Paieška Klimato kaita reikalauja ryžtingai veikti...

Klimato kaita reikalauja ryžtingai veikti...

 

2008 05 21 patvirtintoje ataskaitoje (566 balsai už, 61 prieš, 24 susilaikė) Europos Parlamentas ragina sukurti išsamią ES klimato kaitos politiką ir pritaria tam, kad pernai balandį jo įsteigtas laikinasis klimato kaitos komitetas tęstų veiklą. Savo ruožtu europarlamentarai nesutinka su nepagrįstais bandymais sumenkinti klimato kaitos svarbą.

 

Mokslininkai nustatė, kad per paskutinįjį šimtmetį temperatūra pasaulyje pakilo 0,74°C ir dėl ankstesnės taršos neišvengiamai pakils dar 0,5-0,7°C. Sutariama, jog svarbiausia šios kaitos priežastis – žmogaus veikla, visų pirma – anglies dvideginio bei kitų klimatą šildančių dujų išlakos į aplinką.
 
ES pasiekė bendrą politinį sutarimą dėl strateginio tikslo stabdyti vidutinės temperatūros kilimą pasaulyje, kad, palyginti su ikipramoninio laikotarpio duomenimis, klimatas nesušiltų daugiau kaip 2°C. Tam reikėtų, kad pramoninės šalys 25-40 proc. sumažintų klimatą šildančių dujų išlakas. Todėl europarlamentarai pritaria pernai gruodį Balyje (Indonezija) surengtoje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje patvirtintam klimato kaitos veiksmų planui. Jie taip pat ragina mokslininkus ir politikus dalyvauti visuomenės informavimo kampanijose šiuo klausimu.
 
Parlamentas „nesutinka su moksliškai nepagrįstomis pastangomis pateikti mokslinių klimato kaitos priežasčių ir padarinių tyrimų rezultatus kaip abejotinus, neaiškius ar ginčytinus“, nors ir „suvokia, kad mokslo pažanga neįsivaizduojama be tam tikros abejonės“.
 
Europarlamentarų nuomone, „būtini tolesni moksliniai tyrimai siekiant geriau suprasti pasaulinio atšilimo priežastis ir pasekmes“. Kita vertus, „šiandien turimų žinių pakanka norint suvokti būtinybę formuoti politiką, kurią vykdant būtų mažinamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir ribojama klimato kaita“, taip pat rengiamasi prie jos prisitaikyti.
 
Deputatai pritaria tam, kad EP laikinasis klimato kaitos komitetas tęstų veiklą ir prisidėtų rengiant būsimąją ES klimato kaitos politiką.

 

Parengta pagal Europos Parlamento Spaudos tarnybos inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"