Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2008 m. balandžio 21-27 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2008 m. balandžio 21-27 d.

 

 

Balandžio 20-24 d. Tartu (Estija) - metinis HELCOM fitoplanktono ekspertų grupės susitikimas bei fitoplanktono identifikavimo kursai. Dalyvauja Jūrinių tyrimų centro hidrobiologijos skyriaus vyr. specialistė Irina Olenina. Išsamesnė informacija tel. 8~46 410 459.

Balandžio 21 d. Briuselyje vyko ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdis klimato kaitos klausimais. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyr. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

Balandžio 21-22 d. Briuselyje vyko EK Aplinkos politikos apžvalgos (EPRG) darbo grupės susitikimas. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento direktorius Arūnas Čepelė. Išsamesnė informacija tel. 266 3509.

Balandžio 22 d. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius) vyko pasitarimas, kuriame buvo aptariama Juodkrantės uosto koncepcija. Dalyvavo Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento bei Neringos savivaldybės atstovai, Juodkrantės uosto projekto rengėjai. Išsamesnė informacija tel. 266 3628.

Balandžio 22-23 d. Briuselyje vyko ES šalių koordinatorių ir ekspertų posėdis, kuriame aptarta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Dalyvaus AM Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Algimantė Treinienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3623.

Balandžio 22-23 d. Briuselyje vyko ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdis dėl Kartachenos biosaugumo protokolo. Dalyvaus AM Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vedėjas Danius Lygis. Išsamesnė informacija tel. 266 3562.

Balandžio 22-24 d. Helsinkyje - 7-asis Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos posėdis. Dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Bajoraitienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3502.

Balandžio 22-26 d. ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis Marakeše (Marokas) dalyvauja tarptautinėje medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų apsaugos tarybos (CIC) generalinėje asamblėjoje. Išsamesnė informacija tel. 266 3485.

Balandžio 24 d. viešbučio „Šarūnas“ (Raitininkų g. 4, Vilnius)konferencijų salėje vyks seminaras „Varian08“, kurio metu bus supažindinama su naujovėmis chromatografijos, spektrometrijos srityse. Dalyvauja Jūrinių tyrimų centro Ekotoksikologijos skyriaus vedėja Galina Garnaga ir Prietaisų priežiūros specialistas Giedrius Mačernis. Išsamesnė informacija: Galina Garnaga, tel. 8~46 380 478.

Balandžio 24 d. 10 val. Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius), konferencijų salėje 1.1, vyks tarptautinė konferencija „Efektyvaus energijos vartojimo pastatuose galimybės. Projektų idėjų mugė“. Renginyje numatoma aptarti geriausius Europos efektyvaus energijos naudojimo pastatuose praktikos pavyzdžius, racionalaus energijos panaudojimo renovacijoje ir naujoje statyboje modelius, atsinaujinančių energijos šaltinių, ateities energijos technologijų ir modelių darnios plėtros kontekste panaudojimo galimybes, naujojo požiūrio statybos rinkoje formavimo (žalieji pirkimai statyboje) klausimus. Pranešimus konferencijoje skaitys pranešėjai iš Europos Komisijos, Europos statybų technologinės platformos, EurekaBuild (EUREKA skėtinė institucija, skirta projektų statybų sektoriuje kūrimui ir rėmimui), Europos mineralinės vatos gamintojų asociacijos „EURIMA“, taip pat bus pristatyti Lenkijos ir Olandijos pasirinkti sprendimai, veiklos kryptys ir pasiekimai energinio efektyvumo didinimo srityje. Renginys skirtas suinteresuotosioms organizacijoms, valstybės institucijų atsakingiems pareigūnams, architektams, projektuotojams ir kt. Išsamesnė informacija: Dainius Čergelis, tel. 266 3585.

Balandžio 27-29 d. Stasilė Znutienė, Aplinkos apsaugos atašė Lietuvos Respublikos Nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, kurios nuolatinė darbo vieta yra Briuselyje, Liublijanoje (Slovėnija) dalyvaus ES aplinkos atašė susitikime. Išsamesnė informacija tel. 3225028170.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657 

 

 

Lietuvos projektavimo įmonės siekia bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija

 

Šiandien, balandžio 22 d., aplinkos ministras Artūras Paulauskas susitiko su Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos nariais. Susitikime taip pat dalyvavo ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė, Statybos ir būsto departamento direktorė Edita Meškauskienė, Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Jonas Jakaitis ir kiti atsakingi darbuotojai.

