarkė ekspozicijas, sukūrė tikrą muziejų – su dioramomis,  vaizduojančiomis vieną ar kitą gamtos kampelį, pavyzdžiui, Novaraisčio draustinį. Yra ir speciali diorama, skirta vilkui; klasifikuotos gyvūnų iškamšos pagal rūšis. Įkurtas įdomus Lietuvoje gyvenančių vabzdžių kampelis.

Girininkijoje per paskutinius kelerius metus įvyko nemažų pokyčių. Pasak girininko, dabar miškininko darbas yra daug sudėtingesnis, negu anksčiau, tuo labiau, kad girininkijoje sumažėjo darbuotojų; šiuo metu dirba tik keturi: girininkas, jo pavaduotojas ir du eiguliai. O miškų plotas – apie 5,5 tūkstančio hektarų. Kadangi tai daugiausia pušynai, kurie yra degūs, todėl jų apsauga nuo gaisrų yra didelis rūpestis. Šiemet jau užregistruoti aštuoni gaisrai; trys iš jų pavasarį kilo dėl padegtos žolės.  

 

Ar ne miškininkų dinastijos pradžia?

 

Lekėčių girininko pavaduotojas Antanas Šilingas savo sodybos, kuri kaip tik yra ir jo tėviškė, sklype augina įvairiausių rūšių medelių – sėjinukų bei sodinukų. Sodybą puošia išradingai sukomponuoti akmenys, alpinariumai, na, ir, žinoma, įvairiausių rūšių medžiai, krūmai, gėlės. Beje, prityrusiam specialistui nėra sunku išauginti ir Lietuvoje kol kas retų rūšių medžių. O dar įdomiau, kad tos pačios rūšies medžiai kartais būna kitokie negu visi. Tokių, žinoma, pasitaiko nedažnai, bet Antanas Šilingas sugeba jų atrasti. Pavyzdžiui, jo sodyboje auga virgininio kadagio margašakės formos medelių, kurie dendrologų dar apskritai nėra aprašyti. Ta forma atsirado šioje sodyboje. Ją pavyko padauginti, tad gana greitai naujaisiais kadagiais galbūt galės pasidžiaugti kiti mėgėjai retais augalais puošti sodybas.

Tiesa, iš šios šeimos ateityje tikriausiai kils ir daugiau miškininkų, galbūt išauginsiančių naujų nuostabių medžių. Mat jau dabar miškininkų diplomus turi abu Antano sūnūs Marius bei Simonas, o jų žmonos – irgi miškininkės!

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"