Paieška Ką mato pilkoji pečialinda?

Ką mato pilkoji pečialinda?

Henrikas GUDAVIČIUS

 

Prie Krūčiaus pražydo plačialapiai šaukščiai. Didžiulės rausvų žiedų burbuolės šviečia prie pat upelio srovės, o vienas baltas šakniastiebis jau šliaužia upelio dugnu, matyt, norėtų pasiekti kitą krantą ir įsikurti ten šalia pipirlapių ir žibuoklių... Žiūriu į iškilmingus žiedynus, galvoju, kad jie šiek tiek panašūs į graikiškuosius hiacintus, kurie kaip tik dabar pražydo gėlių darželiuose. Netoli ūbauja karveliai keršuliai. Ir liepsnelė tyliai gieda, čia pat, juodalksnio viršūnėje. Ir strazdai švilpauja prie Kurmių užtvankos. Kai po lietingų dienų atsiranda saulė, labai greitai atsigauna visi efemeroidiniai žiedai ir visi ką tik sugrįžę sparnuočiai.

Bet kodėl dar nėra kamanių?

Dar miega savo urveliuose baltalūpiai šokliai, visokios amofilos ir sfeksai, bet kamanės jau turėtų būti...

Tupiu prie upelio lyg koks vilpišys, tartum ko laukiu, žiūrėdamas į vos vos linguojantį plačialapio šaukščio žiedyną. Staiga visai čia pat suskamba pilkoji pečialinda: cilp-calp, cilp-calp! Pačiulba trumpai ir nutyla. Nutyla ir keršulis, nebegirdžiu ir liepsnelės. Visiška tyla, štai, galvoju, kada turėtų sudūzgenti stora, rūpestinga kamanė, juk laukia jos rausvi plačialapio šaukščio žiedai. Ir jau girdžiu, kaip atpypsi tulžys, greitai lekia virš upelio šaukdamas, jau visai čia pat pamato mane, staigiai metasi į dešinį krantą ir nutolsta pypsėdamas – mėlynas, mėlynas žaliuojančių garšvų ir blužnučių fone... Nutolo tulžys, ir vėl suūbauja keršulis, vėl gieda liepsnelė. Tik pečialinda tyli. Ir aš suprantu, kad šitas trumpas, bet skambus jos čiulbėjimas buvo pavojaus balsas strepečiams, plaukiojantiems Krūčiaus užtakiuose. Ką tik aš mačiau visą būrį mažų pilkšvų strepečių, o dabar iš juodalksnio viršūnės pečialinda pamatė tulžį, tą meistrišką žuvautoją, ir pranešė apie pavojų strepečiams. Ko gi daugiau čia tas tulžys būtų atlėkęs?

Nemune vanduo dar pavasariškai drumstas, o Krūčiuje jau labai skaistus, ir kiekviena žuvelė iš tolo matoma.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"