Paieška Atliekos akina, tik ar atsivers akys?..

Ekoštrichai Švenčionių kraštui

Atliekos akina, tik ar atsivers akys?..

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Bene didžiausios su ekologija bei aplinkosauga susijusios problemos Švenčionių rajone šiuo metu – tai gyventojų aprūpinimas kokybišku geriamuoju vandeniu, nuotekų valymas bei atliekų tvarkymas. 

 

Įgyvendinami vandentvarkos projektai

 

Vienas iš rimčiausių rūpesčių, kurie mus vargina ne vieneri metai – pagal Neries upės baseino investicinį projektą statomi objektai, pavyzdžiui, Švenčionėlių nuotekų valykla, - kalbėjo Švenčionių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas (ekologas) Algirdas Jurkevičius. – Minėtos nuotekų valyklos statybos darbai jau įpusėję, tad tikimės, kad šių metų liepos ar rugpjūčio mėnesį įrenginiai bus baigti montuoti ir pradės veikti. Kol kas projektas vykdomas sėkmingai, tiesa, visas kontrolės funkcijas rajono savivaldybė yra perleidusi UAB „Vilniaus vandenys“. Taip pat - Švenčionėlių miesto nuotekų tinklų (Liepų, Vilniaus, Žalioji, Bažnyčios g.), nuotekų siurblinių ir vandentiekio tinklų (Liepų, Bažnyčios, Kaštonų, Aušros g.) rekonstrukcija ir plėtra.

Pagal Europos Sąjungos direktyvas  gyvenvietėse turi būti įrengti vandenvalos įrenginiai. Dar pagal SAPARD programą įrengėme naujas vandentiekio sistemas su vandens gerinimo įrenginiais Pašaminės gyvenvietėje, taip pat vandentiekio sistemas ir nuotekų valymo įrenginius Švenčionėlių seniūnijos Trūdų gyvenvietėje bei Adutiškio miestelyje. Užpernai savivaldybės biudžeto lėšomis Svirkų gyvenvietėje ir Adutiškio miestelyje sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai (bendra projekto vertė – 0,5 mln. Lt). Anksčiau buvome pateikę paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir dabar kaip tik ir realizuojamas Pašaminės  ir Pavoverės vandentvarkos sistemų tobulinimo statybos projektas. Bendra jo vertė – 2,7 milijono litų; savivaldybės biudžeto lėšos sudaro apie 0,7 mln. Lt,  struktūrinių fondų paramos suma – 2,0 mln. Lt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, kur yra teigiama, kad iki 2014 metų ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo kokybiškomis paslaugomis, mėginsime spręsti ir kitose gyvenvietėse su nuotekų valymu ir vandens tiekimu susijusias problemas (Vidutinės, Strūnaičio, Šventos kaimuose bei kitos gyvenvietės). Bet nūnai ir kaimo vietovėje pastatyti nuotekų valyklą – ženklios lėšos... Tad savivaldybės biudžetas negali vien savo lėšomis šiuos projektus finansuoti, reikalinga ES fondų finansinė parama.

Taip pat, gavus ES finansinę paramą, įgyvendintas Sudotėlės ežero gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų investicinis projektas (parengta galimybių studija).

 

Numatyta įrengti aikšteles

 

Nors Švenčionių rajone susiduriama su tomis pačiomis problemomis, kaip ir kituose rajonuose, bet esama ir specifinių. Viena iš jų – kai kurios gyvenvietės toli nuo jau pradėjusio veikti regioninio Kazokiškių sąvartyno.

„Dalyvaujame įgyvendinant Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą, pagal kurį turi būti uždaryti (rekultivuoti) visi mažieji sąvartynai, esantys mūsų rajono kaimiškųjų seniūnijų teritorijose. Jų – net dvidešimt penki. Taipogi tenka įrengti atliekų surinkimo aikšteles, kurių pas mus numatyta aštuoniolika. Taip pat turi būti uždaryti (rekultivuoti) vadinamieji vidutiniai sąvartynai; tokių yra keturi. Be to, turi būti  įrengtos dvi stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles, kurios bus Švenčionių–Švenčionėlių miestų (Pliauškių) ir Pabradės miesto sąvartynų teritorijoje. Dabar jau įrengtos konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės Pabradės mieste, Pavoverės bei Cinkiškio gyvenvietėse ir Švenčionių mieste. Tik jose dar neatlikti kai kurie darbai, nes žiemos sąlygomis tai buvo sudėtinga. Bet susitarėme ir su rangovais, ir su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru, jog visi aikštelių gerbūvio darbai bus užbaigti pavasarį. Žinoma, ir toliau uždaromi bei rekultivuojami mažieji sąvartynai. Dabar tai padaryta jau visoje Pabradės zonoje ir Strūnaičio, Kaltanėnų, Švenčionėlių seniūnijose. Tiesa, rangovai nusprendė palaukti, nes naudoja sunkiasvores mašinas atliekoms į tam skirtas vietas išvežti, taigi ankstyvą pavasarį nenori gadinti kelių, kuriuos pagal sutarties sąlygas turi patys atstatyti. Uždaryti (rekultivuoti) mažuosius sąvartynus, įrengti atliekų konteinerines atliekų surinkimo aikšteles Vilniaus apskrities mastu iš viso kainuos 18,2 milijono litų. Šie darbai turi būti užbaigti iki šių metų rugsėjo 11 dienos. Tame skaičiuje Švenčionių rajono savivaldybėje mažiesiems sąvartynams rekultivuoti numatyta 2,3 milijono litų, o konteinerinėms atliekų surinkimo aikštelėms – beveik pusė milijono.

