Paieška Kai Žemę rūkas glosto...

Kai Žemę rūkas glosto...

Pasaulinės Žemės dienos paminėjimas Biržuose

Aušrinė ARMONAITĖ

Biržų regioninio parko vyr. specialistė informacijai

 

Paklausiau Žemės – kas yra gyvenimas? Ji ne iš karto paslaptį atvėrė. Aprodė pievas, mišką, duonos lauką, gėlių priskynė, uogomis vaišino, pagirdė vandeniu, čiulbėjo paukščiais. Ilgai tylėjo… Žemę glostė rūkas…

Žmogaus paklausiau – kas yra gyvenimas? Žmogus į aukštą dangų pažiūrėjo, pasidžiaugė miškais, laukais ir pievom. Išrovė usnį, varputį ir svėrę. Paglostė rugio varpą. Susimąstė. Ilgai tylėjo… Žemę glostė rūkas…

 

Nuo 1971 metų, kada Jungtinės tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena, jis minimas ir švenčiamas įvairiose pasaulio šalyse. Lygiadienis - tai laikas, kada įvairiuose Žemės kampeliuose, išskyrus poliarines sritis, dienos ir nakties ilgumas suvienodėja. Prasideda astronominis pavasaris, diena ilgėja, o naktis trumpėja. Ir taip trunka iki birželio 18 dienos.

Nuo 1992 metų Pasaulinė Žemės diena minima ir Lietuvoje. Renginiai šiai dienai pažymėti vyksta ne tik kovo 20-tąją, jie tęsiasi visą pavasarį.

Saulėtą kovo 20-ąją Biržų kultūros centro kiemelyje regioninio parko direkcija nusprendė pradėti gražią tradiciją ir renginiu pažymėti šią svarbią Žemei dieną. Šventė prasidėjo Žemės vėliavos iškėlimu. Pavasario lygiadienis paskelbtas Pasauline Žemės diena, siekiant atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į mūsų planetai kylančias problemas. Apie jas pranešti visuomenei mums talkino “Atžalyno” vidurinės mokyklos 5b ir 5c klasių jaunosios ekologės. Kartu su mūsų regioninio parko ekologe R. Ulinskiene jos paruošė „Raganiukių“, išvarančių žiemos likučius, šokį bei grįžtančių „Paukščiukų“ miniatiūrą. Daugiausia emocijų sukėlusi dalis – avangardinis madų šou, pasitelkus antrines žaliavas.

Sueigos metu apie aplinkosaugos problemas pasakojo Biržų regioninio parko direktorius Kęstutis Baronas. Buvo kalbama apie klimato atšilimą, kuris jaučiamas įvairiose Žemės vietose. Jį pergyvena ne tik žmonės, o ir gyvūnai, augalai. Mažėja ledynai poliarinėse srityse, mažiau sniego kalnuose. Dėl to kinta atskirų gyvūnų paplitimo arealai.

Švęsdami Pasaulinę Žemės dieną, aktyviai dalyvaudami jai skirtuose praktiniuose renginiuose, turime saugoti tai, kas mums brangiausia: tyrą orą, švarų vandenį, dirvožemį, turtingą gyvąją gamtą, gražų kraštovaizdį, švarią gyvenamą aplinką.

Savivaldybės vyriausiasis specialistas–ekologas Vytautas Zurba paskelbė nominaciją, kuri bus (renkama) kiekvienais metais: labiausiai pasižymėjęs ekologiniu požiūriu žmogus (tai galės būti ekologiškiausias ūkininkas, besidomintis ekologija mokinys, labiausiai skleidžiantis ekologinį švietimą mokytojas ir kt.).

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"