Paieška KREIPIMASIS į šalies jaunuosius miško bičiulius

VĮ Švenčionėlių miškų urėdijos globojamų jaunųjų miško bičiulių

KREIPIMASIS į šalies jaunuosius miško bičiulius ir juos globojančius miškininkus

 

Mes, Švenčionėlių miškų urėdijos globojami jaunieji miško bičiuliai, didžiuojamės, kad kartu su kitais Vilniaus apskrities jaunaisiais miško bičiuliais 2000 metais Vilniuje, Santariškėse, pasodinome tūkstančio ąžuolų parką, Lietuvos vardo tūkstantmečiui įprasminti. Džiaugiamės, kad jubiliejiniai jaunųjų miško bičiulių parkai jau sužaliavo visose dešimtyje šalies apskričių. Savo rankomis pasodinto parko neužmirštame, lankome, prižiūrime.

Suprasdami Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejaus svarbą mes, Švenčionėlių miškų urėdijos globojami jaunieji miško bičiuliai, šiais metais Adutiškio ir Modžiūnų girininkijose pasodinsime Vilniaus apskrities jaunųjų miško bičiulių parko Santariškėse palydovus, daugiau kaip dviejų šimtų ąžuoliukų parkus. Tai yra, kiekvienas iš 200 jaunųjų miško bičiulių, pasodins ne mažiau kaip po vieną ąžuoliuką.

Mes kreipiamės į visus šalies jaunuosius miško bičiulius kviesdami pritarti mūsų iniciatyvai ir iki garbingo šalies jubiliejaus kiekvienoje miškų urėdijoje pasodinti savų apskričių tūkstančio ąžuolų jubiliejinių parkų palydovus, kur kiekvienas jaunasis miško bičiulis galėtų pasodinti bent po vieną ąžuoliuką ar kitą medelį.

Tegu Lietuva tampa dar žalesnė, tegul tie parkai–palydovai mena mūsų meilę jos Gamtai, Miškui.

Kreipimuisi pritarė Švenčionėlių miškų urėdijos globojami jaunieji miško bičiuliai, susibūrę į:

 

Adutiškio vidurinės mokyklos JMB būrelius „Alksniukai“ ir „Girinukai“;

Švenčionėlių gimnazijos mokyklinę girininkiją „Žeimenėlė“;

Švenčionėlių lopšelio–darželio „Vyturėlis“ JMB tuntą „Giliukai“;

Švenčionėlių pagrindinės mokyklos JMB būrelį „Ąžuoliukas“;

Švenčionėlių vaikų globos namų JMB būrelį „Kaštonai“;

Švenčionių pradinės mokyklos JMB būrelį „Giliukai“;

Švenčionių profesinio rengimo centro JMB būrelius

„Ąžuolynas“ ir „Uosynas“;

Švenčionių vidurinės mokyklos JMB klubą „Žuvėdra“.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"