„Mes pripažįstame ženklų ir neginčytiną Aplinkos ministerijos indėlį formuojant ir vystant Lietuvos aplinkos apsaugos politiką, - sakė Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos valdybos narys Leonas Butkus. - Jaučiame ir ryškesnį bei operatyvesnį ministerijos dėmesį statybos sektoriaus vykdomų darbų kokybei tobulinti ir teritorijų darniai plėtrai užtikrinti. Tačiau asociacija nori atkreipti dėmesį į tas problemas, kurios galėtų būti išspręstos bendromis pastangomis“.

Vyko diskusijos, kokius reikėtų priimti sprendimus, kaip būtų galima išlaikyti optimalų statybų verslo vystymo ir besiklostantį statybos apimčių, jos kokybės ir aplinkosaugos santykį. Daugiausia buvo kalbama apie statybos darbų kokybę ir teritorijų planavimo problemas. Buvo aptartos statybų reglamentavimo galimybės ateityje.

Susitikimo dalyviai akcentavo statybų techninės priežiūros problemą. Buvo siūloma atsisakyti formalios, žinybinės (užsakovo/rangovo) kontrolės ir neprofesionalios techninės priežiūros statyboje. Statybų techninės priežiūros vykdytojų atsakomybę buvo siūloma didinti, įvedant privalomą šią priežiūrą vykdančių subjektų draudimą ir jų veiklos kontrolę. Buvo pastebėta, kad Priešgaisrinės apsaugos ir kitų su statybos verslu susijusių institucijų nedalyvavimas ankstyvoje statybos leidimo išdavimo stadijoje sukuria korupcijos prielaidas.

Panašias problemas susitikimo dalyviai įvardijo ir projektų ekspertizės atlikime. Aplinkos ministras Artūras Paulauskas atkreipė dėmesį, kad daug problemų teritorijų planavimo srityje sukėlė detaliųjų planų rengimas nesant patvirtintiems bendriesiems planams Chaotiška miestų plėtra, nesilaikant bendrojo plano patvirtintų nuostatų, sukuria prielaidas esamos infrastruktūros perkrovai, blogina aplinkos kokybę.

Diskusijoje apie statybos projektų pabrangimą, ministras pastebėjo, kad projekto kaina didėja ne tik dėl kylančių medžiagų ir darbų kainų, bet ir dėl nekokybiškai atliktų Galimybių studijų.

„Aš tikiu, kad esant geranoriškiems siekiams, galima išspręsti daugelį problemų", - sakė apibendrindamas susitikimo rezultatus aplinkos ministras Artūras Paulauskas.

Susitikimo dalyviai numatė parengti sutartį, kurioje bus numatytos Aplinkos ministerijos ir Statybos projektavimo įmonių asociacijos tolesnio bendradarbiavimo formos bei turinys.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 22

 

Statybos verslo atstovams – tarptautinė konferencija, projektų idėjų mugė

 

Ketvirtadienį, balandžio 24 d., Aplinkos ministerija rengia tarptautinę konferenciją: „Efektyvaus energijos vartojimo pastatuose galimybės. Projektų idėjų mugė“. Konferencija vyks Lietuvos parodų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilniuje kartu su tarptautine statybos ir remonto paroda „RESTA 2008“. Konferencija rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos statybų technologine platforma ir Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

Konferencijoje numatoma aptarti geriausius Europos efektyvaus energijos naudojimo pastatuose praktikos pavyzdžius, racionalaus energijos panaudojimo renovacijoje ir naujoje statyboje modelius, atsinaujinančių energijos šaltinių, ateities energijos technologijų ir modelių darnios plėtros kontekste panaudojimo galimybes, naujojo požiūrio statybos rinkoje formavimo (žalieji pirkimai statyboje) klausimus.

Pranešimus skaitys atstovai iš Europos Komisijos, Olandijos, Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Austrijos. Apie Lietuvos nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo programą kalbės VĮ Energetikos agentūra atstovė Lina Užšilaitytė, daugiabučių namų modernizavimo programą pristatys Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktorius Valius Serbenta.