Uždarant sąvartynus, ypač kaimo vietovėse, kyla didelė problema: kur dėti atliekas? Jau antri metai vyksta konteinerinio atliekų surinkimo paslaugos plėtra į kaimo teritorijas, kaimiškąsias seniūnijas. Šis procesas vyksta gana skausmingai, nes kaimo gyventojai buvo įpratę nemokėti už atliekų išvežimą. O dabar tenka vadovautis principu: teršėjas moka, nesvarbu, ar gyvena mieste, ar kaime. Tačiau gyventojai dar neskuba apsirūpinti konteineriais. Mūsų preliminariais skaičiavimais, atliekos surenkamos iš 65-70 procentų rajono gyvenamosios teritorijos. Tai, sakyčiau, labai mažai, nes pagal Strateginį atliekų tvarkymo planą numatyta, jog tos paslaugos diegimą privalu užbaigti iki 2009 m. sausio 1 dienos. Ir reikia apimti ne mažiau kaip 95 procentus rajono teritorijos gyventojų. Dabar jau uždaryti beveik visi sąvartynai, atliekos vežamos į dar veikiančius vidutinius sąvartynus. Vienas toks sąvartynas (Pliauškių) yra Švenčionių-Švenčionėlių miestų zonoje, kitas – Pabradės zonoje. Ir šie sąvartynai bent jau iki 2010 metų bus uždaryti. Tad kyla didelė problema, nes mūsų rajonas toli nuo regioninio Kazokiškių sąvartyno. Na, ir atitinkamai didės atliekų tvarkymo tarifai... Pavyzdžiui, dabar išvežti individualaus 240 litrų talpos konteinerio turinį kainuoja apie 6 litus, o gabenant į Kazokiškių sąvartyną, kaina gerokai padidės. Ir pačiame Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekte yra nemažai spragų. Mūsų rajone, kaip labiausiai nutolusiame nuo regioninio sąvartyno, nenumatytos atliekų perkrovimo aikštelės, sakoma, kad trūksta lėšų ir panašiai. Nenumatyta įrengti ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Kur dėsime žaliąsias atliekas? Tuo labiau, jei dabartinėmis sąlygomis atliekas reikėtų vežti į regioninį sąvartyną, mes, kaip sakoma, pakeltume rankas. Tad būtina įrengti kompostavimo aikšteles žaliosioms atliekoms, perkrovimo aikštelę, be to, norint tokį atstumą – apie 120 kilometrų – vežioti atliekas, reikia stambiagabaričių mašinų. Turime du atliekų tvarkytojus: Pabradės zoną aptarnauja UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, o  Švenčionių ir Švenčionėlių zoną – UAB „Švenčionių švara“. Šios dvi įmonės naudoja po dvi mašinas, vežančias maždaug 5-6 tonas, arba 20 kubinių metrų komunalinių atliekų kiekviena. Nesu įsitikinęs, kad tomis senomis mašinomis gabenant atliekas dideliais atstumais, viskas vyks sėkmingai. Tad pirmiausia reikalinga perkrovimo aikštelė, didelės talpos mašina, kuri pasikrautų toje perkrovimo aikštelėje, nes vežioti atliekas mažo tonažo mašinomis bus nuostolinga“, - samprotavo Algirdas Jurkevičius.

 

Svarbu kokybiški konteineriai              

 

Dar viena rajono problema – atliekų rūšiavimas. Antrinėms žaliavoms surinkti gauta konteinerių iš Aplinkos ministerijos, jau baigiamos įrenginėti 18 antrinių žaliavų surinkimo konteinerinių aikštelių už Europos Sąjungos fondų lėšas. Dauguma jų – miestuose: Švenčionyse – 5, Pabradėje – 4, Švenčionėliuose – 4. Bet to - per maža, ypač žvelgiant į perspektyvą. Savo lėšomis rajono savivaldybė ketina įrengti daugiau aikštelių; dabar numatomos joms vietos, derinamos išdėstymo schemos. Planuojama iš Aplinkos ministerijos gauti dar 60 vnt. konteinerių, kurie bus varpo formos (į kuriuos bet ko neįmesi). O į tuos, kurie gauti ankščiau (keturkampio formos, su ratukais), primetama visokių atliekų. Be to, tie “atidaromieji” konteineriai yra nekokybiški, silpnais ratais, blogais užraktais.

Planuojama iki 2008 metų balandžio 1 d. nutraukti komunalinių atliekų surinkimo, taikant betarį atliekų surinkimo būdą, Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose (Pabradės mieste jau įdiegtas konteinerinis komunalinių atliekų surinkimas). O konteinerinėse antrinių žaliavų surinkimo aikštelėse pastatyti (šalia konteinerių antrinėms žaliavoms surinkti) mišrių atliekų konteinerius. Tai, be abejo, ne vienam bus itin patogu.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"