Paieška Kada susikalba žmogaus ir medžio širdys

Kada susikalba žmogaus ir medžio širdys

Daiva ADOMONIENĖ, auklėtoja; Birutė AUTUKEVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Vilniaus l/d “Viltenė”)

 

Vienas svarbiausių švietimo reformos Lietuvoje uždavinių – ekologinio ugdymo plėtotė. Bendraujant su miesto vaikais, ryškėja didėjantis jų atotrūkis nuo natūralios aplinkos: vaikai nepažįsta gamtos, neturi sukaupę gamtos saugojimo ir puoselėjimo įgūdžių, neįgiję tyrinėjimų natūralioje aplinkoje patirties. Todėl pedagogai, įgyvendindami ekologinio ugdymo uždavinius ir tikslus, į tai  atsižvelgia.

Ekologiniu ugdymu lopšelyje–darželyje “Viltenė” siekiama, kad vaikai pajustų gamtos vientisumą ir harmoniją, numatytų savo veiksmų padarinius gamtai, ugdytųsi pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją ir tai taptų ugdytinių vertybine nuostata. Tačiau ekologinis ugdymas yra ne tik vertybių ugdymas. Daug svarbiau – pasiryžimas veikti ir patys veiksmai. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje “Iš močiutės skrynios” pabrėžiama, kad “ikimokyklinio amžiaus vaikas sėkmingai įvaldo kai kurias pasaulio pažinimo priemones, įgyja pirmas žinias apie juos supantį pasaulį, pažįsta elementarius dėsningumus ir priežastinius ryšius. Tokias galimybes vaikui teikia natūrali pažintinė bei tiriamoji veikla, kur vaikas smalsauja, tyrinėja, eksperimentuoja, stebi, svarsto, dalinasi patirtimi su kitais vaikais ir suaugusiais… Pasaulį vaikas suvokia kaip nedalomą visumą, pratinasi jame adekvačiai elgtis. Šiame amžiuje vaikas išmoksta prižiūrėti ir globoti gyvūnus bei augalus, formuojasi dorovinės, estetinės nuostatos supančios gamtos atžvilgiu.”

Unikali mūsų lopšelio–darželio teritorijos gamtinė aplinka, puiki strateginė padėtis (esame šalia Vingio parko) sudaro puikias sąlygas kasdieniniam aplinkosauginiam vaikų ugdymui. Nuolat organizuojame išvykas į parką, kur vaikai gali prisiliesti prie gamtos, pajusti jos grožį, pastebėti vykstančias negeroves. Tačiau puikiai suprantame, kad miesto vaikui sunkiau įprasminti ekologinės elgsenos patirtį, nes daugelį gamtos reiškinių gali stebėti tik nenatūraliomis sąlygomis. Vaiką jaudina tai, kas iš tikrųjų jam aktualu, „pačiupinėjama“. Raginimas „Saugokime gamtą!“ taip ir liks raginimu, jei bus teorinis, neišgyventas, nebus rodoma tinkamo pavyzdžio.

Sėkmės įmanoma tikėtis, jeigu vaiką ugdysime geru pavyzdžiu ir sugebėsime ekologinio ugdymo turinį integruoti į visas ugdomąsias veiklas. Mąstydami apie ekologiją, stengiamės žiūrėti vaiko akimis, vesdami jį į gamtą kaip į namus -  pamažu, nuo durų slenksčio iki paukščio skrydžio.

Kiekvienais metais mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinės tarybos organizuojamo projekto „Žemė kėlė žolę“, skirto Pasaulinei Žemės dienai, renginyje (Mokytojų namuose). Projekto, vykdomo jau daugel metų, tikslai tokie: inicijuoti įstaigose ekologinių pradmenų ugdymą, ugdyti pagarbą natūraliai gamtai, skatinti įstaigų pedagogus, vaikus ir jų tėvus rūšiuoti atliekas, neteršti gamtos ir aplinkos, ugdyti vaikų saviraišką, susaistytą su meninėmis priemonėmis ir stebėjimais.

Šiais metais Vilniaus m. Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių įstaigų “Spindulio” metodinio būrelio atrankos koncertas vyko lopšelyje–darželyje “Viltenė”. Dalyvavo vaikų meniniai kolektyvai iš l/d „Gudrutis“, „Viltenė“, „Salvija“, „Aušrelė“, „Skroblinukas“, Trakų Vokės l/d, Vaduvos d/m ir d/m „Pelėdžiukas“. Renginio metu demonstruoti vaikų darbai iš buitinių atliekų, gamtos stebėjimų albumai, laikraštukai, projektai ekologine tematika sukėlė didelį visų dalyvavusiųjų susidomėjimą. Ugdytinių muzikinius pasirodymus vertino kompetentinga komisija: J.Bagdonienė (Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinės tarybos pirmininkė), R.Talutienė („Vaivorykštės“ metodinio būrelio pirmininkė), V.Laurinavičienė (etnomuzikologė), J.Gritėnienė (l/d „Skroblinukas“ meninio ugdymo pedagogė).