“Projektų idėjų mugėje” norvegas Svein Willy Danielsen kalbės apie EurekaBuild skėtinio projekto įgyvendinimą. Dr. Virgaudas Juocevičius pristatys projektą “Statybos pramonės ir efektyvaus energijos vartojimo tyrimų sinergija”. Dar numatoma pristatyti “nulinės” energijos pastatų atsinaujinančių energijos šaltinių projektus, būsto renovacijos modelius.

Dalyvavimas šiame renginyje nemokamas. Konferencija vyks lietuvių-anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu. Daugiau informacijos apie šį renginį pateikiama Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje adresu www.am.lt skiltyje „Skelbimai“ ir Lietuvos statybų technologinės platformos interneto tinklalapyje adresu www.lstp.lt.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 22

 

Statybos verslo atstovams – tarptautinė konferencija, projektų idėjų mugė


Ketvirtadienį, balandžio 24 d., Aplinkos ministerija rengia tarptautinę konferenciją: „Efektyvaus energijos vartojimo pastatuose galimybės. Projektų idėjų mugė“. Konferencija vyks Lietuvos parodų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilniuje kartu su tarptautine statybos ir remonto paroda „RESTA 2008“. Konferencija rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos statybų technologine platforma ir Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

Konferencijoje numatoma aptarti geriausius Europos efektyvaus energijos naudojimo pastatuose praktikos pavyzdžius, racionalaus energijos panaudojimo renovacijoje ir naujoje statyboje modelius, atsinaujinančių energijos šaltinių, ateities energijos technologijų ir modelių darnios plėtros kontekste panaudojimo galimybes, naujojo požiūrio statybos rinkoje formavimo (žalieji pirkimai statyboje) klausimus.

Pranešimus skaitys atstovai iš Europos Komisijos, Olandijos, Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Austrijos. Apie Lietuvos nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo programą kalbės VĮ Energetikos agentūra atstovė Lina Užšilaitytė, daugiabučių namų modernizavimo programą pristatys Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktorius Valius Serbenta.

“Projektų idėjų mugėje” norvegas Svein Willy Danielsen kalbės apie EurekaBuild skėtinio projekto įgyvendinimą. Dr. Virgaudas Juocevičius pristatys projektą “Statybos pramonės ir efektyvaus energijos vartojimo tyrimų sinergija”. Dar numatoma pristatyti “nulinės” energijos pastatų atsinaujinančių energijos šaltinių projektus, būsto renovacijos modelius.

Dalyvavimas šiame renginyje nemokamas. Konferencija vyks lietuvių-anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu. Daugiau informacijos apie šį renginį pateikiama Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje adresu www.am.lt skiltyje „Skelbimai“ ir Lietuvos statybų technologinės platformos interneto tinklalapyje adresu www.lstp.lt.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 22

 

Paroda „RESTA 2008“ - ekologiškai ir energiją taupančiai statybai


Balandžio 23-26 d. Lietuvos parodų centre LITEXPO veiks paroda „RESTA 2008“. Tai Lietuvoje veikianti Pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI pripažinimą pelniusi statybos ir remonto paroda. Šiais metais paroda surengta jau 15- ąjį kartą. Tokiu būdu statybos verslo žmonėms sudaroma puiki galimybė susipažinti su naujovėmis, susitikti su verslo partneriais, pasimokyti iš kitų ir pasidalinti savo patirtimi.

„Man ypač malonu, kad šių metų parodos pagrindinė tema yra ekologiška, energiją tausojanti statyba, - sakė aplinkos ministras Artūras Paulauskas. - Dabar, kai vis aktualesnės tampa klimato kaitos mažinimo problemos, labai svarbu statybose naudoti ekologiškas medžiagas ir diegti ekologiškas technologijas. Pastatų stogai, sienos turi tausoti šilumą. Ekologiškai svarbu statybose naudoti kuo daugiau natūralių gamtinių medžiagų. Reikia, kad pastatuose būtų naudojamos atsinaujinančios energetikos sistemos, įrengimai, taip pat energijos taupymo technologijos. Ši plačiai pripažįstama ir vertinama paroda byloja, kad mūsų šalies statybų verslo žmonės domisi naujovėmis ir siekia jas įgyvendinti. Eidami nelengvu pažangos keliu, statybų žmonės kuria sveikesnę ir švaresnę aplinką, kurioje mes visi gyvename, dirbame ir planuojame savo ateitį.“

