Paieška Dar gyva tradicija rinkti gintarą

Dar gyva tradicija rinkti gintarą

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Iš senovės iki mūsų laikų išlikęs, daugelį šimtmečių gyvavęs gintaro gaudymas, kadaise buvęs populiarus verslas, Pajūrio regioniniame parke dar nėra visai išnykęs. Tiesa, tai jau nebe verslas, o pomėgis, senos tradicijos tąsa. Plačiau apie tai sužinoti, pamatyti, o gal ir pačiam išbandyti galima užsisakius ekskursiją apie gintaro gaudymą. Šios ekskursijos organizuojamos vos metus, tačiau jau dabar tapo ypač populiarios. Jos rengiamos Pajūrio regioniniam parkui bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities gidų gildija.

Be abejo, 2007 metų Pajūrio regioninio parko veiklos prioritetai buvo visai ne gintarėlių rinkimas, o teritorijos apsauga ir tvarkymas, tinkamos gamtos bei kultūros vertybių, rekreacinių teritorijų būklės užtikrinimas. Šio parko teritorija, palyginus su kitais, yra nedidelė ir jau dabar esančių rekreacinių objektų lyg ir pakaktų. Taigi praėjusiais metais daugiau dėmesio skirta esamiems rekreaciniams objektams prižiūrėti. Parko teritorijoje įrengti du pažintiniai takai, nutiestas dviračių takas. Daug dėmesio teko informacinių stendų atkūrimui, šiukšlių rinkimui. Atliekant šiuos darbus, nuolat talkina Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Kretingos miškų urėdija.

 

Pievelėse ganosi avys

 

„2007 metais daug dėmesio skyrėme gamtotvarkos darbams, t.y. „Natūra 2000“ teritorijoms prižiūrėti ir tvarkyti, - pasakojo Pajūrio regioninio parko direktorius Darius Nicius. – Šie darbai daugiausiai vyko Europos Sąjungos programos „Life Nature“ projekto apimtyje. Vykdant šį projektą, 2007 metais parengtas Pajūrio regioninio parko gamtotvarkos planas, pagal kurį buvo atliekami gamtotvarkiniai darbai – kertami krūmai, atliekama pievų priežiūra, saugant jas nuo užžėlimo. Buvo išvalyta 200 hektarų teritorija, penkiasdešimtyje hektarų iškirsti krūmai. Be to, vykdant šį projektą, Pajūrio regioninio parko pievose pradėta ganyti avis, kurios padeda palaikyti tinkamą pievų būklę. Teritorijos tvarkymo darbai bus tęsiami ir 2008 metais, o Pajūrio regioninio parko gamtotvarkos plane numatytos priemonės turės būti įgyvendinamos pagal numatytą grafiką.“

Šiais metais atsirado dar viena (gamtotvarkos darbų atlikimo privačiose valdose) problema. Pajūrio regioniniame parke yra nemaža sklypų, kurie ribojasi su Plazės rezervatu, pakliūva į „Natura 2000“ teritorijas. Kol kas jų savininkai nėra suinteresuoti tinkamai prižiūrėti; neretai jų interesas – arba brangiai parduoti žemės sklypus, arba kad juose būtų numatyta statybų galimybė.

 

Pajūriu – keturračiais motociklais!

 

2007 m. įvairių pažeidimų Pajūrio regioninio parko teritorijoje užfiksuota dvigubai daugiau nei 2006 m. Tačiau, pasak direktoriaus, sunku pasakyti, ar atsirado daugiau pažeidėjų, galbūt tiesiog tam 2007 metais skirta daugiau dėmesio.

Pastaruoju metu parko darbuotojų susirūpinimą kelia pajūryje ir šalia Minijos siautėjantys nepraustaburniai, sėdantys už keturračių  motociklų vairo. Tačiau tikimasi, jog susivienijus institucijoms, kurios turi rūpintis teritorijos kontrole bei priežiūra, situacija gerės.

Taipogi opi problema Pajūrio regioniniame parke -  geometrine progresija auganti urbanizacinė plėtra. Tačiau, kita vertus, tai nestebina – juk parkas yra ypač patrauklioje vietoje, kur norisi gyventi ne vienam. Ypač prisikimšus bosiškai piniginę. Tačiau galima pasidžiaugti, kad 2007 m. parko teritorijoje praktiškai nebuvo nelegalių statybų.   

Šią problemą dar padidina pseudoūkininkai, kurie ypač siekia įsikurti prie Minijos upės (ten, be abejo, ne Pajūrio regioninio parko teritorija, tačiau saugoma teritorija, kuriai neabejingi minėtojo parko direkcijos specialistai). Nors žemės „lietuviukų“ savininkai ir turi ūkininkų pažymėjimus, tačiau jų „ūkiai“ paprastai būna labai nedideli – kartais vos keli arai. Sunku ir įsivaizduoti, kokia veikla tokiame nedideliame ūkyje galima užsiimti. Tokiais „ūkiais“ baigiama apglėbti visa Minija. Manoma, kad panašiai dygstančių sodybų poveikis Europinės svarbos teritorijoms „Natura 2000“ bus reikšmingas, todėl šių sklypų savininkams, prieš statant rekomenduojama atlikti Poveikio aplinkai vertinimą. Tikimasi, įsigaliojus nuostatai dėl minimalaus ūkininko sklypo (50 arų) ploto, situacija gerės.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"