Paieška Oro užterštumo lygį gyventojai gali sužinoti kasdien

Oro užterštumo lygį gyventojai gali sužinoti kasdien

 

Šalies miestų gyventojai bet kuriuo metu gali sužinoti oro užterštumo lygį jų gyvenamojoje teritorijoje. Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklapyje (http://aaa.am.lt) kasdien skelbia oro užterštumo lygio indeksą (OUI) ir jo kitos dienos prognozę. Tai atitinkamomis spalvomis pažymima Lietuvos žemėlapyje. Pavyzdžiui, 2008 05 21 Vilniuje, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kėdainiuose ir Jonavoje buvo nustatytas žemas OUI, o Kaune – vidutinis. Prognozuojama, kad jis ir šiandien minėtuose miestuose išliks žemas, išskyrus Klaipėdą ir Kauną, kur bus vidutinis.

Oro užterštumo lygio indeksas – tai supaprastintas aplinkos ore išmatuotų teršalų (smulkių kietųjų dalelių, azoto dioksido, sieros dioksido, anglies monoksido, ozono) koncentracijų įvertinimas. Labai žemas arba žemas OUI rodo, kad oras yra švarus. Jeigu OUI yra vidutinis, vaikai, vyresnio amžiaus ir jautresnės sveikatos žmonės, nėščios moterys turėtų vengti ilgesnių pasivaikščiojimų ar kitos aktyvesnės veiklos prie intensyvaus eismo gatvių, sankryžų. Esant aukštam OUI, patariama aktyvia veikla atvirame ore užsiimti tik visiškai sveikiems žmonėms. Siekiant išvengti dar didesnio oro užterštumo, rekomenduojama nevažiuoti savo automobiliais, naudotis viešuoju transportu. Jeigu OUI yra labai aukštas, reikėtų kuo mažiau būti atvirame ore, o patalpose neatidarinėti langų.

Aplinkos apsaugos agentūra, pasak šios agentūros Oro kokybės valdymo departamento direktoriaus Donato Perkausko, OUI nustato pagal automatinių oro kokybės tyrimo stočių duomenis. Šios stotys įrengtos didžiausiuose šalies miestuose ir pramonės centruose. Jos veikia nenutrūkstamai ir teršalų koncentracijas fiksuoja visą parą.

Miestuose, kur yra ne viena, o kelios oro kokybės tyrimo stotys, OUI nustatomas pagal aukščiausią oro užterštumo lygį užfiksavusios stoties duomenis. Tad jis atspindi blogiausią oro kokybę mieste. OUI „šiandien“ nustatomas pagal matavimo duomenis, gautus iš stočių iki 10 val. ryto, įvertinus meteorologinių sąlygų prognozę tai dienai.

Parengta pagal AM inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"