Iš viso parodoje „RESTA 2008“ šiemet stendus turės daugiau kaip 630 dalyvių. Tarp jų apie 530 dalyvių iš Lietuvos ir beveik 100 - iš Baltarusijos, Čekijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Rusijos, Lenkijos. Apie 30 proc. statybos kompanijų parodoje dalyvaus pirmą kartą.

Didžiausia parodos ekspozicijos dalis skirta statybinių bei apdailos medžiagų pristatymui. Taip pat bus galima susipažinti su naujausia langų, durų ir vartų, grindų dangos, šildymo, vėdinimo, santechnikos įranga bei elektros instaliacija. Didžiausią ekspozicijos plotą lauko aikštelėje užims statybinę techniką, įrengimus, įrankius pristatantys dalyviai.

„RESTA 2008“ užims 36 tūkst. kv. m. plotą. Tikimasi, kad parodą aplankys daugiau kaip 60 tūkst. lankytojų. Jų patogumui parodos rengėjai rezervavo automobilių stovėjimo aikštelę prie prekybos centro RIMI Hypermarket, Savanorių pr. 16, Vilniuje. Parodos dienomis iš šios aikštelės į LITEXPO ir atgal kas pusvalandį kursuos specialūs nemokami autobusai.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 21

 

Aptartos Raseinių rajono aplinkosaugos perspektyvos ir problemos

 

Praėjusį penktadienį, balandžio 18 d., aplinkos ministras Artūras Paulauskas lankėsi Raseinių rajono savivaldybėje, Kauno rajono regioninio aplinkos apsaugos departamento Raseinių aplinkos apsaugos agentūroje. Savivaldybės didžiojoje salėje įvyko susitikimas su Tarybos nariais, savivaldybės administracijos, Kauno apskrities viršininko administracijos, aplinkos apsaugos agentūros, miškų urėdijos darbuotojais, visuomenės atstovais.

Rajono atstovai susitikimuose kalbėjo apie jiems svarbias problemas, kurios iškyla siekiant sukurti geresnę aplinkos apsaugą - geriamojo vandens tiekimą gyventojams, vietinių kelių tvarkymą, daugiabučių namų renovaciją, planuojamą Raseinių miesto perspektyvą, miškų priežiūros, atnaujinimo ir ugdymo, atliekų tvarkymo, gyvosios gamtos apsaugos ir kitus klausimus.

„Mes turime pasimokyti iš klaidų ir visas statybas vykdyti teisėtai, - sakė ministras. - Turi būti visuomenės apsvarstyti ir priimti bendrieji bei detalieji planai. Tokių planų nebuvimas ar jų nepaisymas turi skaudžias pasekmes - gali tekti nugriauti pastatus, nukenčia aplinka, be pagrindo naikinami medžiai, želdinai ir pan. Akivaizdžiai matome, jog nė vienai dienai nebegalima atidėlioti atliekų tvarkymo darbų. Susirūpinimą kelia ir per daug lėtas Europos Sąjungos skiriamų pinigų įsisavinimas.“

Ministras informavo susitikimų dalyvius apie neseniai patvirtintą asbesto šalinimo programą, apie numatomą įdiegti privalomą užstatą už plastikinę, metalinę ir kitokią pakuotę, kuris iš esmės pagerintų antrinių žaliavų surinkimą bei padėtų išsaugoti švaresnę aplinką.

Kaip sakė rajono meras Petras Vežbavičius, Europos Sąjungos skiriamas lėšas sunku įsisavinti dėl ilgai užsitęsiančių viešųjų pirkimų procedūrų. Per tą laiką pakyla medžiagų ir darbų kainos ir nebe užtenka planuotų lėšų darbams atlikti. Aktyvūs gyventojai norėjo privatizuoti nedidelius žvyro telkinius, o paskui buvo pasiryžę prižiūrėti vietinės reikšmės žvyrkelius. Vėliau tokių gražių ketinimų atsisakė. Jie pamatė, kad reikia sutvarkyti daug formalumų, o mokesčiai už reikalaujamus geodezinius planus per daug dideli.