... Turėdami Žemę (su nenusakoma daugybę augalų, su didžiausia gyvūnijos įvairove, su neišsemiamais turtais) mes nemokame džiaugtis, nemokame branginti šio turto. Ar visada pastebime, sudrausminame vaikus, laužančius medžius, mindančius žolę, skinančius gėles?

Tokių ir panašių minčių vedini susirinko vaikai, pedagogai, tėvai š.m. vasario 21 d. iš septynių Vilniaus m. ikimokyklinių įstaigų į l/d „Viltenė“ vykusį koncertą „Žemė kėlė žolę“.

Kad žemė nubustų, sniegas nutirptų, paukščiai sugrįžtų... Dėl to koncerto dalyviai pradėjo šventę bendra lietuvių liaudies daina „Žemė kėlė žolę“.

„Saulė, žemės motinėlė, / Mus globoja rūpestingai. / Siųsdama po spindulėlį / Ji visiems kas diena linki...“ - tokiais žodžiais renginio vedančioji, auklėtoja Daiva Adomonienė priminė vaikams, kad visiems, kas gyva, reikalinga saulės šiluma. Laukdami pavasario patiriame, kokia reikalinga šviesa ir šiluma, brandinanti pumpurus, šildanti žemelę, kviečianti visa, kas gyva, atgimti. O labiausiai saulės šilumos išsiilgę piemenėliai.

„Pažadink, saulele, žemelę“ - tai l/d „Gudrutis“ vaikučių ir jų vadovės E. Miškinienės atliekamas muzikinis vaizdelis su liaudies žaidimais ir dainomis. Tinkamai parinkti drabužiai, atributika, piemenėlių rauda nukėlė visus į gilią senovę.

... Žmogus yra žemės vaikas. Gyvendamas joje turi elgtis taip, kad ateinančioms kartoms paliktų ją gražesnę, negu jis rado ją gimdamas? Renginio vedančioji vaikus paskatino susimąstyti – ar visada žemelė laiminga, ar jai neskauda? Džiūstantys medžiai, dūstančios žuvys, mirštantys gyvūnai, iš kaminų kylantys juodų dūmų debesys, nualintos dirvos – tai ir žemės kančios. Naudokimės ja protingai, gerbkime gyvybę. Ar įsivaizduojame Lietuvėlę be medžių? Nežinia kaip, bet susikalba žmogaus ir medžio širdys. Paklausti vaikai (kokiu medžiu labiausiai didžiuojasi lietuviai), net nesusimąstydami sušuko: ąžuolu!..

... Senas ąžuolas savo šakose saugo paukštelius, drugelius, vabalėlius ir boružėles. Tokį muzikinį pasakojimą mums pateikė l/d „Aušrelė“ vaikai ir jų vadovė G. Jonušienė. O štai „Skalvijos“ lopšelio–darželio dalyviai, vadovaujami J. Andrejevos, pasodino visą sodelį ir tuo labai didžiuojasi („Mes sodiname sodelį“ pagal lietuvių liaudies dainą „Aš pasėjau žalią pupą“). Spygliuotis kadagys taip pat buvo apdainuotas renginyje - tai Vaduvos darželio–mokyklos vaikučiai ir jų vadovės J.Pakalnienė, D.Lukocevičienė, J.Vildžiūnienė skatina visus „Mielas drauge, eikš ir tu, gamtą saugosim kartu“. Nuotaikingą muzikinę inscenizaciją „Ropė“ (pagal E.Mieželaičio eiliuotą pasaką „Apie ropę“), atlikta Trakų Vokės l/d ugdytinių ir jų vadovių E.Nemčiauskienės ir D.Matusevičienės, privertė visus nusišypsoti. Puikiai pasirodė ir darželio–mokyklos „Pelėdžiukas“ atstovai, kurių muzikinį siužetą lydėjo protingoji miško gyventoja - ponia pelėda. Šiuos vaikučius paruošė meninio ugdymo pedagogė D.Umbrasienė. L/d „Viltenė“ auklėtiniai, vadovaujami pedagogės R.Navickienės, priminė, kad „Miškas – lietuvaičių lobis“ ir nevalia brakonieriams drumsti ramybę girioje, žvėrelių, vabalėlių, bitučių namuose, nes mes, žmonės, tik svečiai, kurie semiasi jėgų ir energijos miško ramybėje.

Koncerto pabaigoje vedančioji kreipėsi į visus šiais prasmingais žodžiais: “Saugokime gamtą. Nedaug mes galime, bet darykime tiek, kiek leidžia jėgos. Švarinkime savo aplinką, mokykimės kultūringai elgtis miške, paplūdimyje ir kitose vietose. Gerbkime visa tai, ką mums dovanoja dosnioji Žemė – gyvybę. O suaugusieji tegu kuria harmoniją vaiko dvasioje, nes ekologinės ir dvasinės problemos sprendžiamos kartu. Tik išgijus žmogaus dvasiai bus galima pradėti gydyti ir mūsų Žemės žaizdas”.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"