Paieška Sanitarinės apsaugos zonos liesės, o gyvenimas kam dėl to gerės?..

Sanitarinės apsaugos zonos liesės, o gyvenimas kam dėl to gerės?..

Akcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Kovo 20 d. prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Vilniaus g. 33, Vilnius) surengtos akcijos dalyviai ragino nemažinti sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) aplink taršą skleidžiančius objektus ir ginti atstovauti ne teršėjų, o visuomenės interesus. Akcijoje dalyvavo žaliųjų judėjimo nariai, kitų visuomeninių organizacijų, Jašiūnų miestelio, Pakruojo rajono, sostinės Lazdynų mikrorajono bei Gerosios vilties bendruomenės atstovai.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rengia 1992 m. gegužės 12 d. Vyriausybės nutarimo Nr.343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” pakeitimo projektą. Vyriausybės nutarimas Nr.343 yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis nustatomos gamybinių, komunalinių ir kitų taršos skleidimo objektų sanitarinės apsaugos zonos. SAZ - tai  aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, taip pat šalia kelių esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reglamentuojančios ūkinės ir kitokios veiklos apribojimus. Trumpai tariant, SAZ paskirtis – apsaugoti žmonių sveikatą nuo kenksmingo teršalų poveikio.

SAM parengtame nutarimo Nr.343 pakeitimo projekte numatyti esminiai XIV skyriaus “Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos” bei XV skyriaus “Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos” pakeitimai. Būtent šiuose skyriuose išvardyti taršos šaltiniai daro didžiausią įtaką gyvenamosios aplinkos užterštumui ir žmonių sveikatai, t.y., chemijos gamyklos, kiaulių kompleksai ir pan.

* Nutarimo Nr.343 pakeitimo projekto esmė ir tikslas – taršą skleidžiančių objektų sanitarinių apsaugos zonų sumažinimas, SAZ keitimo (mažinimo ir panaikinimo) tvarkos supaprastinimas ir faktinis visuomenės eliminavimas iš šio proceso.

* SAZ mažinimas ir net panaikinimas motyvuojamas tuo, jog sanitarinių apsaugos zonų daugelis pasaulio valstybių visai neturi, kad tai yra sovietmečio palikimas, kad dėl naujų ir modernių technologijų taršos nebelieka. Tačiau neatsižvelgiama į tai, kad gamyba koncentruojama, sukurta milžiniška chemijos pramonė bei šimtai naujų ir labai pavojingų sveikatai medžiagų, kad į Lietuvą veržiasi milžiniški kiaulių kompleksai, chemijos gamyklos ir t.t.

* Valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovai pripažįsta, kad tarša yra, kad gyventojai masiškai skundžiasi teršiama aplinka, o taršos kontrolė yra pakankamai sudėtinga.

* Šio projekto rengime dalyvavo tik valdininkai ir suinteresuoti verslininkai, tačiau nedalyvavo visuomenė ir visuomeninės organizacijos, nors SAZ ir yra skirtos visuomenės sveikatos apsaugai.

* Apeliuojant į kitas valstybes, neatsižvelgta į tai, kad kitos valstybės turi daug patikimesnius mechanizmus taršai kontroliuoti ir mažinti, daug mažesnę kontroliuojančių institucijų korupcijos lygį, kompensavimo mechanizmus už padarytą žalą sveikatai.

* Šie pakeitimai ir SAZ mažinimas nesiderina su tuo, jog iki šiol Sveikatos ministerija nėra parengusi teisinių aktų kvapų kontrolės ir reglamentavimo tvarkos, nors pašaliniai  nemalonūs kvapai yra pagrindinė gyventojų nepasitenkinimo priežastis.

* Nutarimo Nr.343 pagrindiniai pakeitimai susiję su pagrindinių ir pavojingiausių teršėjų (chemijos pramonės, stambių kiaulių kompleksų ir panašių taršos objektų) SAZ mažinimu.

* Akcijos dalyvių nuomone, Vyriausybei patvirtinus dabartinį nutarimo Nr.343 pakeitimo projektą, padidėtų aplinkos tarša, gyventojų sergamumas ir kiltų masinis gyventojų nepasitenkinimas. Norint keisti nutarimą Nr.343, pirmiausia reikėtų parengti kvapų kontrolės ir reglamentavimo tvarką.

*  *  *

Sanitarinės apsaugos zonos liesės, o gyvenimas kam dėl to gerės?..

Tad akcijos dalyviai siūlė nepritarti pakeitimams ir inicijuoti platesnės darbo grupės sudarymą bei išsamios studijos šia tema parengimą, į šį procesą įtraukiant visuomeninių organizacijų atstovus.

 

Parengta pagal Lietuvos žaliųjų judėjimo inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"