Susitikime kalbėję įvairių institucijų ir visuomenės atstovai piktinosi kai kurių galiojančių tvarkos aprašų ir taisyklių netobulumais, kalbėjo apie ilgus kelius, kuriuos reikia nueiti, norint gauti reikalingą pažymą ar leidimą. Ministras akcentavo, kad atsižvelgiant į išsakytas problemas, bus peržiūrimi teisės aktai, keičiami bei tobulinami.

Prie Miškų urėdijos svečių alėjoje ministras pasodino ąžuoliuką, aplankė Jūkainių sveikatingumo taką.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 21

 

Lydekas mėgėjams bus galima gaudyti anksčiau, o žiobrių žvejybos apribojimas sutrumpėjo

 

Kadangi šiais metais pavasarinio lydekų gaudymo draudimo bei žvejybos vidaus vandenyse, naudojant masalui žuvelę termino paskutinė draudimo diena, o žiobrių žvejybos be licencijų draudimo pirma diena (balandžio 20) yra savaitgalis, todėl, pagal Mėgėjiškos žūklės taisyklių 15 p. nuostatą, lydekas gaudyti, įskaitant ir gaudymą naudojant masalui gyvą žuvelę, buvo galima jau balandžio 20 d., sekmadienį. Žiobriai šį savaitgalį gaudomi bendra tvarka, o nuo pirmadienio – tik turint specialias licencijas.

Pavasarinis žuvų nerštas dažnai prilyginamas sėjai - sėjai mėlynuosiuose arimuose. Ir tai labai tikslus, kadangi ir laukų ir vandenų produktyvumo pamatai dažniausia dedami pavasarinės sėjos ar neršto metu.

Kad galėtume pasidžiaugti gausesniais laimikiais, privalome per pavasarinį nerštą ypač pasirūpinti saugomomis ir globojamomis bei vertingomis žuvų rūšimis, todėl šiuo laikotarpiu taikomi žvejybos ribojimai. Jų nėra daug, tačiau reikia įsidėmėti, kad į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas žuvų rūšis (lašišas, sykus, skersnukius, vijūnus, jūrines ir mažąsias nėges) su nedidelėmis išimtimis draudžiama gaudyti ištisus metus.

Šlakius ir upines nėges galima žvejoti tik turint specialias licencijas

Na, o šių rūšių žuvų žvejybai taikomi pavasariniai žvejybos draudimai: lydekų – nuo 02-01 iki 04-20; , sterkų, nuo 03-01 iki 05-20; salačių nuo 04-01 iki 05-15; kiršlių nuo 03-01 iki 05-15.

Rudeniniai žvejybos draudimai vidaus vandenyse taikomi m. upėtakių (nuo 10-01 iki 12-31); sykų (nuo 10-01 iki 12-31) bei vėžių (nuo 10-15 iki 07-15) žvejybai.

Atkreiptinas dėmesys į Mėgėjiškos žūklės taisyklių 15 p. nuostatą, kad tais atvejais , kai pirma ar paskutinė draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną, todėl šiais metais lydekas galėsime gaudyti jau balandžio 20 d. (sekmadienį), o nuo balandžio 21 d. (pirmadienio) žiobrius pradėsime gaudyti tik turėdami specialias licencijas.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 18

 

Patvirtinta asbesto šalinimo programa

 

Balandžio 17 d. Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtą Asbesto šalinimo programą.

Asbestas dėl savo atsparumo cheminėms medžiagoms ir ugniai buvo plačiai naudojamas, ypač statybinių ir termoizoliacinių medžiagų gamyboje. Asbesto turintys gaminiai nekelia didesnio pavojaus visuomenės sveikatai. Jis atsiranda, kai šie gaminiai yra laužomi, ardomi ar apdorojami ir dėl to aplinkoje pasklinda labai smulkios asbesto skaidulos. Žmogui įkvepiant asbesto skaidulas, jos susminga į kvėpavimo takų audinį, tuo sukeldamos vėžinius susirgimus.

