Paieška Pateikiame Radviliškio Lizdeikos gimnazijos šeštokų žvilgsnius į pavasarį.

Konkursas "Gamtos pasaka - 2008"

Pateikiame Radviliškio Lizdeikos gimnazijos šeštokų žvilgsnius į pavasarį.

Mokytoja Gintauta DAUNECKYTĖ.

 

Kęstas VAIČIŪNAS

 

Žalias miškelis,

Čiurlena upelis,

Žydi žibutės,

Kukuoja gegutės.

 

Ir aš tam miške,

Visai kaip sapne,

Matau, kaip saulutė

Glosto zuikutį.

 

Bėgu mišku

Ir, pamatęs upelį,

Pasroviui paleidžiu

Popierinį laivelį.

 

 

Lukas ERBREIDERIS

 

Nulyja šiltas pavasario lietutis ir pasipila ant laukų žaluma. Ramiai čiurlena upeliai.

Laukuose pasigirsta vyturio giesmelė. Varnėnas linksmai prie inkilo kažką čiauška. Grįžę gandrai neša žagarus lizdui patvarkyti.

Žmonės daug daugiau šypsosi vienas kitam. Man labai patinka šis metų laikas – pavasaris!..

 

 

Viktorija SABULYTĖ

 

Pranyko šėlstančios pūgos ir šalčiai, pranyko ir šokančios snaigės. Jas pakeitė šelmis lietus ir žydinčių pievų pakrantės. Nedrąsiai pirmosios snieguolės kelia savo skaisčiai baltas galveles. Lengviau atsidusę nuo sniego medžiai į viršų tiesia šakas. Saulytės spindulėliai žemelę glosto ir daigelius išlįsti į viršų kviečia. Iš beržo sunkiasi sula, balose kurkia varlės. Dangus skamba nuo paukštelių giesmių.

Įkvėpk, klausyk, matyk ir pajausk tą nuostabų pavasario dvelksmą.

 

Gytis DAKNYS

 

Jau pasibaigė šaltukas

Ir sujudo upeliukas,

O miškely prie lazdyno

Atsibudo skruzdėlynas.

 

Skruzdės plušo, dirbo, nešė,

Kol tvirtovę pasistatė,

Kad turėtų sau namus,

Šiltus ir labai jaukius.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"