Paieška Tėviškėle, tu graži...

Tėviškėle, tu graži...   

Lilija STUMBRIENĖ

Šiaulių „Ąžuoliuko” darželis-lopšelis

Aurelija DIRGINČIENĖ

„Juventos” mokykla

 

„Tėvynė – tai ne milijonai žemės valakų, ne miškai, ne upės. Tėvynė – sąvoka moralinė. Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę. Tik tas jos nepraras, kas nenorės...“ – rašė Juozas Grušas.
Lietuva nepaprastai atkakliai kūrėsi kaip valstybė. Todėl net tris kartus minime savo valstybingumo šventes. Taip lėmė istorija.

Vasario 16-oji, kovo 11-oji Lietuvai brangios datos. Šios šventės Šiaulių „Ąžuoliuko” darželyje bei Šiaulių „Juventos” mokykloje minimos kiekvienais metais. Ruošiami gražūs ir prasmingi stendai, programėlės.

Šiais metais - jau antras bendras darželinukų ir pradinukų renginys. 2007 metais sausio-kovo mėnesiais Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo grupės bendruomenė vykdė projektą „Kelionė po Lietuvos regionus“. Tikslas – supažindinti ugdytinius su Lietuvos regionų ypatumais, skatinant domėtis aukštaičių, dzūkų, suvalkiečių ir žemaičių tarmių, tautinių drabužių, meno skirtumais. Tam praverčia ir „keliavimas“ žemėlapiu, pasiklausant sakmių, išmokstant liaudies žaidimų, dainų, pajuokaujant įvairiomis tarmėmis. Savo įspūdžius galima išreikšti piešiniuose - organizuoti piešinių parodą „Mano Lietuva“.

Šis projektas skatino ugdytinius ieškoti informacijos, pasiklausti tėvelių, senelių apie jų vaikystę, papročius, žaidimus, pasimokyti tarmiškai kalbėti. Projekto pristatymas vyko Šiaulių „Aušros“ muziejuje neakivaizdinės „kelionės po Lietuvą“ metu, į kurią pasikvietėme „Juventos“ mokyklos ketvirtokus ir jų mokytoją Aureliją  Dirginčienę. Visi kartu apžiūrėjome tautinių rūbų ekspoziciją, vienoje iš salių organizavome bendrą šventę. Mokiniai pagrojo dūdelėmis, skudučiais, padainavo, drauge šokome, klausėmės priešmokyklinukų tarmiškų pajuokavimų, dainelių. Keliaudami žemėlapiu, vaikai ieškojo savo gimtojo miesto, aiškinosi jo vardo kilmę, „pabuvojo“ Telšiuose, Varėnoje, Šakiuose... Renginį baigėme rateliu „Graži mūsų šeimynėlė“.

2008 metų vasario 15 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko šventinis rytmetys „Tėviškėle, tu graži“, kuriame dalyvavo „Juventos“ mokyklos pirmokai ir jų mokytojos Aurelija Dirginčienė, Zita Girčiuvienė. Tėviškės grožio spalvų visi drauge ieškoti pradėjome nuo mamos lopšinių (jas atliko pirmokėliai savo žaisliukams bei auklėtoja Marytė Miliuvienė - visiems salėje susirinkusiems vaikams).

Tėvų žemės simboliai atskleidė savo prasmę ir spalvas ugdytinių atliekamose dainose.                     

Visų susirinkusiųjų širdis džiugino malonūs fleitučių garsai. Šokiai ir žaidimai suartino visus. Viktorinoje vaikai buvo labai aktyvūs: įminė daug mįslių apie Lietuvos medžius,  išmoko priežodžių.

Laisvė. Ką šis žodis reiškia šiandienos jaunimui? Ar supranta vaikai, ką reiškia būti laisviems? Ką reiškia gyventi demokratinėje šalyje? Ar jie žino, kad žmonės dėl laisvės kovojo ir žuvo?

Didžiuokitės savo šaknimis. Geriausia meilę ir pagarbą protėvių žemei ir viskam, kas su ja susiję, skiepyti jau darželinukams, pradinukams. Tegu tautiškumas ir patriotiškumas būna jūsų gyvenimo dalis.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"