Lietuvoje naudoti asbestą ar jo turinčius gaminius yra uždrausta nuo 2005 metų, tačiau dėl plataus asbesto ankstesnio panaudojimo statiniuose (96 procentai sudaro šiferinės stogų dangos) ir toliau išlieka asbesto skaidulų, išsiskiriančių iš pažeistų jo turinčių gaminių, keliama rizika visuomenės sveikatai.

Patvirtintos programos tikslas – siekiant pagerinti aplinkos būklę ir užtikrinti sveikesnę aplinką, palaipsniui ir saugiai pašalinti iš aplinkos pavojų keliančius asbesto turinčius gaminius. Tikslui įgyvendinti numatoma įvertinti pastatuose panaudotų asbesto turinčių gaminių kiekį ir jų būklę, remti visuomenės sveikatai nesaugių asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos, kelti valstybės institucijų tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, informuoti ir šviesti visuomenę apie asbesto keliamą riziką, saugų elgesį šalinant jį iš aplinkos.

Programoje numatytos priemonės bus remiamos valstybės biudžeto, savivaldybių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos, tarptautinių fondų bei kitomis lėšomis. Šiam tikslui numatoma panaudoti beveik 23 milijonus litų.

Programos vykdymą koordinuos Aplinkos ministerija, atskiras priemones įgyvendins savivaldybės, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 04 17

 

Patikslintos Prekybos apvaliąja mediena taisyklės

 

Praėjusią savaitę buvo pakeistos Prekybos apvaliąja mediena taisyklės. Nuo šiol pirkėjai, su kuriais nutrauktos apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartys, nebegali dalyvauti papildomuose pardavimuose, organizuojamuose sutarties šalių susitarimu. Tai leidžia užkirsti kelią manipuliacijoms ir padidina pirkėjų atsakomybę.

Ligi šiol pasitaikė nemažai atvejų, kai pasiūlę didžiausią pardavimo kainą ir laimėję konkursą pirkėjai nebepirko sutartos medienos ir miškų urėdijos turėjo didelių nuostolių. Nors pirkimo-pardavimo sutartys su tokiais pirkėjais ir buvo nutraukiamos, tai būdavo menka bausmė – jie laukdavo papildomų pardavimų, kad šalių susitarimu galėtų nusipirkti medienos ir pigiau, ir net daugiau, negu buvo patys pasiūlę per konkursą.

Kita svarbi naujovė – apvaliosios medienos kainą, dėl kurios pirkėjai ir pardavėjai susitaria per pardavimo konkursą, leidžiama tikslinti nuo kovo 1 d., o ne nuo balandžio mėnesio, kaip buvo ligi šiol. Ši nuostata priimta atsižvelgus į sparčias ekonomikos ir klimato permainas. Dėl ekonomikos krizės sumažėjo medienos poreikis pasaulinėje rinkoje, o nuo pastarosios labai priklauso Europos ir mūsų šalies rinka. Be to, šiųmetę šiltą žiemą buvo sunku išgabenti medieną iš įmirkusių miškų, todėl susikaupė jos perteklius.

Kad medienos pirkėjai įvykdytų savo įsipareigojimus, kuriuos patys pasiūlė ir dėl kurių sutarė su pardavėjais, Taisyklės papildytos nuostata, kad tikslinant kainą gali dalyvauti tik tie pirkėjai, kurie iki kainų tikslinimo dienos yra įvykdę sutartinius įsipareigojimus numatytais kiekiais. Taip pat jau galima kainas dažniau keisti. Anksčiau jas buvo leidžiama papildomai keisti pirkėjo arba pardavėjo siūlymu tik kartą, pasibaigus pusmečiui. Dabar bus galima keisti kartą per ketvirtį nuo kovo 1 dienos.

Prekybos apvaliąja mediena taisykles numatoma pakeisti iš esmės. Ministras Pirmininkas balandžio 3 d. sudarė darbo grupę, kuriai pavesta išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius apvaliosios medienos ženklinimą ir apskaitą, valstybinių miškų valdytojų vykdomą prekybą apvaliąja mediena, ir pateikti siūlymus, kaip juos tobulinti.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 04 17

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"